Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_113 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 113~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2625. Sevgi, d羹羹nce ve m璽nadan ibaret olsayd覺 senin oru癟 ve namaz覺n覺n z璽hiri suretleri de kalmaz, yok olurdu. Dostlar覺n birbirine armaan sunmalar覺, dostlua nazaran ancak g繹r羹n羹e ait eylerdir. Fakat bu suretle o armaanlar,​ g繹n羹llerde gizli bulunan sevgilere ahadet eder. 羹nk羹, ey ulu kii, z璽hiri iyilikler gizli sevgilere ahittir. \\
 +ahidin de bazen dorucu, bazen yalanc覺 olur. Sarho, bazen araptan olur, bazen de ayrandan! \\
 +2630. Ayran i癟en de kendisini sarho g繹sterebilir. G羹r羹lt羹 eder, sarho g繹r羹n羹r. O murai de, kendisini muhabbet sarhou sans覺nlar diye oru癟lu g繹r羹n羹r, namaz k覺lar. \\
 +Surete ait ilerden meydana gelen ey bambakad覺r. Fakat g繹n羹lde gizli olan eye al璽mettir. Ya Rabbi, duam覺z覺 \\
 +kabul et, bize bu temyizi ver de o eri, yalanc覺 al璽meti,​dorusundan ay覺rt edelim. \\
 +Hi癟, bu temyize nas覺l malik olur? Tanr覺 nuru ile bakar, g繹r羹rse o zaman bu temyizi elde eder. \\
 +2635. Eser olmasa bile sebep onu meydana 癟覺kar覺r. Akrabal覺k gibL.Akrabal覺k sevgiyi bildirir. Fakat imam ve muktedas覺 Tanr覺 nuru olan kii, ne eserlere kul olur ne sebeplere. Sevgi g繹n羹lde 羶lelendik癟e b羹y羹r, nihayet sevgi sahibi, eserden kurtulur. Sevgisini bildirmeye ihtiyac覺 yoktur. 羹nk羹 sevgi nurunu b羹t羹n k璽inata yaym覺t覺r. Bu s繹z羹n tamamlanmas覺 i癟in hayli tafsil璽t var ama sen ara. \\
 +2640. Ger癟i m璽na, bu suretten z璽hir olmaktad覺r ama bir cihetten m璽naya yak覺nd覺r, bir bak覺mdan m璽naya uzak! Del璽let hususunda m璽na ile suret, su ile aa癟 gibidir. Mahiyetlerine bakarsan birbirlerinden tamam覺 ile uzakt覺rlar. Sen mahiyetleri de b覺rak, hasaslar覺 da. O iki r覺z覺k arayan kar覺kocan覺n ahvalini anlat. \\
 +O Arab覺n, kar覺s覺n覺n dileine uymas覺 ve " Bu ink覺yatta bir hilem var, ne de imtihan yoluyla yap覺yorum"​ diye yemin etmesi \\
 +Arap dedi ki: " Ayr覺l覺ktan vazge癟tim. H羹k羹m senin. K覺l覺c覺 k覺ndan 癟ek, emret. Ne dersen ben sana t璽biim; emrin, ister iyi olsun, ister k繹t羹... ona bakmam. \\
 +2645. Senin uruna feda olay覺m; 癟羹nk羹 seni seviyorum. Sevgi; insan覺 k繹r eder, sa覺r yapar." ​ \\
 +Kad覺n " Sahiden beni seviyor musun, yoksa hile ile s覺rr覺m覺 繹renmek mi istiyorsun?"​ dedi. \\
 +Erkek dedi ki: " Gizli s覺rlar覺 bilen ve dem Safi'​yi yaratan Tanr覺 hakk覺 i癟in (Seni seviyorum). \\
 +Tanr覺, dem'​e 羹癟 ar覺n bir boy verdii halde ruhlarda, levhlerde ne varsa hepsini g繹sterdi. \\
 +Tanr覺, ona ezelden ebede kadar ne varsa ve ne olacaksa, 繹nceden ve "​Allemelesm璽"​s覺ndan ders verdi, 繹retti. \\
 +2650. Bu suretle melekler, onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden ge癟tiler. Onun takdisiyle baka bir mukaddeslie eritiler. \\
 +dem'​in y羹z羹nden nail olduklar覺 f羹tuhata, g繹klerde bile eriememilerdir. dem'​in o pak ruhunun fezas覺na nispetle yedi g繹k sahas覺 bile dard覺. \\
 +Peygamber " Tanr覺; ben, y羹celere, aa覺lara yere, g繹e, hatta ara s覺mam. Bunu, ey aziz, yak簾nen bil. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +