Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_103 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 103~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Herkesin hareketi, g繹r羹羹, bulunduu makama g繹redir. Herkes, 璽leme kendi g繹r羹 dairesinden bakar. Mavi cam, g羹nei mavi g繹sterir; k覺z覺l cam k覺z覺l. Camlar覺n rengi olmazsa beyaz olurlar. Beyaz cam, 繹b羹r camlar覺n hepsinden daha doru g繹sterir, hepsinin de ba覺, imam覺 odur. \\
 +2365. Ebucehil, Ahmed'​i g繹r羹p " Beni H璽im'​den 癟irkin bir 癟ehre zuhur etti" dedi. Ahmet ona dedi ki: " Haddini tecav羹z ettinse de doru s繹yledin." ​ \\
 +S覺dd簾k g繹r羹p " Ey g羹ne! Ne doudas覺n,​ ne bat覺dan. L璽tif bir surette parla, 璽lemi nurland覺r"​ dedi. Ahmet dedi ki: " Ey aziz, ey deersiz d羹nyadan kurtulan! Doru s繹yledin." ​ \\
 +Orada bulunanlar " Ey halk覺n ulusu, ikisi birbirine z覺t s繹z s繹yledi, sen ikisine de doru s繹yledin, dedin... " Neden?"​ diye sordular. \\
 +2370. Peygamber " Ben Tanr覺 eliyle cil璽lanm覺 bir aynay覺m. T羹rk, Hintli nas覺lsalar,​ bende o s羶reti g繹r羹rler"​ dedi. Kad覺n! Eer beni tamahk璽r g繹r羹yorsan bu kad覺nca aray覺tan y羹ksel! \\
 +Kanaate dair s繹z s繹ylemek, tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. O nimetin bulunduu yerde tamah ne gezer? \\
 +Sen de bir iki g羹nceiz yoksulluu s覺na da yoksulluktaki iki misli zenginlii g繹r. \\
 +Yoksullua sabret, bu gam覺, gussay覺 b覺rak. 羹nk羹 ululuk sahibi Tanr覺'​n覺n y羹celii yoksulluktur. \\
 +2375. Sirke satmada kanaat y羹z羹nden bal denizine gark olmu binlerce can g繹r. \\
 +Yoksulluk ac覺l覺覺 癟eken y羹z binlerce cana bak... G羹l gibi g羹lbeekere kar覺m覺,​ o lezzetle lezzetlenmiler. \\
 +Ah yaz覺k; sende kavrayacak kabiliyet olsayd覺 da, can覺mdan g繹n羹l em'​as覺 zuhur etseydi! \\
 +Bu s繹z can memesinde s羹tt羹r. Emen olmad覺k癟a g羹zelce akm覺yor. \\
 +Dinleyen susuz ve aray覺c覺 olursa v璽zeden 繹l羹 bile olsa s繹yler. \\
 +2380. Dinleyen yeni gelmi ve usanmam覺 olursa dilsiz bile s繹zde b羹lb羹l kesilir. \\
 +Kap覺mdan i癟eri namahrem girince harem halk覺, perde arkas覺na girer, gizlenir. \\
 +Zarars覺z ve mahrem birisi gelince de o kendilerini gizleyen mahremler, y羹zlerindeki pe癟eleri a癟arlar. \\
 +B羹t羹n g羹zel, ho ve yaraan eyler, g繹ren g繹z i癟in yap覺l覺r. \\
 +engin zir ve bem nameleri, nas覺l olurda sa覺r kulak i癟in terenn羹m edilir? \\
 +2385. Tanr覺, miski beyhude yere g羹zel kokulu yapmad覺? Koku duyan i癟in yaratt覺; koku almayan i癟in deil. Hak, yeri, g繹羹 yaratm覺, aralar覺nda da bir 癟ok nur ve n璽r y羹celtmitir. Bu yeri yerdekiler i癟in yaratm覺, g繹羹 de g繹ktekilerin yurdu yapm覺t覺r. Aa覺l覺k kii y羹ksein d羹man覺d覺r. Her eyin m羹terisi meydana 癟覺kar. Ey kapal覺 繹rt羹n羹p b羹r羹nm羹 kad覺n, sen hi癟 k繹r i癟in s羹slendin mi? \\
 +2390. D羹nyay覺 en deerli incilerle doldursan nasibin yoksa ne yapay覺m? Ey kad覺n, kavgay覺, dar覺lmay覺 b覺rak; b覺rakmayacaksan beni b覺rak! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +