Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_093 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 93~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +" Cemaat 癟oald覺, v璽zettiin zaman m羹barek y羹z羹n羹 g繹remiyoruz " diye Peygamber Sall璽llahu Aleyhi vesellem i癟in mimber yapt覺klar覺 vakit (evvelce dayan覺p v璽zettii) Hann璽ne direinin inlemesi ve Peygamber'​le sahabenin o iniltiyi iitmeleri,​ Mustafa Sall璽llahu Aleyhi vesselem'​in o direkle \\
 +a癟覺k癟a sual ve cevab覺 \\
 +Hann璽ne direi, Peygamberin ayr覺l覺覺 y羹z羹nden ak覺l sahipleri gibi alay覺p inliyordu. Peygamber, " Ey direk, ne istiyorsun?"​ dedi. O da " Can覺m, ayr覺l覺覺ndan kan kesildi. \\
 +2115. Bana dayan覺yordun,​ imdi beni b覺rakt覺n. Mimberin 羹st羹ne 癟覺kt覺n"​ dedi. *Bunun 羹zerine Peygamber ona dedi ki: " Ey iyi aa癟, ey s覺rr覺 bahta yolda olan! \\
 +S繹yle ne istersin? Dilersen seni yemilerle dolu bir hurma fidan覺 yapay覺m ki doudakiler de, bat覺dakiler de senin hurman覺 yesinler. \\
 +Yahut Tanr覺, seni o 璽lemde bir servi yaps覺n da ebediyen ter羹 taze kal" dedi. Hann璽ne " Daim ve baki olan覺 isterim"​ dedi. Ey gafil, dinle de bir aa癟tan aa覺 kalma! Peygamber, k覺yamet g羹n羹 insanlar gibi dirilmesi i癟in o aac覺 yere g繹md羹. \\
 +2120. Bunu duy da bil ki Tanr覺, kimi kendisine davet ettiyse o kimse b羹t羹n d羹nya ilerinden vazge癟mitir. \\
 +Kim, Tanr覺'​dan tevfika mazhar olursa o 璽leme yol bulmu, d羹nya iinden 癟覺km覺t覺r. \\
 +Bir kimsenin Tanr覺 s覺rlar覺ndan nasibi olmazsa cemad覺n inlemesini nas覺l tasdik eder? \\
 +Evet, der ama y羹rekten deil. Kendisine m羹naf覺k demesinler diye tasdik edenlere uyar, z璽hiren tasdik eder. \\
 +Eer cemadat Tanr覺'​n覺n " K羹n-ol"​ emrine vak覺f olmasalar ( ve bu emri duyup, bu emre uyup, varl覺k 璽lemine gelmemi \\
 +bulunsalard覺) bu s繹z 璽lemde o vakit reddedilirdi. \\
 +2125. Y羹z binlerce taklit ve istidl璽l ehlini, pek c羹zi bir vehim, 羹pheye d羹羹r羹r. 羹nk羹 taklitleri de istidl璽lleri de, hatt璽 b羹t羹n kollar覺, kanatlar覺 da zanla kaimdir. O aa覺l覺k eytan, bir 羹phe meydana getirir. B羹t羹n bu k繹rler tepe takla d羹erler. 襤stidl璽lcilerin ayaklar覺 tahtad覺r. Tahta ayaksa pek kudretsiz pek karas覺zd覺r. \\
 +Sebatiyle dalar覺 bile hayran eden ve basiret sahibi olan zaman覺n kutbu ise b繹yle deildir. (襤stidl璽le deer vermez). \\
 +2130. ak覺l 羹st羹ne ba aa覺 d羹memek i癟in k繹r羹n aya覺 sopad覺r sopa. \\
 +Askerin, yani din ehlinin 羹st羹nl羹羹ne sebep olan o binici kimdir! G繹ren padiah! \\
 +Her ne kadar k繹rler sopa ile yol g繹rm羹lerdir ama yine g繹zl羹kler sayesinde. \\
 +D羹nyada g繹zl羹kler ve padiahlar olamasayd覺 b羹t羹n k繹rler 繹l羹rlerdi. \\
 +K繹rlerin elinden ne ekmek gelir, ne bi癟mek gelir, ne al覺veri gelir, ne de k璽r ve kazan癟. \\
 +2135. Tanr覺 onlara merhamet ve inayet k覺lmasayd覺 onlar覺n istidl璽l denekleri hemencecik k覺r覺l覺rd覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +