Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_085 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 85~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Akl覺 c羹zi s覺rra sahip gibi g繹r羹n羹rse de hakikatte ak覺 ink璽r eder. Zekidir bilir; fakat yok olmam覺t覺r. Melek bile yok olmad覺k癟a eytand覺r. \\
 +Akl覺 c羹zi s繹zde ve ite bizim dostumuzdur. Ama hal bahsine gelirsen orada bir hi癟ten, bir yoktan ibarettir. \\
 +1985. Varl覺ktan f璽ni olmad覺覺 i癟in o, hi癟tir, yoktur. Kendi dileiyle yok olmay覺nca nihayet zorla, istemedii halde yok olacakt覺r. Bu da ona yeter. \\
 +Can, kemaldir, 癟a覺rmas覺 sesi de kemaldir. Onun i癟in Mustafa " Ey Bil璽l bizi dinlendir ferahland覺r;​ \\
 +Ey Bil璽l! G繹nl羹ne nefhettiim o nefhadan, o feyizden dalga dalga coan sesini y羹celt. \\
 +dem'​i bile kendinden ge癟iren, g繹k ehlinin bile ak覺llar覺n覺 hayrete d羹羹ren o nefhayla sesini y羹kselt!"​ buyurdu. \\
 +Mustafa o g羹zel sesle kendinden ge癟ti. Ta'​r簾s gecesinde namaz覺 ka癟t覺. \\
 +1990. O m羹barek uykudan ba kald覺rmad覺;​ sabah namaz覺n覺n vakti ge癟ip kuluk 癟a覺 geldi. \\
 +Ta'​r簾s gecesi, o gelinin huzurunda tertemiz canlar覺, el 繹pme devletine eriti. \\
 +Ak ve can... her ikisi de gizli ve 繹rt羹l羹d羹r. Tanr覺ya gelin dediim i癟in beni ay覺plama. \\
 +Sevgili, benim s繹z羹me dar覺lsayd覺 susard覺m; bana bir l璽hzac覺k m羹hlet verseydi s羹k羶t ederdim. \\
 +Fakat " S繹yle, bu s繹z ay覺p olmaz. Senin s繹z羹n, gayb 璽lemindeki kaza ve kaderin zuhurundan baka bir ey deildir" ​ \\
 +demekte. \\
 +1995. Ay覺ptan baka bir ey g繹rmeyene ay覺pt覺r. Fakat gayb 璽leminin p璽k ruhu, hi癟 ay覺p g繹r羹r m羹? Ay覺p cahil mahl羶ka nispetle ay覺pt覺r; makbul Tanr覺ya nispetle deil. \\
 +K羹f羹r bile yaratana nispetle bir hikmettir. Fakat bize nispet edecek olursan bir 璽fet, bir fel璽kettir. Birisinde y羹zlerce faziletle beraber bir de ay覺p bulunsa o ay覺p nebatat覺n sap覺 mesabesindedir. Terazide her ikisini de birlikte tartarlar. 羹nk羹, nebatat ve sap. ikisi de bedenle can gibi badam覺t覺r. \\
 +2000. u halde b羹y羹kler, bu s繹z羹 bo yere s繹ylemediler:​ Temiz kiilerin cisimleri de, can gibi saft覺r. \\
 +Onlar覺n s繹zleri de nian覺 olmayan ve bir kayda gelmeyen can olmutur, nefisleri de, suretleri de. \\
 +Onlara d羹man olanlar覺n canlar覺 ise s覺rf cisimdir. O d羹man, tavla oyununda k覺r覺lm覺 zar gibi faydas覺zd覺r,​ ancak bir \\
 +addan ibarettir. \\
 +D羹man topraa girdi, tamam覺 ile toprak oldu. Bu ise tuzlaya d羹羹p tamam覺 ile ar覺nd覺. \\
 +O tuz, 繹yle bir tuzdur ki Muhammed, ondan mesl璽hat kazanm覺, o y羹zden melih s繹z羹 fasih olmutur. \\
 +2005. Bu tuz, bu mel璽hat, ondan miras kalm覺t覺r;​ v璽risleri de seninledir, ara bul! \\
 +V璽risler senin huzurunda oturuyorlar,​ fakat nerede senin huzurun? Senin 繹n羹ndedirler,​ fakat nerede 繹n羹 sonu d羹羹nen can? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +