Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_089 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 89~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2085. Bug羹n kazan癟 yok, senin konuunum. engi sana 癟alaca覺m,​ gayr覺 seninim." ​ \\
 +engi omuzlay覺p Tanr覺 aramaa yola d羹t羹; ah ederek Medine Mezarl覺覺na doru yolland覺. \\
 +" Tanr覺'​dan kiri paras覺 isteyeceim. 羹nk羹 o kendisine kar覺 halis olan kalplere kerem ve ihsan覺yla eder" dedi. \\
 +Bir hayli 癟enk 癟al覺p alad覺 ve ba覺n覺 yere koydu, 癟engi yast覺k yapt覺 bir mezara yasland覺. \\
 +alg覺c覺y覺 uyku bast覺rd覺, can kuu kafesten kurtuldu; 癟alg覺y覺 da b覺rak覺p s覺癟rad覺. \\
 +2090. S璽f bir 璽leme, can sahras覺na vararak tenden ve cihan mihnetinden kurtuldu. Can覺, orada maceras覺n覺 繹yle terenn羹m etmekteydi: Beni burada b覺raksalard覺. \\
 +Can覺m bu bah癟ede, bu bahar 癟a覺nda ne ho bir hale gelir, bu ovan覺n bu gayb l璽leliinin sarhou olurdu. Bas覺z, ayaks覺z seferler eder, disiz, dudaks覺z ekerler yedim. \\
 +Felek sakinleriyle zahmetsiz, mihnetsiz zikre, dimas覺z fikre dalar, onlarla l璽tifeler ederdim. \\
 +2095. G繹zleri kapal覺 olarak bir 璽lem g繹r羹r; elsiz, avu癟suz g羹ller, reyhanlar devirirdim... alg覺c覺, bir su kuuydu; bu 璽lem de bir bal denizi. Bu bal Eyyub Peygamber'​in i癟tii ve y覺kand覺覺 p覺nard覺. Eyyub, o p覺narda y覺kanarak tepeden t覺rnaa kadar dou nuru gibi b羹t羹n hastal覺klardan ar覺nd覺, pir羹pak oldu. Mesnevi hac覺m bak覺m覺ndan felekler kadar bile olsa yine bu 璽lemin, hatt璽 k羹癟羹k bir c羹z'​羹n羹 ihata edemezdi. Halbuki 癟ok geni olan o yerler g繹k, darl覺ktan g繹nl羹m羹 parampar癟a etti. \\
 +2100. Bu bir 璽lemdir ki bana r羹yada g繹r羹nd羹; a癟覺kl覺覺yla kolumu, kanad覺m覺 a癟t覺. \\
 +AIKLAMALAR ( Beyitler 1401 - 2100 ) \\
 +B. 1404. -1405. Nuh Peygamber diyor ki: " Ben, onlar覺 yarg覺lamam i癟in ne vakit 癟a覺rd覺ysam parmaklar覺n覺 kulaklar覺na t覺kad覺lar;​ elbiselerini balar覺na 癟ektiler, libaslar覺na b羹r羹nd羹ler;​ inatlar覺nda 覺srar ettiler; inadettikce ettiler, ululand覺k癟a ululand覺lar."​ (Sure: 71 Kur, 璽yet: 7). \\
 +B. 1427. (Feyz-al Kadir IV. 149). \\
 +B. 1479. dan sonraki bal覺k: Adem'​le Havva. Tanr覺 taraf覺ndan yemiinden yememeleri emir buyurulan aac覺n yemiini eytan'​a uyup yeyince su癟lu oldular ve Tanr覺'​dan " Rabbena zalemn璽 Rabbimiz. biz nefsimize zulmettik"​ diye yarl覺ganma dilediler (1250 - 1255) inci beyitlerin izah覺na bak覺n覺z). eytan'​sa Kur'​an'​覺n 7 inci suresi olan A'raf suresinin 16 ve 17 nci 璽yetlerinde bildirildii ve癟hile " Febim璽 agveyteni Beni iva ettiin, rahmetinden uzaklat覺rd覺覺n i癟in kullar覺n覺 senin doru yolundan azd覺racak, sonra 繹nlerinden,​ artlar覺ndan,​ salar覺ndan,​ sollar覺ndan gelip onlar覺 yoldan 癟覺karaca覺m..."​ demi ve bu suretle su癟u Tanr覺'​ya bulmutur. Bu bal覺k alt覺nda bilhassa bundan halledilmektedir. \\
 +B. 1495. " Pis eyler pislerin, pisler de pis eylerindir. Temiz eyler temizlerin, temizler de temiz eylerindir..."​ (Sure: \\
 +24 Nur, 璽yet: 26). \\
 +B. 1507. L璽z覺m, melzum, n璽f簾, muktazi. Bunlar akl簾 delillerdir. L璽z覺m olan, yani gereken eyler bir melzum, yani gerekli aran覺r. Mesel璽 iyi insanda iyilik gereklidir, iyilik i癟in de iyi insan gerektir. N璽fi ile muktaziye gelince: Bunlar birbirinin kar覺l覺覺d覺r. Her muktaziye bir muktaza l璽z覺md覺r. Mesel璽 yap覺lan bir ite muktazi, yani o eyi iktiza ettiren, yapt覺ran arand覺覺 gibi yap覺lan, meydana gelen i de iktiza etmi de v羹cut
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +