Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_094 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 94~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu sopa nedir? K覺yaslar, deliller. O sopay覺 onlara kim verdi? G繹ren Tanr覺! \\
 +Sopa, mademki sava ve kavga 璽letidir; ey k繹r, o sopay覺 k覺r, parampar癟a et! \\
 +O size sopa verdi de 繹yle meydana 癟覺kt覺n覺z. Sonra da k覺zg覺nl覺kla o sopay覺 yine ona vurdunuz. \\
 +Ey k繹rler g羹ruhu! Ne itesiniz, ne yap覺yorsunuz?​ Aran覺za bir g繹ren kii al覺n! \\
 +2140. Sen de sana sopa verenin eteini tut. Bak bir kere dem Peygamber istidl璽l ve isyan y羹z羹nden neler 癟ekti? M羶s璽 ve Muhammed'​in mucizelerine dikkat et. Sopa nas覺l y覺lan ekline girdi, direk nas覺l irfan sahibi oldu? Sopa y覺lan ekline girdi, direkten de inilti duyuldu. Bu mucizeleri, dini izhar i癟in g羹nde be kere il璽n ederler. Bu din lezzeti eer akla ayk覺r覺 olmasayd覺 bunca mucizeye hacet var m覺yd覺? Ak覺l akla uygun olan her eyi; mucizesiz, kemekesiz kabul eder. \\
 +2145. Bu b璽kir yolu, akla ayk覺r覺 (ak覺l hududundan hari癟, k覺yas ve istidl璽le s覺maz) g繹r ve bu g繹r羹, her devlet sahibine makbuld羹r; buna da dikkat et. \\
 +eytanlarla canavarlar, nas覺l insan korkusundan ve hasetlerinden 羹rk羹p adalara, 覺ss覺z yerlere ka癟t覺larsa,​ \\
 +M羹nkirler de Peygamberlerin mucizelerinden korkup balar覺n覺 otlar覺n i癟lerine sokmular. \\
 +Bu suretle m羹sl羹manl覺k ediyle an覺larak yaamak, kim olduklar覺n覺,​ ne inan覺ta bulunduklar覺n覺 sana bildirmemek \\
 +istemilerdir. \\
 +Kalpazanlar,​ kalp paraya nas覺l g羹m羹 s羹rerler ve 羹st羹ne padiah覺n ad覺n覺 kaz覺rlarsa,​ \\
 +2150. Onlar覺 s繹zlerinin d覺 y羹z羹 de tevhit ve eriattir; fakat i癟 y羹z羹, ekmekteki delice tohumuna benzer. Felsefecinin,​ dini ink璽ra, yahut din ehliyle m羹bahaseye kudreti yoktur. B繹yle bir eye giriirse Hak din, onu mahveder. \\
 +Onun eli, aya覺 cans覺zd覺r. Can覺 ne derse ikisi de ferman覺na uyar, dediini yapar. \\
 +Felsefeciler,​ dilleriyle cans覺z eylerin hareketini, seslenmesini ink璽r ederlerse de elleriyle ayaklar覺, bunun imk璽n覺na ehadet edip durur. \\
 +Peygamber Aleyhissel璽m'​覺n mucizesi, Ebucehil Aleyhill璽ne'​nin elinde ta par癟alar覺n覺n dile gelerek Muhammed Sall璽llahu Aleyhi Vesellem'​in doruluuna ehadet etmeleri \\
 +Ebucehl'​in elinde ta par癟alar覺 vard覺. Dedi ki: " Ey Ahmed, u avucumdaki nedir? abuk s繹yle! Mademki g繹klerin s覺rlar覺na v璽k覺fs覺n,​ peygambersen avucumda ne sakl覺?" ​ \\
 +Peygamber " Onlar nedir, ben mi s繹yleyeyim;​ yoksa onlar m覺 doru olduumuzu s繹ylesin, bizi tasdik etsinler; hangisini istersin? Dedi. \\
 +Ebucehil " Bu ikincisi daha garip" deyince Peygamber dedi ki: " Evet, Tanr覺 ondan daha ilerisine de kadirdir."​ Derhal Ebucehl'​in avucundaki talar覺n her biri, ahadet getirmeye balad覺. \\
 +" 襤badete lay覺k hi癟bir ey yoktur, ancak Tek Tanr覺'​ya tap覺l覺r"​ dedi ve " Muhammed, Tanr覺 el癟isidir"​ incisini deldi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +