Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_108 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 108~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +deveciye benzer, sen de devesin, Ak覺l, seni, ister istemez h羹km羹nce 癟ekip durmaktad覺r. Vel簾ler, ak覺llar覺n akl覺d覺r. Ak覺llar da ta en sonuncusuna kadar develere benzer. Onlara ibretle bak: bir k覺lavuz, y羹z binlerce can! \\
 +2500. Ne k覺lavuzu ne deveciyi! Sen, g羹nei g繹ren g繹z羹 bul da sonra bak! \\
 +B羹t羹n cihan, gece i癟inde kalm覺, karanl覺klara m覺hlanm覺,​ g羹nei ve g羹nd羹z羹 bekleyip durmakta. \\
 +襤te sana zerrede gizli g羹ne, ite sana kuzu postuna b羹r羹nm羹 erkek aslan. \\
 +襤te sana saman alt覺nda gizli bir deniz! Kendine gel, o samana 羹phe ile ayak basma! \\
 +Ama yol g繹sterici hakk覺nda i癟e gelen 羹phe, Tanr覺 rahmetidir. \\
 +2505. Her peygamber d羹nyaya tek gelmitir. Tektir ama i癟inde y羹zlerce 璽lem gizli. lem-i K羹bra, kudretle sihir yapt覺 da cirmini, k羹癟羹c羹k bir suret i癟inde gizledi. Ahmaklar onu tek ve zay覺f g繹rd羹ler. Hi癟 padiah覺n dostu olan zay覺f olur mu? Ahmaklar, " O, ancak bir tek kiiden ibaret!"​ dediler. Vay 璽k覺beti d羹羹nmeyen! \\
 +His g繹z羹n羹n Salih Peygamber'​i ve devesini hak簾r g繹rmesi... Ulu Tanr覺, bir orduyu hel璽k etmek isterse, d羹manlar覺,​ galip olsalar bile onlara hor ve pek az g繹sterir " Ve yukallil羹k羹m f簾 a'​y羹nihim \\
 +liyakdiyallahu ermen k璽ne mef'​羶l璽 " ​ \\
 +Salih'​in devesi g繹r羹n羹te deveydi, o z璽lim kavim, bilgisizlik y羹z羹nden deveyi kestiler. \\
 +2510. Su i癟in deveye d羹man olduklar覺ndan kendileri, mezara su ve ekmek oldular. ( hel璽k olup mezar覺 doyurdular). Tanr覺 devesi, 覺rmaktan buluttan su i癟mekteydi. Onlar, Hakk'​覺n suyunu Hak'​tan esirgediler. Salih'​in devesi, salih kiilerin cisimleri gibidir; onlar k繹t羹lerin hel璽ki i癟in tuzakt覺r. \\
 +Neticede"​ Tanr覺 devesinden ve i癟eceinden 癟ekinin"​ h羹km羹, o 羹mmeti ne dertlere uratt覺, onlar覺 nas覺l hel璽k etti! Tanr覺 kahr覺n覺n ahnesi, bir devenin kan覺na diyet olarak onlardan b羹t羹n bir ehri diledi. \\
 +2515. Ruh, Salih gibidir,ten de deveye benzer. Ruh vuslattad覺r ten ihtiya癟 i癟indedir. Temiz ruha zarar vermenin imk璽n覺 yoktur. Tanr覺 yaralanmaz. \\
 +B繹yle ruha sahip olanlara kimse galip gelemez. Zarar gelse bile sedefe gelir, inciye deil. Temiz ruha zarar vermenin imk璽n覺 yoktur. Tanr覺'​n覺n nuru, k璽firlere malup olmaz. \\
 +Can, topraa mensup cisme, k繹t羹 kiiler, incitsinler de Tanr覺 imtihan覺n覺 g繹rs羹nler diye ulat覺, bu y羹zden cisimle badat覺,​ birleti. \\
 +2520. Can覺 inciten kiinin, bu incitmenin Tanr覺'​y覺 incitme olduundan haberi yoktur. Bilmiyor ki bu k羹p羹n suyu 覺rmak suyu ile birlemitir. \\
 +Tanr覺 b羹t羹n 璽leme penah olsun diye bir cisme al璽ka balam覺t覺r. \\
 +*Onlar覺n g繹n羹llerine kimse muzaffer olamaz. Sedefe zarar gelir, inciye gelmez. \\
 +Tanr覺 velisinin cisim devesine kul ol ki Salih Peygamberle kap覺 yolda覺 olas覺n. \\
 +Salih peygamber, " Madem ki haset ettiniz, bu ii yapt覺n覺z... 羹癟 g羹n sonra Tanr覺'​dan azap eriecek. \\
 +Ondan 羹癟 g羹n sonra da can al覺c覺 Tanr覺'​dan baka bir 璽fet gelecek ki onun 羹癟 al璽meti vard覺r: \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +