Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_096 [2016/07/17 15:28]
mesnevi:birinci_cilt_096 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 96~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ey yetmi y覺ld覺r kan覺m覺 emen, kemal sahibine kar覺 y羹z羹m羹 kara eden! \\
 +襤hsan ve vefa sahibi Tanr覺, cefalarla, su癟larla, ge癟en 繹mr羹me sen ac覺! \\
 +2190. Tanr覺 bana 繹yle bir 繹m羹r verdi ki o 繹mr羹n bir g羹n羹n羹n k覺ymetini bile cihanda kimse bilemez. Bense b羹t羹n o 繹mr羹, her nefeste zir ve bem perdelerine har癟 ederek yele verdim. Ah! Arap ve Acem tarz覺n覺 anmaktan, Irak perdesiyle megul olmaktan ac覺 ayr覺l覺k zaman覺 hat覺r覺mdan 癟覺kt覺. Eyvallah olsun ki K羶癟ek makam覺n覺n tazelii y羹z羹nden g繹nl羹m羹n ekini kurudu, g繹nl羹m 繹ld羹. \\
 +2195. Eyvahlar olsun bu yirmi d繹rt makam覺n sesinden ki kervan ge癟ti, g羹nd羹z de bitti! \\
 +Ey, Tanr覺, bu feryat edenin elinden feryat! Hi癟 kimseden deil, bu medet isteyen medet! ik璽yetim en 癟ok \\
 +kendimden... \\
 +Kimseden medet yok. Yaln覺z ve ancak bana, benden yak覺n olandan medet var. \\
 +羹nk羹 bana bu varl覺k, her an ondan gelmekte... Varl覺覺m mahvolunca da ancak onu g繹r羹r羹m, bakas覺n覺 deil."​ Birisi sana para verse, alt覺n saysa sen ona bakars覺n, kendine deil; bu da ona benzer. \\
 +mer'​in -Tanr覺 ondan raz覺 olsun- ihtiyar 癟alg覺c覺n覺n nazar覺n覺 varl覺k 璽lemi olan istirak 璽lemine \\
 +癟evirmesi \\
 +Bunun 羹zerine mer, 癟alg覺c覺ya dedi ki: " Senin bu alaman, akl覺n覺n ba覺nda olduuna del璽let eder. \\
 +2200. Yok olan覺n yolu, baka yoldur; 癟羹nk羹 akl覺 ba覺nda olmak da baka bir g羹naht覺r. Akl覺 ba覺nda olu, ge癟mileri hat覺rlamaktan ileri gelir. Ge癟miin de Tanr覺'​ya perdedir,​gelecein de. Her ikisini de atee vur. Bu ikisi y羹z羹nden ne vakte kadar ney gibi boum boum olacaks覺n? Neyde boum bulunduk癟a s覺rda deildir; duda覺n, sesin mahremi olamaz. \\
 +Sen, kendi taraf覺ndan tavaf edip durduk癟a nas覺l tavafta olursun, kendinde olduk癟a nas覺l olur da K璽beye gelmi say覺l覺rs覺n?​ \\
 +2205. Haberlerin haber vericiden bihaberdir; t繹vben g羹nah覺ndan beterdir. \\
 +Ey ge癟en hallerden t繹vbe etmek isteyen! Bu t繹vbe etmekten ne vakit t繹vbe edeceksin, s繹yle! G璽h zir namesini \\
 +k覺ble edinirsin; g璽h alay覺p inlemeyi 繹per durursun." ​ \\
 +Faruk, s覺rlara ayna olunca ihtiyar 癟alg覺c覺n覺n can覺 da cisminde uyand覺. \\
 +Art覺k can gibi, alamadan g羹lmeden kurtuldu. Can覺 gitti, bambaka bir canla dirildi. \\
 +2210. O zaman g繹nl羹ne 繹yle bir hayret geldi ki yerden de d覺arda kald覺, g繹kten de ( b羹t羹n 璽lemi unuttu). \\
 +Ona aray覺p tarama hududu ard覺nda 繹yle bir aray覺c覺l覺k d羹t羹 ki ben bilmiyorum; sen biliyorsan s繹yle! \\
 +Halden de 繹te, kaalden de ileri 繹yle bir hale, 繹yle bir kaale eriti; ululuk sahibi Tanr覺'​n覺n cemaline dal覺p kald覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +