Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_114 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 114~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2655. Fakat a覺lacak eydir ki inanan kiinin kalbine s覺ar覺m. Beni ararsan inanan g繹n羹llerde ara buyurdu"​ dedi. Tanr覺 dedi ki: " Ey haramdan, 羹pheli eylerden sak覺nan! Kullar覺m覺n aras覺na gir ki bu suretle beni g繹rme cennetine eriesin." ​ \\
 +Ar, bile o nuriyle, o geniliiyle beraber dem' g繹r羹nce yerinden kalkt覺. Ar覺n sonsuz bir b羹y羹kl羹羹 var, fakat m璽naya kar覺 suret nedir ki? Her melek diyordu ki: Bizim bundan 繹nce yery羹z羹yle 羹fletimiz vard覺. \\
 +2660. Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu al璽kam覺za da amaktayd覺k. \\
 +G繹kten yarat覺ld覺覺m覺z halde yery羹z羹ne bu al璽kam覺z nedir? Biz nurlar覺z, karanl覺klarla 羹lfetimiz neden? Nur zulmetlerle yaayabilir mi? Ey dem! O 羹lfet, senin kokundanm覺. 羹nk羹 cisminin nesci yery羹z羹. Topraktan olan cismini yery羹z羹nde dokudular; pak nurunu burada buldular. \\
 +2665. imdi can覺m覺z覺n ruhundan bulduu 羹lfet, bundan 繹nce cisminin yorulduu topraktan parl覺yordu. Yery羹z羹ndeydik ama yerden gafildik, orada g繹m羹l羹 olan defineden haberimiz yoktu. Tanr覺 da bize oradan g繹klere sefer etmeyi emredince, bu yurt deitirme,​ ac覺 geldi. O y羹zden Tanr覺'​ya deliller getirerek " Ey Tanr覺! Bizim yerimize kim gelecek? Bu tesbih ve tehlinin nurunu, dedikoduya sat覺yorsun"​ dedik. \\
 +2670. Tanr覺 h羹km羹, bize rahmet yayg覺s覺n覺 d繹edi:"​ A癟覺k癟a istediinizi s繹yleyin. Tek evl璽tlar覺n babalar覺na s繹yledikleri gibi az覺n覺za ne gelirse 癟ekinmeden deyin. 羹nk羹 bu s繹zler, yaramasa bile rahmetim, gazab覺mdan art覺kt覺r. Ey melek! Bunu meydana 癟覺karmak i癟in g繹nl羹n羹ze 羹pheler salmaktay覺m;​ \\
 +Sen s繹yleyesin;​ ben dar覺lmayay覺m,​ gazaplanmayay覺m. Bu suretle de benim hilmimi ink璽r eden a覺z a癟amas覺n. \\
 +2675. Her nefeste bizim hilmimizden y羹zlerce baba y羹zlerce ana doar, yoklua dal覺p mahvolur. \\
 +O babalar覺n, o analar覺n hilmi, efkati, bizim hilim ve efkat denizimizin k繹p羹羹d羹r. K繹p羹k gider gelir ama deniz \\
 +b璽kidir dedi." ​ \\
 +Hay覺r, ne dedim? O inciye kar覺 bu sedef, k繹p羹k deil, k繹p羹羹n羹n k繹p羹羹d羹r. \\
 +襤te o k繹p羹k hakk覺 i癟in, o s璽f deniz hakk覺 i癟in bu s繹z bir s覺nama, bir l璽f deil. \\
 +Sevgiden, vefadan, boyun b羹k羹p teslim olmadan ileri gelmitir. Huzuruna varaca覺m Tanr覺 hakk覺 i癟in. \\
 +2680. Bu hevesim, sence s覺namadan ibaretse bu s覺namam覺 s覺na. \\
 +S覺rr覺n覺 saklama ki s覺rr覺m meydana 癟覺ks覺n. Elimden geleni; g羹c羹m羹n yettiini buyur! \\
 +G繹nl羹ndekini benden gizleme de benim g繹nl羹mdeki de ortaya 癟覺ks覺n bu suretle ne yapabileceksem kabul edeyim. Fakat nas覺l edeyim; elimde ne 癟are var? Bir bak hele, can覺m ne ie yarar ki? \\
 +Kad覺n覺n kocas覺na r覺z覺k isteme yolunu g繹stermesi,​ onun da kabul etmesi \\
 +Kad覺n dedi ki:" Bir g羹ne domu, b羹t羹n cihan ondan ayd覺nlanm覺t覺r. 2685. O Tanr覺 vekili, Tanr覺 halifesidir. Badat ehri, onun y羹z羹nden bahar gibidir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +