Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_104 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 104~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ben, iyiyle, k繹t羹yle, kavga edemem; kavga ile iim yok. Savamak 繹yle dursun; g繹nl羹m bar覺lardan bile 羹rkmekte. Susacaksan ne 璽l璽; yoksa 繹yle bir i yapar覺m ki u anda hemen kalkar, evimi, bark覺m覺 b覺rak覺r, giderim." ​ \\
 +Kad覺n覺n yola gelip s繹ylediklerinden istifar eylemesi \\
 +Kad覺n onu titiz ve hiddetli g繹r羹nce alamaya balad覺. Zaten alamak, kad覺n覺n tuza覺d覺r. \\
 +2395. " Ben, senden bunu mu umard覺m? Senden baka 羹midim vard覺"​ dedi. Kad覺n yokluk yoluna girip dedi ki: " Ben senin kar覺n deil, aya覺n覺n topra覺y覺m. Cismim, can覺m, nem varsa senindir; h羹k羹m de senin, ferman da! Yoksulluk y羹z羹nden sabr覺m t羹kendiyse bu da kendim i癟in deil, senin i癟in. Sen, bana dertli zamanlarda deva oldun; muhta癟 olman覺 istemiyorum. \\
 +2400. Can覺n i癟in, bu kendim i癟in deil. Bu alay覺 bu inleyi hep senin i癟in. Ben, Tanr覺 hakk覺 i癟in varl覺覺m覺 her nefeste huzurunda feda etmek isterim. Can覺m sana kurban olsun... Ne olurdu ruhun bana v璽k覺f olsayd覺. Fakat sen hakk覺mda b繹yle k繹t羹 zanna d羹羹nce candan da usand覺m, tenden de. \\
 +Ey can覺m覺n rahat覺! Sen bana b繹yle ayk覺r覺 olunca alt覺na da toprak sa癟t覺m, g羹m羹e de( art覺k ikisi de g繹z羹mde deil). \\
 +2405. Can覺mda da sen vars覺n, g繹nl羹mde de sen. yle olduu halde bu kadarc覺k bir eyden dolay覺 benden ayr覺lmaya kalk覺覺yorsun. \\
 +Kudret senin elinde, ayr覺labilirsin;​ fakat senin bu niyetine kar覺l覺k candan 繹z羹rler dilemekteyim. \\
 +O zamanlar覺 hat覺rla ki ben put gibi g羹zeldim, sen de kar覺mda puta tapan amana benzerdin. \\
 +Bu kul sana t璽bidir; g繹nl羹, senin dileine g繹re ayd覺nlanm覺,​ yanm覺t覺r. Neyi " piir, haz覺rla"​ dersen hemen " piti, \\
 +yand覺 bile" derim. \\
 +Ben senin 覺spana覺n覺m. 襤ster ekili piir, ister tatl覺l覺... \\
 +2410. K羹f羹r s繹ylemitim;​ ite imana geldim. Can ve g繹n羹lle h羹km羹ne t璽bi oldum. Senin ahane huyunu takdir edemedim. Huzuruna k羹stah癟a eek s羹rd羹m. Fakat aff覺ndan bir mum d羹z羹p yak覺nca t繹vbe ettim; itiraz覺 b覺rakt覺m. K覺l覺癟la kefeni huzuruna koyuyorum; 繹n羹ne boynumu uzat覺yorum;​ vur! Ac覺 ayr覺l覺ktan gem vuruyorsun. Ne istersen yap, fakat bunu yapma! \\
 +2415. G繹nl羹nde benim i癟in gizlice bir 繹z羹r dileyici vard覺r ki o, ben olmasam da bana efaat edip durur. \\
 +G繹nl羹ndeki o 繹z羹r dileyicim senin huyundur. Ona g羹vendiimden g繹nl羹m, kendisine su癟 arad覺. \\
 +Ey ahl璽k覺 y羹z batman baldan daha g羹zel, daha tatl覺 olan k覺zg覺n adam! Sen de bana g繹nl羹nden ve gizlice merhamet \\
 +et." ​ \\
 +Bu suretle g羹zel, a癟覺k a癟覺k s繹ylerken kad覺na bir alamad覺r geldi. \\
 +Alamas覺 bile y羹z羹n羹n g羹zelliiyle g繹n羹lleri cezbeden o g羹zelin, h羹ng羹r h羹ng羹r alamas覺 haddinden a覺nca. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +