Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_092 [2016/07/17 15:28]
mesnevi:birinci_cilt_092 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 92~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1986 nc覺 beyitte de buna iaret edilmektedir. \\
 +B. 1973. Eskiden sihirle uraanlar,​ birisinin sevgisini kazanmak i癟in bir nala sevgilisinin ad覺n覺 yaz覺p atee korlar, baz覺 eyler okurlard覺. G羹ya bu suretle sevgilinin karar覺 kalmaz, 璽覺ka ram olurmu. " Nal覺 atee-koymak"​ edebiyatta sevgiye del璽let eder. Bu beyitteki s繹z, had簾s, yani H. Muhammed'​in s繹z羹 deildir. \\
 +B. 1986 - 1988. 1972 nci beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 1989 - 1991. H. Muhammed'​in baz覺 savalarda b羹t羹n gece y羹r羹d羹羹,​ sabaha kar覺, sabahleyin konaklay覺p uyuduu, bu suretle g羹n doup kuluk 癟a覺 geldii ve sabah namaz覺 vaktinin ge癟tii, uyand覺ktan zaman namaz覺 cemaatle kaza ettikleri rivayet edilmitir. Yolcunun sabaha kadar y羹r羹y羹p sabaha kar覺 uyku ve istirahat i癟in konaklamas覺na Arap癟a " Ta'​ris"​ denir. \\
 +B. 2004. Arap癟ada milh tuz demektir. Mel璽hat de tuzluluktur. Yemee tuz 癟eni verdii cihetle Mel璽hat g羹zellik ve al覺m m璽nalar覺na kullan覺lagelmitir. Biz, Mel璽hat kelimesini kulland覺覺m覺z halde " tuzluluk"​ kelimesini g羹zellik, irinlik m璽nalar覺na kullanmay覺z. Azer簾lerde ise " tuzlu kii" g羹zel ve melih adam yerine kullan覺l覺r H. Muhammed'​in " Ben, kardeim Yusuf'​tan daha melihim, Yusuf benden daha g羹zeldi"​ dedii rivayet edilmitir. \\
 +B. 2096. Eyyub Peygamber, Tanr覺 taraf覺ndan s覺nan覺p bir癟ok bel璽lara urad覺ktan sonra hastalanm覺,​ v羹cudu yaralar, bereler i癟inde kalm覺t覺. Sonra ona " Aya覺n覺 yere vur. u y覺kanacak souk 癟eme; u kaynak da i癟ilecek su" denmi (sure: 73 S璽d, 璽yet: 42). O da aya覺n覺 yere vurmu, yerden 癟覺kan iki kayna覺n birinde y覺kanm覺,​ v羹cudundaki hastal覺klar iyilemi,​ 繹b羹r羹nden i癟mi, i癟indeki hastal覺klar ge癟miti. \\
 +(2101 - 2800 Beyitler) \\
 +Bu 璽lemle bu 璽lemin yolu meydanda olsayd覺 d羹nyada pek az kimse, ancak bir l璽hzac覺k kal覺rd覺. \\
 +襤htiyar 癟alg覺c覺ya " Burada kalmaya tamah etme, mademki aya覺ndan diken 癟覺km覺t覺r,​ haydi git" diye emir gelmekte. \\
 +Can覺 ise orada, Tanr覺'​n覺n rahmet ve ihsan覺 meydan覺nda " Durakla, bekle" demekteydi. \\
 +H璽tif'​in ruyada mer'​e " Beyt羹lmalden u kadar mal al, mezarl覺kta yatan o adama ver " demesi \\
 +O s覺rada Hak mer'​e bir uyku verdi ki kendini uykudan alamad覺. \\
 +2105. " Bu m羶tat bir ey deildi. Bu uyku, gayb 璽leminden geldi. Sebepsiz olamaz"​ diye taacc羹pte kald覺. Ba覺n覺 koydu, uyudu. R羹yas覺nda hak taraf覺ndan bir ses geldi, bu sesi ruhu duydu. O ses 繹yle bir sesti ki her sesin namenin asl覺d覺r. As覺l ses odur, o sesten baka sesler, aksi sedad覺r. T羹rk, K羹rt, Zenci, Acem, Arap b羹t羹n milletler kulaa, dudaa muhta癟 olmadan bu sesi anlam覺lard覺r. Hatt璽 T羹rk, Acem ve Zenci 繹yle dursun... o sesi dalar talar bile iitmitir. \\
 +2110. Her dem Tanr覺'​dan " Elest羹"​ sesi gelir, cevherlerle arazlar da o sesten var olmaktad覺rlar. \\
 +Ger癟i bunlardan z璽hiren " Bel璽" sesi gelmezse de onlar覺n yokluktan gelmeleri, var olmalar覺 " Bel璽" demeleridir. \\
 +Aac覺n, ta覺n anlay覺覺n覺 s繹yledim ya. Hemen imdicik bunu anlatan u hikayeyi dinle! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +