Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_106 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 106~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Sana kar覺 su癟luyum bana ac覺; beni k繹k羹mden, dibimden k璽milen s繹k羹p atma!" ​ \\
 +襤htiyar k璽fir, piman olursa 繹z羹r getirmeye balar ve m羹sl羹man olur. \\
 +2445. Tanr覺 tapusu, rahmet ve keremlerle dopdoludur. Varl覺k da ona 璽覺k yokluk da. K羹f羹r de o ululuk sahibi Tanr覺'​ya 璽覺kt覺r,​ iman da; bak覺r da o kimyan覺n kuludur, g羹m羹 de! \\
 +Zehirle panzehir, zulmetle nur nas覺l Tanr覺 dileine m羹sahharsa M羶s璽 ve Firavun da Tanr覺 dileine m羹sahhard覺r. Firavun'​un,​ erefine halel gelmemesi i癟in Tanr覺'​ya yaln覺zca m羹nacat覺 \\
 +M羶s璽'​n覺n da m璽na cihetinden bir yolu vard覺r, Firavun'​un da. Fakat, z璽hiren M羶s璽 yolludur, Firavun yolsuz. M羶s璽, g羹nd羹z羹n Tanr覺 huzurunda alay覺p inledi; Firavunda gece yar覺s覺 alad覺, \\
 +Dedi ki; " Ey Tanr覺, boynundaki bu demir zincir nedir? Boynumda demir zincir olmasa kim " Ben, benim" der (as覺ls覺z d璽vaya. Benlie kalk覺覺r?​ ) \\
 +2450. 羹phe yok ki M羶s璽'​y覺 nurland覺ran iradenle beni de karanl覺klara dald覺rd覺n. \\
 +M羶s璽'​y覺,​ ay y羹zl羹 bir hale getirten dileinle can覺m覺n ayn覺 kara y羹zl羹 bir hale getirdin. \\
 +Y覺ld覺z覺m aydan daha iyi, daha talihli deil ki. Tutulursa ne 癟arem var? \\
 +Halk, benim n繹betimi Tanr覺 diye, Sultan diye tutuyor ama dorusu ay tutulmu, tas 癟al覺yorlar! \\
 +Onlar tas 癟al覺p g羹r羹lt羹 ediyorlar ama o g羹r羹lt羹yle ay覺 r羹svay etmektedirler. \\
 +2455. Ben ki Firavun'​um,​ 繹hretten el璽man! " Enerabb羹k羹m-羹l 璽'l璽 demem de beni r羹svay eden tas g羹r羹lt羹s羹d羹r. M羶s璽'​da,​ ben de ayn覺 kap覺n覺n kuluyuz. Fakat senin orman覺nda senin baltan iliyor; dallar覺 senin baltan kesmektedir;​ Bir dal覺 yetitiriyor,​ 繹b羹r羹n羹 kesip at覺yor. \\
 +Baltaya kar覺 dal覺n eli var m覺? Ne gezer! Hi癟 dal baltan覺n elinden kurtulabilir mi? Balta senindir, o kudret hakk覺 i癟in kereminden bu erilikleri dorult!" ​ \\
 +2460. Firavun yine kendi kendine " Ne a覺lacak ey! Ben b羹t羹n gece " Ey Rabbimiz"​ diye yalvarm覺yor muyum? Yaln覺zken m羹tevazi bir hale geliyor, d羹zeliyorum. Neden M羶s璽'​ya kar覺 繹yle oluyorum? Kalp alt覺n覺n rengi halis alt覺ndan on derece daha parlak olsa atae kar覺 nas覺l y羹z羹 kara bir hale gelir! Kalbim de kal覺b覺m da onun h羹km羹nde deil mi? Bir zaman, beni i癟 haline kor, bir zaman kabuk haline. Bir zaman beni ay haline kor, bir zaman karart覺r. Tanr覺'​n覺n ii, bundan baka nedir ki? \\
 +2465. Ekin ol der beni yeertir. irkinle der, sarart覺r. \\
 +Varl覺覺 emriyle yaratan Tanr覺'​n覺n 癟evg璽nlar覺 繹n羹nde mek璽n 璽leminde de koup duruyoruz. L璽mek璽n 璽leminde de. Renksizlik 璽lemi, renge esir olunca bir M羶s璽 繹b羹r M羶s璽 ile savaa d羹t羹. Renksizlik 璽lemine ula覺rsan M羶s璽 ile Firavun'​un kar覺t覺覺 璽leme eriirsin. \\
 +Bu n羹kte y羹z羹nden hat覺r覺na " renk, nas覺l olur da k覺yl羹 kalden kurtulur? \\
 +a覺lacak ey... Bu renk, renksizlik 璽leminden zuhura geldii halde, renksizlikle nas覺l savaa giriir? \\
 +2470. * Ya覺n asl覺 sudand覺r ve su ile artar. Sonunda nas覺l olur da suya z覺t olur? \\
 +Mademki ya覺 su ile yourdular;​ ya sudan oldu; su ile ya neden birbirine z覺t oldu? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +