Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_115 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 115~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +O padiaha ulaabilirsen padiah olursun. Ne vakte kadar ikbal sahibi olmayanlar覺n yan覺na gidip duracaks覺n?​ \\
 +襤kbal sahiplerinin dostluu kimya gibidir. Onlar覺n nazar覺na benzer kimya nerede? \\
 +Ahmed'​in g繹z羹 Ebubekir'​e deince o bir tasdik y羹z羹nden S覺dd覺yk olmutur." ​ \\
 +Kocas覺, " Ben padiah huzuruna nas覺l kabul olunurum; bir bahanesiz onun yan覺na nas覺l giderim? \\
 +2690. Buna bir m羹nasebet, bir vesile gerek. Hi癟bir sanat aletsiz meydana gelir mi? Mecnun gibi ki, birisinden Leyl璽'​n覺n bir par癟a hastaland覺覺n覺 duydu. Eyvah, dedi; bahanesiz nas覺l gideyim? Gitmezsem, hat覺r覺n覺 sormazsam ne hale gelirim? Keke haz覺k bir hek簾m olayd覺m...O vakit Leyl璽'​ya koa, koa giderdim. \\
 +Tanr覺, bize "Ya Muhammed, gelin de" buyurdu da bu davet, utanmam覺z覺n giderilmesine sebep oldu. \\
 +2695. Gece kular覺n覺n g繹zleri ve kabiliyetleri olsayd覺 g羹nd羹z羹n u癟up gezerler, d繹n羹p dola覺rlard覺"​ dedi. \\
 +Kad覺n cevap verdi: " Kerem sahibi padiah meydana girer, kendisini g繹sterirse aletsizlik, aletin ta kendisi, vesileden \\
 +mahrum olu, vesilenin ayn覺 oldu. \\
 +羹nk羹 alet, vesile... d璽vaya d羹mektir,​ varl覺k al璽metidir. As覺l h羹ner aletsizliktedir,​ al癟almadad覺r."​ Arap "​Aletsiz nas覺l al覺veri edeyim de aletsizlii elde edeyim? M羹flisliime de bir delil gerek ki padiah halime ac覺s覺n. \\
 +2700. Sen, bana dedikodudan ve hileden baka bir ahit g繹ster de o en padiah merhamete gelsin. 羹nk羹 s繹zden ve k繹t羹 hileden ibaret olan bu ahitlik o h璽kimler h璽kiminin yan覺nda mecruhtur. M羹flisin ahidi doruluk olmal覺 ki nuru, s繹ylemeden par覺ldas覺n (halini arzetmeden hali anla覺lan)"​ dedi. \\
 +Arab覺n, orada su k覺tl覺覺 var sanarak 癟繹lleri a覺p Badat'​a,​ halifeye bir testi yamur suyu hediye g繹t羹rmesi \\
 +Kad覺n dedi ki: " Doruluk varl覺覺ndan tamam覺 ile 癟覺k覺p ar覺narak, isteini terk etmendir. Testimizde yamur suyu var. Mal覺n, m羹lk羹n, sermayen bundan ibaret. \\
 +2705. Bu su testisini al, git; padiahlar padiah覺n huzuruna var, armaan g繹t羹r. \\
 +De ki: Bizim bundan baka hi癟bir mal覺m覺z, m羹lk羹m羹z yok. 繹lde de bundan iyi su hi癟 yoktur. \\
 +Padiah覺n hazinesi a覺r elbiselerle doluysa da bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur. \\
 +O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, i癟inde de bizim ac覺 ve hislerimizin suyu var. \\
 +Ey Tanr覺! " Tanr覺, cennet kar覺l覺覺na iman edenlerin canlar覺n覺,​ mallar覺n覺 sat覺n ald覺" 璽yetindeki faz覺l ve kereminden \\
 +bizim bu k羹p羹m羹z羹,​ bu testimizi kabul et! \\
 +2710. Bu be duygudan meydana gelme be l羹leli testideki suyu her t羹rl羹 murdar eylerden, her 癟eit pisliklerden temiz tut. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +