Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_111 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 111~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2575. Dier yar覺s覺, y覺lan zehiri gibi ac覺,​lezzetsiz,​ rengi de katran gibi kara. Cennetlikle cehennemlik olanlar da deniz gibi alttan 羹stten, dalgalan覺p dururlar. \\
 +Dar ve k羹癟羹k bir cisimden dalgalar覺n birbiri ard覺nca zuhuru da canlar覺n bar覺ta, savata birbirlerine kar覺malar覺na benzer. \\
 +Bar覺 dalgalar覺 kopar, g繹n羹llerden kinleri giderir. \\
 +Bunun aksine sava dalgalar覺 kopar, sevgileri alt羹st eder. \\
 +2580. Sevgi, ac覺lar覺 tatl覺ya 癟eker, tatl覺lat覺r覺r. 羹nk羹 sevgilerin asl覺, doru yola g繹t羹rmedir. Kah覺r ise, tatl覺y覺 ac覺l覺a 癟ekmektedir. Ac覺, tatl覺 ile bir arada bulunur, bada覺r m覺? Ac覺 tatl覺; bu g繹zle g繹r羹nmez. Basiret ehli, onlar覺, ak覺bet penceresinden g繹rmeyi bilir. Ak覺beti g繹ren g繹z, doruyu g繹rebilir. hiri g繹ren g繹z ise gururdan, k繹rl羹kten ibarettir. Nice tatl覺lar vard覺r ki eker gibidir, fakat o eker i癟inde zehir gizlidir. \\
 +2585. Akl覺 en 羹st羹n, anlay覺覺 en keskin olan, kokudan anlar. b羹r羹yse ancak duda覺na, diine deince fark eder. \\
 +eytan " Yiyin" diye ba覺r覺r ama o adam覺n duda覺 zehri, boaz覺na varmadan reddeder. \\
 +Baka biri boaz覺na var覺nca anlar, bir bakas覺 yer, bedenini berbat edince anlar. \\
 +Zehir; dier birisinde abdest bozarken yan覺 yapar; zaman zaman cierini delen bir ac覺 peyda eder. \\
 +Bir bakas覺nda zehrin eseri; g羹nler, aylar ge癟tikten sonra g繹r羹n羹r. Dier birisinde ise 繹l羹mden ve S羶r 羹f羹r羹ld羹kten \\
 +sonra meydana 癟覺kar. \\
 +2590. Eer o kiiye mezarda m羹hlet verirlerse mutlaka maher g羹n羹 azap ederler. Her otun, her ekerin zamanede bir olu m羹ddeti vard覺r. \\
 +L璽lin, g羹nein tesiriyle renk, parlakl覺k ve letafet elde etmesi i癟in y覺llar覺n ge癟mesi gerektir. \\
 +Alel璽de otlar, iki ay i癟inde yetiir. Fakat k覺rm覺z覺 g羹l, ancak bir y覺lda yetiir g羹l verir. \\
 +Y羹ce ve Ulu Tanr覺, bunun i癟in eceli, yani her eyin m羹ddetini En'am s羶resinde anlatm覺t覺r. \\
 +2595. Bunu duydun ya; her k覺l覺n kulak kesilsin... Bu duyduun 璽b覺hayatt覺r,​ afiyet olsun! \\
 +Bu s繹ze s繹z deme, 璽b覺hayat de. Bu s繹z羹, eski harfler teninde yepyeni bir ruh olarak g繹r. \\
 +Arkada; baka bir n羹kte daha duy. Bu n羹kte can gibi hem apa癟覺k, meydandad覺r,​ hem gayet ince ve gizli. \\
 +Bir yer olur ki bu y覺lan zehri, Tanr覺'​n覺n tasarruflar覺yla gayet tatl覺 ve lezzetli bir hale gelir. \\
 +Bir yerde zehirdir, bir yerde il璽癟... Bir yerde k羹f羹rd羹, bir yerde tam l璽y覺k ve yerinde. \\
 +2600. Orada cana zarar verir ama burada derman kesilir. \\
 +Su, koruk i癟inde ekidir; fakat 羹z羹me gelince tatl覺la覺r,​ g羹zelleir. \\
 +Sonra k羹p羹n i癟ine girince ac覺r, haram olur...Sirke olunca ne g羹zel kat覺kt覺r! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +