Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_102 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 102~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2335. Afsuncu, kazan癟 h覺rs覺na d羹羹nce y覺lan覺n kendisini afsunlad覺覺n覺 anlamaz. \\
 +Y覺lan " Ey afsuncu, kendine gel. Kendi h羹nerini g繹rd羹n, bir de benim afsunumu g繹r! \\
 +Sen beni Hak'​k覺n ad覺yla afsunlad覺n,​ bu suretle de beni halka r羹svay etmek istedin. \\
 +Beni Hak'​k覺n ad覺 balad覺, senin tedbirin deil. Hakk'​覺n ad覺n覺 tuzak yapt覺n, yaz覺klar olsun sana! \\
 +Senden benim hakk覺m覺 Tanr覺n覺n ad覺 alacak. Ben can覺m覺 da Tanr覺 ad覺na 覺smarlad覺m,​ tenimi de. \\
 +2340. Tanr覺 ad覺, beni yaralad覺覺n i癟in ya can damar覺n覺 kopars覺n, yahut seni de benim gibi mahsup etsin!"​ der. Kad覺n bu yolda sert s繹zlerle gen癟 kocas覺na tomarlar okudu. \\
 +Erkein, kar覺s覺na " Yoksullara hor bakma, Tanr覺'​n覺n iine noksan isnadetme, kendi yoksulluunla vehimlenip hayallenerek yoksulu ve yoksulluu k覺nama " diye nasihat etmesi \\
 +Bedevi dedi ki: " Ey kad覺n, sen kad覺n m覺s覺n, yoksa h羹z羹n ve keder atas覺 m覺? Yoksulluk, benim i癟in iftihar edilecek bir eydir; ba覺ma kakma! \\
 +Mal ve para bata k羹l璽h gibidir. K羹l璽ha s覺覺nan, keldir. \\
 +K覺v覺rc覺k ve g羹zel sa癟lar覺 olan kiiye gelince: k羹l璽h覺 giderse ona daha ho gelir. \\
 +2345. Tanr覺 eri g繹z gibidir. G繹z羹n kapal覺 olmaktansa, a癟覺k olmas覺 daha iyidir. Esirci, esiri satarken ay覺p 繹rten elbiseyi soyar. \\
 +Esirin bir kusuru olursa hi癟 onu soyar m覺? Soymas覺 繹yle dursun, bir hile ile ne yap覺p yapar, onu elbiseyle g繹sterir. " Bu; iyiden, k繹t羹den, olur olmaz eyden utan覺r. Soyarsam utan覺p senden 羹rker"​ der. Zengin, kula覺na kadar ay覺p i癟ine dalm覺t覺r:​ fakat mal覺 vard覺r ve mal ay覺b覺n覺 繹rter. \\
 +2350. Tamahk璽r tamah覺 y羹z羹nden zengin ay覺b覺n覺 g繹rmez. Tamahk璽r b羹t羹n g繹n羹lleri kaplar. Yoksul, halis alt覺n gibi sevilse yine kuma覺, d羹kk璽na yol bulmaz, s繹z羹n羹 kimse dinlemez. Yoksulluk, senin anlayaca覺n ey deildir; yoksullua hor bakma; \\
 +羹nk羹 yoksullar覺n,​ m羹lkten, maldan 繹te ululuk sahibi Tanr覺'​dan pek b羹y羹k bir r覺z覺klar覺 vard覺r. Ulu Tanr覺 璽dildir; 璽diller, nas覺l olur da 癟aresiz bi癟arelere zulmederler?​ \\
 +2355. Birisine nimet, mal, matrah verip 繹b羹r羹n羹 yans覺n diye atee atarlar m覺? B繹yle bir i, Tanr覺'​dan,​ iki cihan覺 yaratan umulur mu? \\
 +" Elfakru Fahri" had簾si, sa癟ma ve as覺ls覺z bir s繹z m羹; bu s繹zde binlerce y羹celik, binlerce naz ve nimet gizli deil mi? Hiddetle bana l璽kaplar takt覺n; ben sevgilimin dostuyum, onu elde ederim. Halbuki sen bir yalanc覺, afsuncusun dedi. Y覺lan tutsam bile diini s繹ker, bu suretle onu ba覺 ezilmekten kurtar覺r覺m. \\
 +2360. 羹nk羹 o di, onun can d羹man覺d覺r;​ ben, d羹man覺 da bu suretle kendime dost ederim. Ben asla tamahtan afsun okumam. Ben bu tamah覺 ba aa覺 etmiimdir. \\
 +Tanr覺 g繹stermesin... Benim halka kar覺 tamah覺m yok. G繹nl羹mde kanaatten bir 璽lem var. Sen armut aac覺 tepesinden b繹yle g繹r羹yorsun. Aa覺 in de sende o 羹phe kalmas覺n. \\
 +Biraz d繹nersen ba覺n d繹nmee balar; evi d繹n羹yor g繹r羹rs羹n... Halbuki d繹nen sensin! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +