Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_088 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 88~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Eer g繹nl羹n bah癟esinden c羹zi bir zevk ve hal eksilse akl覺 ba覺nda olan kiinin g繹nl羹n羹, binlerce gam kaplad覺. S覺dd簾ka'​n覺n -Tanr覺 ondan raz覺 olsun- " Bug羹nk羹 yamurun s覺rr覺 neydi? " diye sormas覺 \\
 +*S覺dd簾ka'​n覺n ak覺 癟oup edebe riayetle Peygamber'​e sordu: \\
 +2060. " Ey u varl覺覺n h羹l璽sas覺,​ v羹cudun z羹bdesi! Bu g羹nk羹 yamurun hikmeti neydi? \\
 +Bu yamur, rahmet yamurlar覺ndan m覺yd覺, yoksa tehdit i癟in mi ya覺yordu,​ pek y羹ce, pek azametli Tanr覺'​n覺n \\
 +adaletinden miydi? \\
 +Bu yamur, bahara ait l羶tuflardan m覺yd覺, yoksa 璽fetlerle dolu g羹z yamuru muydu?"​ Peygamber dedi ki: " Bu yamur musibetler y羹z羹nden insan覺n g繹nl羹ne 癟繹ken gam覺 yat覺t覺rmak i癟in ya覺yordu."​ Eer demolu, o keder atei i癟inde kal覺p durayd覺 ziyadesiyle harabolur, eksiklie d羹er, ( hi癟bir ey yapamaz bir hale gelir) di. \\
 +2065. O anda bu d羹nya harap olurdu, insanlar覺n i癟lerinde h覺rs kalmazd覺. Ey can, bu 璽lemin direi gaflettir. Ak覺ll覺l覺k,​ uyan覺kl覺k,​ bu d羹nya i癟in 璽fettir. Ak覺ll覺l覺k o 璽lemdendir,​ galip gelirse bu 璽lem al癟al覺r. Ak覺ll覺l覺k g羹netir, h覺rs ise buzdur. Ak覺ll覺l覺k sudur, bu 璽lem kirdir. \\
 +D羹nyada h覺rs ve haset k羹kremesin diye o 璽lemden ak覺ll覺l覺k,​ ancak s覺zar, s覺z覺nt覺 halinde gelir. \\
 +2070. Gayb 璽leminden 癟ok s覺zarsa bu d羹nyada ne h羹ner kal覺r, ne de ay覺p. \\
 +Bu bahsin sonu yoktur. Balam覺 olduun s繹ze d繹n, tekrar 癟alg覺c覺n覺n,​ hik璽yesine devam et. \\
 +alg覺c覺 hik璽yesinin s繹ylenmedik k覺sm覺 ve 癟alg覺c覺n覺n kurtuluu \\
 +O, 繹yle 癟alg覺c覺yd覺 ki 璽lem, onun y羹z羹nden neeyle dolmutu. Dinleyenler sesinden garip garip hayallere dal覺yorlar,​ a覺lacak hallere d羹羹yorlard覺. \\
 +G繹n羹l kuu onun namesiyle u癟makta; can覺n akl覺, sesine hayran olmaktayd覺. \\
 +Fakat zaman ge癟ip ihtiyarlay覺nca evvelce doan kuu gibi olan can覺, 璽cizlikten sinek avlamaya balad覺. \\
 +2075. S覺rt覺, k羹p s覺rt覺 gibi erildi, kamburlat覺. G繹zlerinin 羹st羹nde kalar, 璽deta eyer kuskununa d繹nd羹. Onun cana can katan l璽tif sesi fena, iren癟, 癟irkin y羹rek t覺rmalay覺c覺 geldi. Z羹here'​nin bile haset ettii o g羹zel sesi, kart eein sesine benzedi. \\
 +Zaten hangi ho vard覺r ki naho olmam覺t覺r?​ Yahut hangi tavan vard覺r ki y覺k覺lmam覺,​ yere serilmemitir. Ancak S羶r'​un 羹f羹r羹lmesi,​ nefeslerinin aksinden ibaret olan y羹ce azizlerin sesleri, bundan m羹stesnad覺r;​ onlar覺n sesleri bakidir. \\
 +2080. Onlar覺n g繹n羹lleri,​ 繹yle bir g繹n羹ld羹r ki g繹n羹ller, ondan sarhotur. Yokluklar覺 繹yle bir yokluktur ki bizim varl覺klar覺m覺z,​ o yokluktan varolmulard覺r. \\
 +Her fikrin, her sesin kehlibar覺 (fikirleri ve sesleri 癟eken) o g繹n羹ld羹r. 襤lham, vahiy ve s覺r lezzeti yine o g繹n羹lden ibarettir. \\
 +alg覺c覺 bir hayli ihtiyarlay覺p zay覺flay覺nca kazan癟s覺zl覺ktan bir par癟ac覺k yufka ekmeine bile muhta癟 hale geldi. Dedi ki: " Tanr覺m, bana 癟ok 繹m羹r ve m羹hlet verdin, hak簾r bir kiiye kar覺 l羶tuflarda bulundun. Yetmi y覺ld覺r isyan edip durdum. Benden bir g羹n bile ihsan覺n覺 kesmedin. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +