Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_117 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 117~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Yoksul, nas覺l ihsana ve ihsan sahibine 璽覺ksa ihsan sahibi de yoksula 璽覺kt覺r. Yoksulun sabr覺 癟oksa ihsan sahibi onun kap覺s覺na gelir. 襤hsan sahibinin sabr覺 fazlaysa yoksul, onun kap覺s覺na var覺r. Fakat yoksulun sabr覺, kemalidir, ihsan sahibinin sabr覺 ise noksan覺 \\
 +Kap覺dan ses gelmekteydi:​ Ey istekli, gel! C繹mertlik, yoksul gibi, yoksullara muhta癟t覺r. \\
 +2745. Cilal覺 ve tozsuz ayna arayan g羹zeller gibi c繹mertlik de yoksul ve zay覺f kiileri arar. \\
 +G羹zellerin y羹z羹 ayna ile g羹zelleir. Onlar aynaya bak覺p bezenirler. 襤hsan ve keremin y羹z羹 de yoksula bakmakla \\
 +g繹r羹n羹r. \\
 +Bundan dolay覺 Hak " Vedduh璽"​ s羶resinde " Ey Muhammed, yoksula ba覺rma"​ buyurdu. \\
 +Mademki yoksul, c繹mertliin aynas覺d覺r,​ iyi bil ki a覺zdan 癟覺kan nefes aynay覺 buuland覺r覺r. \\
 +Tanr覺'​n覺n bir 癟eit c繹mertlii,​ yoksullar覺 meydana 癟覺kar覺r, bir baka c繹mertlii de onlara bol bol ihsanda bulunur. \\
 +2750. u halde yoksullar, Tanr覺 c繹mertlii aynalar覺d覺r. Hak ile Hak olan ve varl覺ktan tamam覺 ile ge癟en hakik簾 yoksullarsa mutlak nur olmulard覺r. \\
 +Bu iki 癟eit yoksuldan bakalar覺 (yani varl覺覺 olmayanlarla varl覺ktan ge癟enlerden bakalar覺) esasen 繹l羹d羹r. Bu 癟eit adam bu kap覺da deildir, perdedeki, nak覺tan, suretten ibarettir. \\
 +Tanr覺'​ya muhta癟 ve susam覺 kiiyle Tanr覺'​ya ait bir eye sahip olmayan ve ondan bakas覺n覺 dileyen kii \\
 +aras覺ndaki fark \\
 +O kii, yoksulun resmidir, can覺 yoktur, ekmek yemez. K繹pek resmine kemik atma. O, Tanr覺 fakiri deil, lokma fakiridir. l羹 resmin 繹n羹ne yemek taba覺n覺 koyma. Ekmek yoksulu, karada bal覺kt覺r. ekli bal覺k eklidir ama denizden 羹rk羹p ka癟ar. \\
 +2755. O evde beslenen kutur, havada u癟an S簾murg deil. Nefis eyler yiyip i癟er, g覺das覺 Hak'​tan deildir. Yemek, i癟mek i癟in Tanr覺 璽覺覺d覺r;​ can覺 g羹zellie 璽覺k deildir. \\
 +Tanr覺n覺n zat覺na 璽覺k olduunu vehmetse bile sevdii zat deildir; vehmi, esma ve s覺f璽t覺n verdii vehimdir. Vehim; vas覺flardan,​ hadlerden doar. Hak ise domam覺t覺r,​ dourmaz. \\
 +Kendi tasvir ettii eye, kendi vehmine a覺k olan kii, nereden nimet ve ihsan sahibi Tanr覺 璽覺klar覺ndan olacak? \\
 +2760. O vehme 璽覺k olan, dorucuysa mecazi sevgisi, kendisini nihayet hakikate 癟eker, g繹t羹r羹r. \\
 +Bu s繹z羹 iyice anlatmak, a癟mak l璽z覺m; fakat eski d羹羹ncelilerden,​ onlar覺n k繹hne anlay覺lar覺ndan korkuyorum. \\
 +K覺sa g繹r羹l羹 k繹hne anlay覺lar,​ fikre y羹z t羹rl羹 k繹t羹 hayaller getirirler. \\
 +Herkesin doru iitmeye kudreti yoktur. Her kuca覺z,​ bir inciri b羹t羹n olarak yutamaz. \\
 +Hele 繹lm羹, 癟羹r羹m羹,​ hayallere dalm覺 k繹r bir ku olursa... \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +