Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_097 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 97~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ama tek bir kurtulu imk璽n覺 bulunsun... Yahut denizden baka onu bir tan覺yan, g繹ren olsun... Hay覺r bu 癟eit dal覺 \\
 +deil. \\
 +Bu s繹zler, her an zuhura gelmeseydi, durmadan zuhur edi, bu s繹zlerin s繹ylenmesine sebep olmasayd覺 akl覺 c羹zi, k羹lle ait s繹zler s繹ylemezdi. \\
 +2215. Fakat birbiri ard覺nca durmadan zuhur ettik癟e zuhur ediyor. Bundan dolay覺 da denizin dalgalar覺 buraya gelip durmakta. \\
 +襤htiyar 癟alg覺c覺n覺n hik璽yesi buraya var覺nca ihtiyarda y羹z羹n羹 perde arkas覺na 癟ekti, ahvali de. 襤htiyar, eteini dedikodudan silkti; ona ait bizim az覺m覺zda ancak yar覺m bir s繹z kald覺. Bu ay羹 ireti d羹z羹p koma urunda y羹z binlerce can feda edilse deer. Can orman覺ndaki avc覺l覺kta doan ol; cihan覺n g羹nei gidip canla oyna! \\
 +2220. Y羹ce g羹ne, can vere gelmitir; her nefeste boald覺k癟a (nurla ) doldururlar. \\
 +Ey m璽nevi g羹ne, can ver de eski cihana yenilik g繹ster. \\
 +襤nsan覺n v羹cuduna ak覺l ve ruh, gayb 璽leminden akar su gibi gelmekte. \\
 +Her Pazar yerinde " Yarabbi, muhta癟lar覺 doyuranlar覺n her birerine verdiklerine kar覺l覺k m羹k璽fat ihsan eyle. Yarabbi, vermeyip saklayanlar覺n mallar覺n覺 da telef et, onlar覺 zararland覺r"​ diye dua eden iki melein dualar覺n覺 tefsir ve o verici kiinin Tanr覺 yolunda m羹cahit olduu, heva ve heves \\
 +yolunda m羹srif olmad覺覺 \\
 +Peygamber dedi ki: " 羹t vermek 羹zere iki melek ho bir surette nida ederler: Ey Tanr覺, muhta癟lara ihtiya癟lar覺 olan eyi verenleri doyur, verdikleri her dirheme kar覺l覺k y羹z bin ihsan et! \\
 +2225. Yarabbi, mal覺n覺 esirgeyenlere de ziyan i癟inde ziyandan baka bir ey verme!" ​ \\
 +Fakat nice esirgemeler vard覺r ki vermeden iyidir. Tanr覺 mal覺n覺 Tanr覺'​n覺n buyurduu yerden gayriye verme, \\
 +Ki hadde hesaba s覺maz hazine elde edesin ve bu suretle k璽firlere, k羹fran覺 nimet edenlere kat覺lmayas覺n. \\
 +K璽firler; k覺l覺癟lar覺,​ Mustafa'​ya 羹st羹n olsun diye develer kurban edenlerdi. \\
 +Tanr覺 emrini, Tanr覺'​ya ulam覺 birisinden sor, 繹ren. Her g繹n羹l, Tanr覺 emrini anlayamaz. \\
 +2230. (Yersiz ihsan), 璽si bir k繹lenin, g羶ya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padiah覺n mal覺n覺 璽silere da覺tmas覺na benzer. \\
 +Kur'​an'​da " onlar覺n b羹t羹n ihsanlar覺 hasretten ibarettir"​ diye gaflet ehlini korkutan bir 璽yet vard覺r. \\
 +u 璽sinin adl羹 ihsan覺, onu padiahtan daha ziyade uzaklat覺r覺r,​ g繹zden d羹羹r羹r ve ancak y羹z羹n羹 kara eder. \\
 +Mekke ulular覺n覺n Peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de, Tanr覺 taraf覺ndan kabul edilir 羹midiyleydi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +