Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_100 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 100~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bazen bir m羹rit, d璽vac覺 ve yalanc覺 bir eyhe adamd覺r diye sadkatle inan覺r, itikat eder. Bu itikat y羹z羹nden 繹yle bir makama eriir ki eyhi, o makam覺 ruyada bile g繹rmemitir. Bu suretle m羹ride su ve ate bile zarar vermez. Halbuki eyhe zararl覺d覺r. Fakat bu. nadirdir \\
 +Fakat nadir olarak t璽libin itikad覺ndaki parlakl覺k y羹z羹nden eyhin yalan覺 t璽libe faydal覺 olur. eyhi, can san覺r, ceset 癟覺kar ama t璽lip, kendi iyi niyeti y羹z羹nden 繹yle bir makama eriir ki... \\
 +2285. Hali, t覺pk覺 gece ortas覺nda k覺ble arayana benzer. K覺ble bulunmasa bile namaz覺 caizdir. \\
 +D璽vac覺 ve yalanc覺 eyhin can k覺tl覺覺 gizlidir. Fakat bizdeki ekmek k覺tl覺覺 meydanda. \\
 +Ni癟in bunu, d璽vac覺 eyh gibi gizleyelim? Neden fayda olmad覺覺 halde utan覺p arlanarak can 癟ekielim?" ​ \\
 +Bedevinin, kar覺s覺na sabretmesini buyurmas覺 ve ona sab覺r ve yoksulluun faziletini s繹ylemesi \\
 +Kocas覺 dedi ki: " Daha ne vakte kadar gelir ve mahsul aray覺p duracaks覺n;​ zaten 繹mr羹m羹zden ne kald覺 ki? ou ge癟ip gitti. \\
 +Ak覺ll覺 kii, art覺a, eksie bakmaz; 癟羹nk羹 ikisi de sel gibi ge癟er. \\
 +2290. Sel ister s璽f olsun, ister bulan覺k... Mademki baki deildir, ondan bahsetme? \\
 +Bu 璽lemde binlerce canl覺, s覺k覺nt覺s覺z,​ ho bir halde yaamakta, ge癟inip gitmektedir. \\
 +veyk kuu, geceki r覺zk覺 hen羹z meydanda olmad覺覺 halde aa癟ta Tanr覺ya 羹kreder. \\
 +B羹lb羹l " Ey duaya icabet eden Tanr覺, r覺z覺k hususunda itimad覺m覺z sana" diye Tanr覺ya hamdeyler. \\
 +Doan, r覺zk覺n覺 padiah覺n elinden umduundan b羹t羹n pis eylerden 羹midini kesmitir. \\
 +2295. B繹ylece sivrisinekten tut da file kadar b羹t羹n mahl羶kat Tanr覺 ailesidir; Hak da ne g羹zel aile reisi. G繹nl羹m羹zdeki b羹t羹n bu gamlar, heva ve hevesimizin,​ varl覺覺m覺z覺n tozundan, duman覺ndan meydana gelir. Bu k繹k羹m羹z羹 s繹ken gamlar, 繹mr羹m羹z羹n ora覺na benzer. Bu b繹yle oldu kuruntular覺 da vesveselerimizdir. Bil ki her hastal覺k 繹l羹mden bir par癟ad覺r. aresi varsa, 繹l羹m羹n bir c羹z'​羹n羹 kendinden kov! l羹m羹n bir c羹z'​羹nden bile ka癟amad覺覺n halde onun hepsini ba覺ndan aa覺ya d繹kecekler,​ bunu iyice bil! \\
 +2300. l羹m羹n c羹z'​羹 olan hastal覺k sana taht geliyorsa bil ki Tanr覺 k羹ll羹, yani 繹l羹m羹 de sana tatl覺lat覺r覺r. Hastal覺klar,​ 繹l羹mden el癟i olarak gelmektedir;​ ey boboaz, 繹l羹m羹n el癟isinden y羹z 癟evirme! Tatl覺 yaayan, sonunda ac覺 繹ld羹. Ten kayd覺nda olan can覺n覺 kurtaramad覺. Koyunlar覺 k覺rdan s羹rer getirirler; hangisi daha besli ise onu keserler. \\
 +Gece ge癟ti, sabah oldu. Sen ne vakte kadar bu alt覺n masal覺n覺 yeni batan s繹yleyip duracaks覺n?​ \\
 +2305. Gen癟ken daha kanaatliydin;​ imdi alt覺n istiyorsun, halbuki sen 繹nceden alt覺nd覺n. z羹mlerle dolu bir asmayd覺n; nas覺l oldu da kesada urad覺n; 羹z羹m羹n tam olacakken bozulup gittin? Meyvan覺n g羹nden g羹ne daha tatl覺 olmas覺 l璽z覺m.襤p eirenler gibi gerisin geriye gitmenin l羹zumu yok! Sen bizim eimizsin; ilerin baar覺lmas覺 i癟in elerin ayn覺 huyda olmalar覺 l璽z覺md覺r. Elerin birbirine benzemesi l璽z覺m. Ayakkab覺 ve mestin 癟iftlerine bir bak! \\
 +2310. Ayakkab覺n覺n bir teki ayaa biraz dar gelirse ikisi de iine yaramaz. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +