Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_105 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 105~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2420. O g繹zya覺 yamurundan bir y覺ld覺r覺m zuhur etti, o naziri bulunmayan erin g繹nl羹ne bir k覺v覺lc覺m s覺癟rad覺. \\
 +Adam覺n, g羹zel y羹z羹ne kul olduu dilber, kullua balarsa hal ne olur, insan ne hale gelir? \\
 +Azametinden y羹reini oynatan, kibirinden seni tir tir titreten sevgili, g繹z羹n羹n 繹n羹nde alamaya balarsa ne hale \\
 +girersin? \\
 +Naz ve istinas覺 ile can ve g繹n羹lleri kan haline getiren g羹zel, niyaza giriirse hal ne olur? \\
 +Cevr羹 cefas覺, bize tuzak olan dilber, 繹z羹r dilemeye kalk覺覺rsa biz ne mazeret bulabilir, ne s繹yleyebiliriz?​ \\
 +2425. Z羹yyine linn璽s, h羹km羹nce Tanr覺'​n覺n insanlar i癟in bezedii eylerden halk, nas覺l kurtulabilir?​ \\
 +Tanr覺; kad覺n覺 erkeklere munis olmak 羹zere yaratt覺. dem nas覺l olurda Havva'​dan ayr覺labilir?​ \\
 +Kii yiitlikte Z璽lolu R羹stem bile olsa Hamza'​dan bile ileri ge癟se yine h羹kmetme hususunda kar覺s覺n覺n esiridir. \\
 +dem s繹zlerinden 璽lemin sarho olduu Muhammed bile " Kellim簾ni ya Humeyr璽"​ derdi. \\
 +Ger癟i z璽hiren su, ateten 羹st羹nd羹r;​ fakat bir kaba konunca ate, onu f覺k覺r f覺k覺r kaynat覺r. \\
 +2430. 襤kisinin aras覺nda bir tencere, bir 癟繹mlek oldu mu ate, o suyu yok eder, hava haline getirir. G繹r羹n羹te su nas覺l ateten 羹st羹nse, sen de kad覺ndan 羹st羹ns羹n;​ fakat hakikatte ona mal羶psun,​ sen onu istemektesin. \\
 +B繹yle bir hassa ancak demolundad覺r. 羹nk羹 insanda muhabbet vard覺r. Hayvan覺n muhabbeti azd覺r ve bu da onun n璽k覺s olmas覺ndan ileri gelmitir. \\
 +Kad覺nlar, ak覺ll覺 kiiye galebe ederler, fakat cahil kii onlara galip olur \\
 +Peygamber dedi ki: " Kad覺nlar; ak覺ll覺 kiilere ehli dil olanlara fazlas覺yla galip olurlar. Fakat cahiller, kad覺na galebe ederler."​ 羹nk羹 onlar sert ve kaba muameleli olurlar. \\
 +2435. Onlarda ac覺ma, l羶tfetme, sevme azd覺r. 羹nk羹 tabiatlar覺nda,​ yarad覺l覺lar覺nda hayvanl覺k 羹st羹nd羹r. Sevgi ve ac覺ma, insanl覺k vasf覺d覺r; hiddet ve ehvetse... hayvanl覺k vasf覺d覺r. Kad覺n, Hak nurudur, sevgili deil... Sanki yarat覺c覺d覺r,​ yarat覺lm覺 deildir! \\
 +O adam覺n kendisini kar覺s覺na teslim etmesi, kad覺n覺n istek ve itiraz覺n覺 Hakk'​覺n emri bilmesi... D繹nen bir eyi bir d繹nd羹renin bulunduu, her bilene g繹re alken sabittir \\
 +Avamdan olan birisinin 繹l羹m an覺nda avaml覺ktan piman olmas覺 gibi o bedev簾 de s繹ylediine piman oldu. " Can覺m覺n can覺na nas覺l oldu da d羹man kesildim; can覺m覺n ba覺na nas覺l oldu da tekmeler savurdum?"​ dedi. \\
 +2440. Akl覺m覺z batan aya覺 fark etmesin diye kaza geldi mi, g繹z羹m羹z羹 繹rt羹yor. \\
 +Kaza ge癟ince, insan kendisini yemee balar. Perdesi y覺rt覺lan, s覺rr覺 meydana 癟覺kan, yakas覺n覺 y覺rtar. \\
 +Bedev簾 dedi ki: " Ey kad覺n, piman oluyorum. K璽fir olmusam bile m羹sl羹man olmaktay覺m. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +