Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_101 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 101~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Kap覺 kanad覺n覺n biri k羹癟羹k, dieri b羹y羹k olur mu? Ormandaki aslana kurdun 癟ift olduunu hi癟 g繹rd羹n m羹? Bir g繹z羹 bombo, 繹b羹r羹 t覺ka basa dolu olsa hur癟, devenin 羹st羹nde doru duramaz. Ben salam bir y羹rekle kanaat yolunda gidiyorum; sen neye k覺nama yolunu tutuyorsun?" ​ \\
 +Bedevi kar覺s覺n覺n,​ kocas覺na " Lime tekul羶ne m璽 l璽 tef'​al羶n denmitir.Haddinden fazla s繹z s繹yleme. Bu s繹zler doru olmakla beraber bu tevekk羹l makam覺, senin makam覺n deildir. Makam覺ndan ve iinden yukar覺 s繹z s繹ylemek, sana ziyan verir. " Keb羹re makten indallah " h羹km羹 zuhur eder, diye \\
 +nasihat vermesi \\
 +Kanaatk璽r adam ihl璽sla, y羹rei yanarak sabaha kadar kar覺s覺na bu yolda s繹zler s繹yledi. \\
 +2315. Kad覺n ona hayk覺rd覺: " Ey namustan gayri bir eyi olmayan, art覺k bundan fazla senin afsununu istemem. \\
 +Y羹r羹 git. Gayri bu davadan bahsetme; kibir ve azamete dair sa癟ma sapan eyler s繹yleyip durma! \\
 +Ne vakte kadar bu tumturakl覺 s繹zler, bu iler g羹癟ler? Kendi halini, kendi iini g繹r de utan! \\
 +Kibir 癟irkindir ama dilencilerden olursa daha 癟irkin. Souk g羹n ortal覺k kar... Bir de elbise 覺slak olursa... \\
 +Ey 繹r羹mcek a覺 gibi evi olan! Ne vakte kadar dava, 癟al覺m; Ne vakte kadar kibir, azamet! \\
 +2320. Sen kanaatten ne vakit can覺n覺 nurland覺rd覺n ki? Kanaatten ancak bir ad 繹rendin. Peygamber " Kanaat nedir? Hazinedir"​ dedi. Sen hazineyi mihnet ve meakkatten ay覺rt edemiyorsun. \\
 +Bu kanaat daim簾 bir hazineden baka bir hazineden baka bir ey deildir. Ey g繹n羹le gam ve elem veren art覺k beyhude s繹zlere dalma! \\
 +Y羹r羹 bana " Eim" deme, az koltukla. Ben insaf覺n eiyim, hilenin deil. \\
 +Neden padiahtan,​ beyden dem urup durmaktas覺n?​ Yoksulluktan havada sivrisinei bile avlamaktas覺n. \\
 +2325. Bir kemik par癟as覺 i癟in k繹peklerle dalamakta,​ i癟i bo ney gibi inleyip durmaktas覺n. \\
 +Bana 繹yle horlukla k繹t羹 k繹t羹 bakma ki damarlar覺n覺n i癟inde dolaan s覺rlar覺 s繹ylemeyeyim. \\
 +Kendi akl覺n覺 benden fazla g繹r羹yorsun;​ Ya u az ak覺ll覺 olan beni nas覺l g繹rd羹n? ( B羹sb羹t羹n aa覺 deil mi?) \\
 +irkin kurt gibi 羹st羹m羹ze atlama. Senin gibi insan覺 utand覺racak akla sahip olmaktansa ak覺ls覺zl覺k daha iyi! \\
 +Akl覺n, insanlara ayak k繹stei olunca o ak覺l, ak覺l deildir, y覺lan ve akreptir. \\
 +2330. Senin hile ve zulm羹n羹n hasm覺 Allah olsun; hile elin bize uzanmas覺n! \\
 +Ne a覺lacak ey ki sen hem y覺lans覺n, hem afsuncu... Ey Arap, sen y覺lans覺n, hem de 癟irkin y覺lan! \\
 +Eer karga kendi 癟irkinliini anlasayd覺, derdinden kar gibi erirdi. \\
 +Afsuncu d羹man gibi, y覺lana afsun okur, y覺lan da onu afsunlar. \\
 +Y覺lan覺n afsunu, y覺lanc覺ya tuzak olmasayd覺 y覺lan覺n afsununa aldan覺r, onunla megul olur muydu? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +