Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_107 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 107~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +G羹l dikenden meydana meydana gelmitir, diken de g羹lden... b繹yle olduu halde ni癟in savaa, maceralara \\
 +d羹m羹lerdi?​.. gibi bir sual hat覺ra gelirse (bil ki bu) \\
 +Ya hakikatta sava deildir, bir hikmet i癟indir, eek satanlar覺n kavgalar覺 gibi bir hiledir. Bir sanatt覺r; Yahut ne sava ne hikmet...Hayretten ibarettir. Bu, viraneliktir,​ i癟inde define aramak gerek. \\
 +2475. Sen define sand覺覺n ey y羹z羹nden, o vehminden defineyi kaybediyorsun. \\
 +Sen vehmi de, tedbirleri, d羹羹nceleri de mamure bil, mamur yerlerde define olmaz. \\
 +Mamur yerlerde varl覺k, didimek olur. Yok olan, varl覺klardan utan覺r, arlan覺r. \\
 +Varl覺k, yokluktan feryad etmemitir. Yokluk, o varl覺覺, kendisinden uzaklat覺rm覺,​ gidermitir. \\
 +" Ben yokluktan ka癟覺yorum"​ deme. Hakikatte o, senden yirmi kere daha fazla ka癟makta! \\
 +2480. G繹r羹n羹te seni kendisine 癟a覺rmaktad覺r ama i癟inden seni reddetme sopas覺yla s羹rmektedir. \\
 +Bu iler, kovalayan覺 yan覺ltmak i癟in ata 癟ak覺lan ters nallard覺r; ey s璽f kii! Firavun'​un,​ M羶s璽'​dan nefretini, sen \\
 +M羶s璽'​dan bil. \\
 +" Hasiret d羹nya vel 璽hire " h羹km羹nce akilerin, iki cihanda da mahrumiyetlerinin sebebi \\
 +Tabiata inananlar; g繹k bir yumurtad覺r,​ yer de onun sar覺s覺 diye itikat etmilerdir. Birisi, " Bu yery羹z羹, yeri kaplayan g繹羹n ortas覺nda nas覺l duruyor? Havaya as覺lm覺 bir kandil gibi ne aa覺ya gitmekte, ne yukar覺 癟覺kmakta"​ dedi. \\
 +2485. O hak簾m, " Alt覺 cihetten de g繹羹n 癟ekmesi y羹z羹nden hava ortas覺nda kal覺r. M覺knat覺stan bir yuvarlak olsa ortas覺na konan demir, ortada kal覺r"​ diye cevap verdi. teki hak簾m de " S璽f g繹k, kara topra覺 kendisine 癟ekmez. \\
 +Onu alt覺 taraftan da iter. Ondan dolay覺 da yery羹z羹, kuvvetli yeller ortas覺nda muall璽kta kalm覺t覺r"​ dedi. Kem璽l ehlinin g繹n羹lleri de firavunlar覺n canlar覺n覺 b繹yle defeder de, onlar dal璽letde kal覺rlar. \\
 +2490. Onlar覺 bu cihan da defeder, o cihan da. O yolsuzlar da bu y羹zden o cihandan da mahrum kal覺rlar, bu cihanda \\
 +da. \\
 +Ululuk sahibi Tanr覺n覺n kullar覺ndan,​ vel簾lerden ba 癟eker, uzakla覺rsan bil ki onlar senden holanm覺yorlar,​ onlar seni istemiyorlar. \\
 +Onlar覺n kehlibarlar覺 vard覺r, meydana 癟覺kar覺rlarsa senin saman 癟繹p羹 gibi olan varl覺覺n覺 deliye d繹nd羹r羹r,​ kendilerine 癟ekerler. \\
 +Kehlibarlar覺n覺 saklarlarsa derhal seni azg覺nl覺a teslim ederler. Hayvanl覺k mertebesi nas覺l insanl覺a esir ve mal羶psa. \\
 +2495. 襤nsan mertebesinin de Tanr覺 vel簾lerinin elinde hayvan gibi mal羶p olduunu anla ey yoksul! Ahmed, iradederken halka " Kullar覺m"​ dedi. Tanr覺 b羹t羹n 璽lemi " Kul y璽 ib璽d簾"​ diye 癟a覺r"​ buyurdu. Senin akl覺n
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +