Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_095 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 95~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2160. Ebucehil, talardan bu s繹z羹 iitince hiddetle talar覺 yere vurdu. \\
 +alg覺c覺 hik璽yesinin sonu ve Emir羹lm羹min簾n mer'​in -Tanr覺 ondan raz覺 olsun kendisine Hatifin s繹ylediini al覺p ulat覺rmas覺 \\
 +Bunu b覺rak da yine 癟alg覺c覺n覺n hik璽yesine kulak ver. alg覺c覺, beklemekten bunal覺nca. mer'​e yine ses geldi! " Ey mer, kulumuzu ihtiya癟tan kurtar! Has, muhterem bir kulumuz var; mezarl覺a kadar gitmek zahmetini ihtiyar et. Ey mer, kalk. Beyt羹lm璽lden yedi y羹z dinar al, hepsini onun avucuna say! \\
 +2165. O paray覺 huzuruna g繹t羹r羹p " O paray覺 huzuruna g繹t羹r羹p " Ey makbul羹m羹z olan! imdilik bu kadarc覺覺 al ve bizi mazur g繹r. \\
 +Bu kadarc覺k para sana ancak ibriim (kiri) paras覺d覺r. Harcet, bitince yine buraya gel" de. Bunun 羹zerine mer, sesin heybetinden s覺癟ray覺p kalkarak bu hizmet i癟in belini balad覺. Koltuu alt覺nda para kesesi olduu halde koarak 癟alg覺c覺y覺 aray覺p taramak i癟in mezarl覺a y羹z tuttu. Mezarl覺覺n etraf覺n覺 bir hayli d繹nd羹, dolat覺; orada o ihtiyardan baka kimseyi g繹remedi. \\
 +2170. " Bu olmasa gerek" deyip bir kere daha kotu. Nihayet yoruldu, fakat yine o ihtiyardan bakas覺n覺 g繹remedi. \\
 +Kendi kendisine " Hak, bana dedi ki: bizim s璽f, makbul ve m羹barek kulumuz var; \\
 +襤htiyar bir 癟alg覺c覺, nas覺l olur da Tanr覺 haslar覺ndan olur? Ey gizli s覺r, ne hosun sen, ho ve garip!" ​ \\
 +Ava 癟覺kan aslan覺n d繹n羹p dolamas覺 gibi bir kere daha mezarl覺k etraf覺n覺 dolat覺. \\
 +Orada o ihtiyardan baka kimsenin olmad覺覺n覺 iyice anlay覺nca " karanl覺klar i癟inde parlak g繹n羹ller 癟oktur"​ dedi. \\
 +2175. Gelip edebe fazlas覺yla riayet ederek oraya oturdu. Bu s覺rada mer aks覺rd覺, ihtiyar uyan覺p s覺癟rad覺. mer'​i g繹r羹nce a覺rd覺,​ kald覺. Gitmek istedi, fakat titremee balad覺. \\
 +襤癟inden dedi ki: " Yarabbi senin elinden elem璽n! imdi de 癟alg覺c覺 ihtiyarca覺za muhtesip geldi, 癟att覺."​ mer, o ihtiyar覺n y羹z羹ne bak覺p da onu utanm覺 癟ehresini sararm覺 g繹r羹nce, " Benden korkma, 羹rkme; 癟羹nk羹 sana Hak'​tan m羹jdeler getirdim. \\
 +2180. Tanr覺, senin huylar覺n覺 o derece methetti ki nihayet mer'​i,​ senin cemaline 璽覺k etti. \\
 +Otur 繹yle 繹n羹me; uzaklamaa kalk覺ma. Kula覺na devlet ve ikbal 璽leminden baz覺 s覺rlar s繹yleyeyim. \\
 +Tanr覺 sana sel璽m s繹yl羹yor; halini, hat覺r覺n覺 soruyor. Hadsiz hesaps覺z zahmetlerden,​ kederlerden,​ ne haldesin? \\
 +Buyuruyor. \\
 +imdilik u birka癟 dinar覺 ibriim paras覺 olarak al, harca da bitince yine buraya gel! \\
 +襤htiy璽r, bunu iitince kendini yerden yere vurup ellerini 覺s覺rmaa,​ elbisesini y覺rtmaya balad覺. \\
 +2185. " Ey naziri olmayan Tanr覺! Ziyade utanc覺ndan zavall覺 ihtiyar su kesildi"​ diye ba覺rmaa koyuldu. \\
 +Bir hayli alay覺p eleme d羹t羹. Nihayet 癟engi yere 癟al覺p par癟a par癟a etti. \\
 +Dedi ki: " Ey benimle Rabbimin aras覺nda perde olan, ey beni ana yoldan azd覺r覺p sap覺tan! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +