Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_116 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 116~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu suretle u testinin denize bir menfezi olsunda testim deniz huyuyla huylans覺n. Armaan覺 padiaha tertemiz g繹t羹r羹nce onu g繹r羹r, anlamak ister. \\
 +Ondan sonra da art覺k testinin suyu nihayetsiz bir dereceye gelir. Testinin suyundan y羹zlerce d羹nya dolar. L羹leleri kapa, testiyi de k羹pten doldur. Tanr覺"​ G繹zlerinizi heva ve hevesten yumun" buyurdu. \\
 +2715. Arap, kimin b繹yle bir hediyesi var? Hakikaten bu armaan, 繹yle bir padiaha l璽y覺k diye gururlanmaktayd覺. Kad覺n da bilmiyordu ki, orada yol 羹zerinde eker gibi Dicle ak覺p durmakta. ehrin ortas覺ndan gemilerle, bal覺k alar覺yla dolu, deniz gibi ak覺p gitmekte. \\
 +Padiah覺n huzuruna var da evketi, azameti g繹r; alt覺ndan nehirler akan bah癟eler diye 繹v羹len yerlere bak! O saffet denizine nispetle bizim, anlay覺lar覺m覺z bir katradan ibarettir. \\
 +Arab覺n su testisini ke癟eye sar覺p dikmesi ve az覺n覺 kapatmas覺 \\
 +2720. Arap, evet, dedi. Testinin az覺n覺 kapa, hakikaten armaan, bize faydal覺. Ke癟eye sar, sarmala. Padiah, orucunu armaanla a癟s覺n. 羹nk羹 d羹nyada bunun gibi su yoktur. Bu halis arap, zevk ve sefa kayna覺! 羹nk羹 onlar ac覺 tuzlu sular覺 i癟mekten daima hastad覺rlar,​ yar覺 k繹r olmulard覺r. Dura覺, yata覺 ac覺 suba覺 olan ku; s璽f berrak suyu ne bilsin? \\
 +2725. Yurdun ac覺 su kayna覺; att'​覺,​ Ceyhun'​u nereden bileceksin? \\
 +Ey u f璽ni konaktan kurtulmayan! Sen yokluu, sarholuu ve neeyi ne bilirsin ki! \\
 +Bilsen bile babandan, atandan nakil ve rivayet yoluyla bilirsin. Senin yan覺nda bu adlar ebced gibidir. \\
 +Ebced, hevvez. Bunlar, b羹t羹n 癟ocuklara apa癟覺k ve meydandad覺r,​ fakat m璽nas覺 yok. \\
 +Hul璽sa, Arap testiyi al覺p yola d羹t羹. Gece, g羹nd羹z onu ta覺maktayd覺. \\
 +2730. Testiye bir ziyan gelecek diye korkusundan titreyerek 癟繹lden ta... ehre kadar g繹t羹rd羹. \\
 +Kad覺n da evde seccadesini yaym覺, namaz k覺l覺p dua etmekte; \\
 +" Suyumuzu, baya覺 kiilerden koru...Ya Rabbi, bu inciyi o denize ulat覺r. \\
 +Her ne kadar kocam uyan覺kt覺r,​ h羹nerlidir ama incinin binlerce d羹man覺 olur. \\
 +Cevher dediin de nedir ki... Bu su Kevser suyudur. 襤ncinin asl覺, bunun bir katras覺d覺r"​ diyordu. \\
 +2735. Kad覺n覺n alay覺p yalvarmas覺;​ erkein derdi ve a覺r y羹k羹 bereketiyle,​ \\
 +Arap, testiyi h覺rs覺zlara kapt覺rmadan,​ tala k覺rd覺rmadan durup dinlenmeksizin ta Hil璽fet ehrine kadar g繹t羹rd羹. Orada bir tapu g繹rd羹 ki nimetlerle dolu. Haceti olanlar oraya tuzaklar覺n覺 yaym覺lar?​ Zaman, zaman her tarafta bir haceti olan o tapudan ihsana nail olmu, hil'​atler elde etmi. O kap覺; k璽fire, M羹sl羹man'​a,​ g羹zele, 癟irkine g羹ne gibi. Hatt璽 cennet gibi. \\
 +2740. Bir b繹l羹k halk g繹rd羹, huzurda bezenmi duruyor. Bir b繹l羹k halk g繹rd羹 ayakta, hizmet bekliyor. S羹leyman'​dan kar覺ncaya kadar herkes, nee i癟inde... Hepsi S羶r 羹f羹r羹lm羹 te dirilmi canlar gibi. G繹r羹n羹e aldananlar, cevherlere gark olmular... 襤癟 y羹z羹ne ehemmiyet verenler, m璽na denizini bulmular. Himmetsizler,​ himmete erimi... Himmet sahipleri nimete erimi! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +