Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_122 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 122~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +c羹mle " Rabbim, bana ver" demektir. 2606 nc覺 beyitteki c羹mle de " nasibolmas覺n"​ manas覺nad覺r. Her iki c羹mle de aynen bu 璽yetten al覺nmada. \\
 +B. 2610 - 2611. S羹leyman Peygamber'​in,​ kendisine g繹sterilen atlara dal覺p ibadet zaman覺n覺 ge癟irdii 38 inci surenin (S璽d) 31-33 羹nc羹 璽yetlerinde bildirilmektedir. \\
 +B. 2654. " Ben yerime, g繹羹me s覺mad覺m ama bana inanm覺, benden korkan temiz ve haramdan 癟ekinen kulumun g繹nl羹 beni ald覺, oraya s覺d覺m."​ Kudsi had簾s. \\
 +B. 2656. 568 inci beyitin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 2694. " Ya Muhammed. de ki: gelin..."​ Bu c羹mle birka癟 璽yette vard覺r (3 羹nc羹 sure l-i 襤mran. 璽yet: 64, 6 nc覺 sure En'​璽m,​ 璽yet: 151. \\
 +B. 2709. 9 uncu sure Tevbe, 璽yet: 111. \\
 +B. 2714. 24 羹nc羹 sure Nur, 璽yet: 30. \\
 +B. 2728. Arap alfabesindeki 28 harf iki t羹rl羹 tertibe t璽bidir. Birincisi yaz覺 bak覺m覺ndan birbirine benzer harfler yanyana getirilerek yap覺lm覺t覺r. 襤kincisi harflerin terkiplerinden meydana gelmitir. Ebc (e) d, H (e) v (ve) z... gibi. Bu ikinci tertibe " Ep癟et"​ denir. Ep癟et hesab覺 da bu harflere g繹redir. Bu harflere, yani Ep癟ede m璽na verenler ve Adem Ataya \\
 +inen sahifelerin bunlar olduunu s繹yliyenler de vard覺r. \\
 +B. 2734. Kevser, fazla nesil ve z羹rriyet, bir de cennette H. Muhammed'​e mahsus bir havuzdur. Kur'​an'​-覺n 108 inci suresinin ad覺 da Kevser suresidir. \\
 +B. 2747. Kur'​an'​覺n 93 羹nc羹 suresi " Vedduh璽 kuluk 癟a覺na and olsun" diye balar ve " Duh璽 suresi"​ diye an覺l覺r. Bu beyitteki 璽yet, bu surenin onuncu 璽yetidir. \\
 +B. 2758. Kur'​an'​覺n 112 nci suresi olan 襤hl璽s suresinin 3 ve 4 羹nc羹 璽yetlerinden al覺nmad覺r. \\
 +B. 2787. Yusuf Peygamber'​i kardeleri kuyuya atm覺lar, bir kafile ge癟erken kuyudan su 癟ekmek 羹zere kuyuya kova salm覺lar,​ Yusuf bu suretle 癟覺km覺t覺r. (12 nci sure, Yusuf, 璽yet: 19). \\
 +B. 2788. Musa Peygamber. uayb Peygamber'​in k覺z覺n覺 ve kendisine verilen hayvanlar覺 al覺p bir yurt kurmak 羹zere giderken Eymen - Tuv璽 vadisinde kar覺dan bir ate g繹rm羹, yol sormak yahut 覺s覺nmak 羹zere biraz ate almak i癟in oraya doru gidince 癟al覺lardan,​ aa癟lardan ate 癟覺kt覺覺n覺,​ fakat 癟al覺larla aa癟lar覺n yanmad覺m覺 g繹rm羹, ilerleyince atein de ilerlediini,​ gerileyince atein de gerilediini g繹rerek a覺rm覺 bir haldeyken bir aa癟tan " Ben senin Rabbinim, sen mukaddes Tuv璽 v璽disindesin,​ 癟覺kar ayakkab覺lar覺n覺!"​ diye bir ses gelmi. Asas覺n覺n ejderha olmas覺, koynuna soktuu elin par覺l par覺l yanar bir hale gelmesi (Yed-i Beyz璽) mucizeleri, kendisine burada verilmitir. Tevrat'​ta anlat覺lan bu vak'a, Kur'​an'​覺n da bir癟ok surelerinde ge癟er (mesel璽 sure: 20 T璽h璽, 9 uncu 璽yetten itibaren). \\
 +B. 2794 - 2795. Bu beyitlere g繹re Mesnevi'​nin birinci cildi yaz覺l覺rken Badad'​da hen羹z Abbasoullar覺 halifeliinin bulunduuna h羹kmetmek icabeder. Badad, Hul璽g羶 taraf覺ndan hicr簾 656 da zaptedilmi,​ Abbasoullar覺 imparatorluu bu suretle tarihe kar覺m覺t覺r. Buna nazaran Mesnevi'​nin birinci cildi, nihayet 656 (1258) y覺l覺nda ve bu beyitlerin, cildin sonlar覺nda olduuna g繹re herhalde Badad'​覺n zapt覺ndan 繹nce tamamlanm覺t覺r. Mevlana, ikinci cildin balar覺nda,​ bu cilde 662 recebinin on beinci g羹n羹 baland覺覺n覺 ve birinci cildin bitmesinden sonra Mesnevi yaz覺lmas覺n覺n bir m羹ddet duraklad覺覺n覺 bildirir. Efl璽ki, bu
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +