Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_112 [2016/07/17 15:29]
mesnevi:birinci_cilt_112 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 112~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +M羹ridin, k羹stahl覺k ederek k璽mil vl簾 ne yaparsa yapmas覺 l璽y覺k deildir. 羹nk羹 helva, hekime ziyan vermez ama hastaya ziyan verir. Souk ve kar, olmu 羹z羹me dokunmaz, fakat korua dokunur. 羹nk羹 koruk, daha kem璽le gelmemitir;​ yoldad覺r; " Liyafire lekell璽hu m璽 tekaddeme min zenbike ve \\
 +ma teahhar " haline gelmemitir \\
 +Vel簾, zehir yese bal olur, fakat talip yese akl覺 karar覺r zarara urar. S羹leyman " Rabbi hebli" demi, yani " " Benden bakas覺na bu saltanat覺 verme." ​ \\
 +2605. Yahut benden bakas覺na bu l羶tufta, bu ihsanda bulunma"​ diye niyaz etmitir. Bu hasede benzer ama deildir. L璽 yenba覺 n羹ktesini candan oku. Benden sonra bu saltanat覺 kimseye verme s覺rr覺n覺 onun nekesliinden bilme. Hatt璽 o, saltanatta y羹zlerce zarar ve tehlike g繹rd羹. Cihan saltanat覺, k覺ldan k覺la, batanbaa can kayg覺s覺ndan,​ ba korkusundan ibarettir. \\
 +Ba korkusuyla can ve din korkusu... Bize bunun gibi bir imtihan daha olamaz. S羹leyman himmetli birisi gerektir ki bu y羹z binlerce renkten, kokudan vazge癟sin. \\
 +2610. Kuvvet ve kudretiyle beraber o saltanat覺n dalgas覺 S羹leyman'​覺n bile nefesini t覺k覺yordu. Bu keder y羹z羹nden 羹st羹ne toz, toprak konunca b羹t羹n cihan padiahlar覺na ac覺d覺 da. \\
 +efaat edip " Bana verdiin bu saltanat覺, kemal sahibi olanlara da ver. \\
 +Bu saltanat覺, kerem edip kime verir, kime ba覺larsan S羹leyman odur, o da benim. \\
 +O benden sonra kimseye verme h羹km羹ne dahil deildir; benimledir. Hatt璽 benimle ne demek? O kii, davas覺z, nizas覺z benim" dedi. \\
 +2615. Bunu anlatmak farzd覺r. Ama biz, yine kar覺koca hik璽yesine d繹n羹yoruz. \\
 +Arapla eine ait hik璽yenin sonu \\
 +Bir Muhlis'​in (elebi H羹sameddin'​in) g繹nl羹, o kar覺 ve koca hik璽yesinin neticesini istemekte. Kar覺koca hik璽yesi, bir masaldan ibaret. Fakat onu nefsinle akl覺n覺n misali bil. Bu kad覺nla erkek nefisle ak覺ld覺r. 襤yi kiiye de mutlaka l璽z覺md覺r,​ k繹t羹 kiiye de. Bu ikisi, toprak yurtta esir ve mahpusturlar. Gece g羹nd羹z savata macera i癟inde. \\
 +2620. Kad覺n durmadan evin ihtiya癟lar覺n覺 ister, evin erefini, yani eve l璽z覺m olan ekmei, y羹celii, h羹rmeti diler durur. \\
 +Nefis, kad覺n gibi her ie bir 癟are bulmak 羹zere g璽h topraa d繹enir, tevazu g繹sterir; g璽h ululuk diler, y羹celir. \\
 +Akl覺nsa, bu d羹羹ncelerden zaten haberi yoktur. Fikrinde Tanr覺 gam覺ndan baka bir ey yoktur. \\
 +Hik璽yenin i癟y羹z羹, bu tane ve tuzakt覺r, nefisle ak覺l aras覺ndaki macerad覺r, fakat sen d覺 y羹z羹n羹n tamam覺n覺 dinle. \\
 +Eer yaln覺z m璽naya ait anlat覺 kifayet etseydi 璽lem halk覺, tamam覺 ile iten g羹癟ten kal覺r, 璽lemin nizam覺 bozulur \\
 +giderdi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +