Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_118 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 118~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2765. Bal覺k resmine ister deniz olmu, ister toprak. Kara y羹zl羹ye ha sabun, ha kara boya! \\
 +K璽覺da gaml覺 bir adam resmi yaparsan o resmin ne gamla al覺verii vard覺r, ne neeyle. \\
 +Resim, g繹r羹n羹te gaml覺d覺r ama, kendisi gamla al璽kas覺zd覺r. G繹r羹n羹te g羹len bir resmin de neeyle m羹nasebeti \\
 +yoktur. \\
 +G繹n羹lde bir haletten baka bir ey olmayan bu d羹nya gam覺 bu d羹nya neesi; hakiki neeye hakiki gama nispetle resimden ibarettir. \\
 +Resmin gaml覺 bir surette g繹r羹n羹羹,​ o resim y羹z羹nden m璽nan覺n dorulmas覺,​ hakiki gam覺 anlaman i癟indir. \\
 +2770. Bu hamamlardaki resimler camek璽n覺n d覺覺ndan bak覺l覺rsa elbiseler gibidir; cans覺z, hareketsiz durup durmaktad覺rlar. \\
 +Sen, ancak d覺ardan elbiseleri g繹r羹rs羹n. Elbiseni 癟覺kar, soyun da bir i癟eriye gir arkada! \\
 +Halife adamlar覺n覺n bedeviyi a覺rlamak 羹zere kar覺lamalar覺 ve armaan覺n覺 kabul etmeleri \\
 +羹nk羹 elbiseyle i癟eriye yol yoktur. Ten elbiseden, elbise de tenden haberdar deildir. O bedevi Arap uzak 癟繹llerden Hil璽fet ehrinin kap覺s覺na vard覺. Kap覺c覺lar,​ bedeviyi kar覺lay覺p 羹st羹ne l羶tuf g羹lsuyunu serptiler. \\
 +2775. Bedevi s繹ylemeden ihtiyac覺n覺,​ dileini anlad覺lar. Zaten onlar覺n ii istetmeden ihsan etmekti. \\
 +Ona " Ey Arab'​覺n en asili, en y羹cesi! Hangi diyardans覺n,​ yolla, yol yorgunluuyla nas覺ls覺n?"​ dediler. \\
 +Bedevi dedi ki: " Eer bana y羹z verirseniz as簾lim, y羹ceyim. Fakat ard覺n覺za atar m羹himsemezseniz ne asaletim var ne \\
 +y羹z羹m! \\
 +Ey y羹zlerinde ululuk nianesi olanlar, ey evketleri C璽feri alt覺ndan daha ho kiiler! \\
 +Sizi bir kerecik g繹rmek, sizinle bir kerecik bulumak, y羹zlerce kiileri g繹rmeye, y羹zlerce g羹zellerle bulumaya bedeldir. Sizi g繹rmek i癟in mal, m羹lk, servet... hepsi feda olsun! \\
 +2780. Ey Tanr覺 nuruyla bakanlar, bu dereceye erimi olanlar, padiahlar padiah覺n覺n ahl璽k覺yla ahl璽klanm覺 kiiler! Kimya gibi olan bak覺覺 n覺zla bak覺ra benzer insanlara bakar, onlar覺 alt覺n haline getirirsiniz. Ben garibim, padiah覺n l羶tfunu umarak 癟繹llerden geldim. Onun l羶tfunun kokusu 癟繹lleri tuttu, kum zerrelerini kaplad覺, o zerreler bile l羶tfiyle canland覺. \\
 +Buralara kadar paraya kavumak i癟in gelmitim, fakat ula覺nca sizin y羹z羹n羹zden sarho oldum. \\
 +2785. Birisi, ekmek almak i癟in ekmek癟i d羹kk璽n覺na kotu, fakat ekmek癟inin g羹zelliini g繹r羹nce can覺n覺 verdi. \\
 +Birisi, gezip elenmek 羹zere g羹l bah癟esine gitti, bah癟覺van覺n y羹z羹 teferr羹癟 yeri oldu. \\
 +Kuyudan su 癟ekerken Yusuf'​un y羹z羹nden 璽b覺hayat i癟en bedevi gibi... \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +