Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_090 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 90~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +bulmutur. Yap覺lmad覺覺 takdirde o iin yap覺lmamas覺na sebebolan bir n璽f簾 vard覺r, yap覺lm覺yan,​ meydana gelmiyen ey ise menfidir, v羹cut bulmam覺t覺r. \\
 +B. 1508. den sonraki bal覺ktaki c羹mle, Kur'​an'​-覺n 57 nci suresi olan " Hadid" suresinin 5 inci 璽yetindendir. \\
 +B. 1528. den sonraki bal覺kta bulunan s繹z had簾s deildir. Peygamber zaman覺nda sofi ve tasavvuf s繹zleri yoktu. Nitekim Mevl璽na da bunu had簾s olarak s繹ylemiyor. Fakat muahhar tasavvuf kitaplar覺n覺n baz覺lar覺nda bu s繹z羹n had簾s olduu yanl覺 olarak kay覺tl覺d覺r. \\
 +B. 1564. Hayy璽m'​m u rubaisini hat覺rlat覺r:​ \\
 +No herde g羹n璽h der cihan kist bigu Van kes ki g羹neh nekerd 癟羹n z簾st bigu \\
 +Men bed kunem-u tu bed m羹kafat kuni Pes fark-覺 miyan-覺 men-u tu 癟ist bigu \\
 +(D羹nyada g羹nah etmiyen kimdir? S繹yle. G羹nah etmiyen kii nas覺l dodu? Anlat. Ben k繹t羹l羹k eder, sen de k繹t羹l羹羹me kar覺 bana k繹t羹l羹k verir, azabeylersen... Peki. s繹yle, benimle senin aranda ne fark var?) Abdullah Cevdet tab'​覺,​ s. 368. \\
 +B. 1(03. Bal覺kta s繹ylendii gibi Ferideddin-i Att璽r'​覺n bir beytidir. \\
 +B. 1615. Ve sonraki beyitler. Kur'​an'​覺n 20 nci suresi olan T璽h璽 suresinin 65 inci 璽yetinden al覺nmad覺r. B. 1622. " Kur'an okununca dinleyin ve susun de merhamet edilmilerden olas覺n覺z."​ (Sure: 7 A'raf. 璽yet: 204) bu beyitteki " Ansit羶 susun" s繹z羹, bu 璽yetten al覺nmad覺r. \\
 +B. 1628. " Evlere ard覺ndan girmek iyi deildir. 襤yilik, Tanr覺'​dan korkan ve haramdan 癟ekinen kiinin iidir. Siz, evlere kap覺lar覺ndan girin. Tanr覺'​dan 癟ekinin ki kurtulas覺n覺z." ​ \\
 +(sure: 2 Bakara, 璽yet: 189). \\
 +B. 1673 - 1676. " Bir 璽yetin h羹km羹n羹 deitirir,​ -yahut o 璽yeti unutturursak yerine ondan daha hay覺rl覺 bir 璽yet, yahut ona benzer bir 璽yet getiririz. Tanr覺'​n覺n her eye kaadir olduunu bilmez misin" (Sure: 2 Bakara, 璽yet 106), 1673 teki arap癟a s繹zler bu 璽yetten al覺nmad覺r. . \\
 +B. 1674. " Siz. iman edenlerle alay ettiniz. Nihayet size beni anmay覺 unutturdum. Siz, m羹minlere g羹lerdiniz"​ (Sure 23 M羹minun - 璽yet: 110) bu beyitteki Arap癟a c羹mle, bu 璽yetten al覺nmad覺r. \\
 +B. 1709. Kur'​an'​覺n 90 inci suresi olan ve Beled suresi denen bu surenin " fi kebed" e kadar olan 1-4 羹nc羹 璽yetlerinin meal bak覺m覺ndan m璽nas覺 udur: " Bu ehre (Mekke'​ye) ant olsun ki sen, bu ehirlisin. Babaya <dem Peygamber'​e) ve oula (Peygamberlere) ant olsun ki biz, insan覺 zahmet ve meakkat i癟in yaratt覺k." ​ \\
 +B. 1732. Halil, dost manas覺nad覺r ve 襤brahim Peygamber'​in l璽kab覺d覺r. \\
 +B. 175S. La ve 襤ll璽'​dan murat " La ilahe illallah ister elle yap覺lma olsun. 襤ster vehimle icadedilmi bulunsun, ibadete l璽y覺k hi癟bir mabut yoktur. 襤badete l璽y覺k mabut, ancak Tanr覺'​d覺r"​ s繹z羹ndeki nefiy ve ispatt覺r. \\
 +B. 1762. nci beyitten sonraki bal覺ktaki iir, Hakim-i Sen璽簾'​nindir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +