Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_099 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 99~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2260. Arab覺n iftihar覺, sava ve ihsand覺r. Sence Arap i癟inde yaz覺da kaz覺n覺p yok edilecek bir yanl覺a benziyorsun. \\
 +Ne sava覺? Zaten biz savas覺z 繹ld羹r羹lm羹,​ bitmiiz; yoksulluk k覺l覺c覺yla ba覺m覺z u癟urulmu,​ gitmi! \\
 +襤hsan nerede? Yoksulluun etraf覺nda d繹n羹p dolaarak a 繹rmekte, havada u癟an sinein damar覺n覺 sokup kan覺n覺 \\
 +emmekteyiz. \\
 +Hele bize misafir gelsin... Geceleyin uyuyunca elbisesini soymazsam ben de adam deilim! \\
 +Muhta癟 ve m羹tak m羹ritlerin yalanc覺, d羹zenci d璽vac覺lara aldanmalar覺 ve onlar覺 Hakk'a ulam覺, y羹ce eyh sanmalar覺, veresiyeyi peinden, hileyle yap覺lm覺 癟i癟ei hakik簾, bitmi ve yeermi \\
 +癟i癟ekten farketmemeleri \\
 +Bundan dolay覺 bilenler, hikmetle dediler ki: ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek. \\
 +2265. Halbuki sen, 繹yle birisinin m羹ridisin ki hasislii y羹z羹nden kendisi galip deil, seni nas覺l galip edecek? Sana nur vermesi 繹yle dursun... bil璽kis kapkara bir hale koyar. Kendisinin nuru yok, onunla g繹r羹羹p konuanlar nereden nurlanacak? \\
 +Bu 癟eit eyh, g繹z羹 akan ve g繹rmeyen kiiye benzer. G繹z羹ne il璽癟 癟eker ama zararl覺 il璽癟tan baka bir ey 癟ekemez \\
 +ki. \\
 +Yoksulluk ve meakkatta bizim halimiz de b繹yledir. Bize aldan覺p da hi癟bir konuk gelmez. \\
 +2270. On y覺ll覺k k覺tl覺覺 m羹cessem olarak g繹rmedinse g繹z羹n羹 a癟 da bize bak! \\
 +G繹r羹n羹羹m羹z d璽vac覺 adamlar覺n i癟i gibi g繹nl羹 kapkara, fakat dili 璽aal覺! \\
 +Tanr覺'​dan onda ne bir koku var, ne bir eser. Fakat d璽vas覺 it'​ten de ileri, dem'​den de! \\
 +Hatt璽 ona, eytan bile kendisini g繹stermez. B繹yle olduu halde o " Biz Abdallardan覺z,​ hatt璽 daha ileriyiz " der durur. Kendisini adam sans覺nlar diye dervilerin bir hayli s繹z羹n羹 癟alm覺 癟覺rpm覺t覺r. \\
 +2275. S繹z s繹ylerken l璽f覺 Bayezid'​den ziyade inceler, onu bile kusurlu bulur. Halbuki onun i癟y羹z羹nden Yezid arlan覺r. G繹ky羹z羹n羹n ekmeinden,​ sofras覺ndan nasipsizdir. Hak, 繹n羹ne bir kemik bile atmam覺t覺r. O ise " Sofray覺 yayd覺m, Hakk'​覺n vekiliyim, halife oluyum"​ diye ba覺r覺p durmaktad覺r. \\
 +" Ey aa覺l覺k s璽f kiiler, gelin... gelin de ihsan keremimin sofras覺ndan,​ kimse m璽ni olmaks覺z覺n yeyin" demektir. Onlar da onun ba覺na toplan覺rlar. Nimet ve ihsan istedik癟e yalanc覺 eyh " Yar覺n"​ der. Fakat bir t羹rl羹 o yar覺n gelip \\
 +癟atmaz. \\
 +2280. demolunun,​ az 癟ok s覺rr覺 meydana 癟覺kabilmek i癟in uzun zamanlar l璽z覺md覺r. Tek duvar覺n alt覺nda define mi var, yoksa y覺lan kar覺nca ejderha yuvas覺 m覺? \\
 +O yalanc覺 eyhin hi癟bir ey olmad覺覺 meydana 癟覺k覺ncaya kadar t璽libin de 繹mr羹 t羹kenmi olur: art覺k anlaman覺n ne faydas覺 var? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +