Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_110 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 110~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2550. Tanr覺, bana " Ben sana l羶tuf ve inayet eder, o yaralara merhem koyar覺m"​ buyurdu. \\
 +Hak, g繹nl羹m羹 g繹k gibi s璽f bir hale getirdi. G繹nl羹mden,​ sizin cefalar覺n覺z覺 sildi, s羹p羹rd羹. \\
 +Yine size nasihatler vermeye, eker gibi temsiller getirmeye, s繹zler s繹ylemeye balad覺m. \\
 +ekerden taze s羹t 癟覺kar覺p balla ekeri s繹zlerime katmaya, size tatl覺 tatl覺 繹羹tler vermeye koyuldum. \\
 +O s繹zler, size zehir gibi tesir etti. 羹nk羹 siz batan aa覺 zehir memba覺, zehir madeniydiniz,​ zehirden ibarettiniz. \\
 +2555. Nas覺l gamlanay覺m ki gam ba aa覺 yuvarlan覺p gitti. Ey inat癟覺 kavim! Gam sizdiniz. \\
 +Gam覺n 繹l羹m羹ne alay覺p feryat eden olur mu? Bataki yara iyileince bu y羹zden sa癟覺n覺 sakal覺n覺 yolan bulunur mu?" ​ \\
 +Salih, y羹z羹n羹 kendine 癟evirip dedi ki: " Ey feryat eden, onlar feryat etmeye demez!" ​ \\
 +Ey Kur'​an'​覺 doru okuyan! Eri okuma. Z璽lim kavmin ard覺ndan nas覺l yas tutay覺m? \\
 +Fakat yine g繹z羹nden, g繹nl羹nden yalar akmaya balad覺. Onda sebepsiz bir merhamet h璽s覺l oldu. \\
 +2560. G繹zya覺 damarlar覺 (yamur gibi) yamaktayd覺,​ kendisi de a覺rm覺t覺. Bu katralar, c繹mertlik ve kerem denizinin sebepsiz akan katralar覺yd覺. \\
 +O alarken akl覺 diyordu ki: " Bu alama neden? Seninle elenen o 癟eit bir kavme alamak reva m覺? Neye al覺yorsun,​ s繹yle. Yapt覺klar覺 ilere mi? O gidileri k繹t羹 kin askerine mi? Onlar覺n pasl覺 karanl覺k g繹n羹llerine mi, y覺lan gibi zehirli dillerine mi? \\
 +Onlar覺n Segsar'​lar覺nkine benzeyen nefes ve dilerine mi? Akrep yata覺 olan a覺z ve g繹zlerine mi? \\
 +2565. 襤natlar覺na m覺, alaylar覺na m覺, k覺namalar覺na m覺? 羹kret; bak, Tanr覺 onlar覺 nas覺l hapsetti, hel璽k eyledi! \\
 +Elleri eri, ayaklar覺 eri, g繹zleri eri, bak覺lar覺 eri, savalar覺 eri, 繹fkeleri eri... \\
 +Onlar, ge癟mileri taklit edip naklettikleri reylere uyduklar覺ndan bu ak覺l p簾rinin ba覺na ayak bast覺lar. \\
 +Birbirlerine g繹r羹nmek ve duyulmak kayg覺s覺 ile h羹r ihtiyar olmad覺lar, kart eek oldular. \\
 +Tanr覺 cehennemlikleri g繹stermek 羹zere d羹nyaya cennetten kullar getirdi..." ​ \\
 +Tanr覺 iki deniz yaratt覺,​birbirlerine kavutuklar覺 halde aralar覺nda bir perde vard覺r,​birbirlerine \\
 +kar覺mazlar"​ 璽yetlerinin m璽nas覺 \\
 +2570. Cehennemlikler,​ cennetlikler bir d羹kk璽nda otururlar. Aralar覺nda bir perde vard覺r, birbirlerine kar覺mazlar. N璽r ehliyle nur ehli, g繹r羹n羹te kar覺覺kt覺r ama aralar覺nda Kaf da覺 癟ekilmitir. \\
 +Bunlar, madende toprakla alt覺n覺n birbirine kar覺mas覺na benzerler. Toprakla alt覺n kar覺覺kt覺r ama aralar覺nda y羹zlerce ova, y羹zlerce konak var! \\
 +Bu, bir dizide hakik簾 inci ile yalanc覺 incinin bir gecelik konuk gibi misafir olmas覺na benzer. Denizin yar覺s覺 eker gibi tatl覺, lezzetli, rengi ay gibi parlak; \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +