Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_123 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 123~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +duraklaman覺n. elebi H羹sameddin'​in kar覺s覺n覺n 繹l羹m羹 ve yeniden evlenmesi y羹z羹nden olduunu ve iki y覺ldan ibaret bulunduunu s繹ylerse de ikinci cilde, birinci cildin bitmesinden aa覺 yukar覺 alt覺 sene sonra baland覺覺 yukardaki hesaptan a癟覺k癟a meydana 癟覺kmaktad覺r. Salih Ahmet Dede, " Mecmua-al Tav璽r簾h-al Mevleviyye"​ de birinci cilde 659 c羹madel璽h覺ras覺 sonlar覺nda baland覺覺n覺,​ hi癟bir kaynak g繹stermeden s繹yler. Herhalde bu hesab覺, Efl璽k簾'​nin iki y覺l duraklama kayd覺n覺 g繹zeterek ve nihayet bir cildin bir y覺lda biteceini tahmin ederek yapm覺t覺r. Halbuki arzettiimiz gibi birinci cildin sonlar覺nda hen羹z Abbasoullar覺 襤mparatorluu vard覺r. u halde bu kay覺t da tamamiyle yanl覺t覺r. \\
 +(2801 -3500 Beyitler) \\
 +D羹nyaya 璽覺k olan kii, 羹st羹ne g羹ne vurmu bir duvara 璽覺k olur. Bu parlakl覺覺n,​ bu ziyan覺n duvardan olmay覺p g羹neten olduunu anlamak i癟in hi癟 zihnini yormam覺 ve g繹nl羹n羹 tamam覺yla duvara vermi olan kiiye benzer; g羹nein ziyas覺, g羹nee kavuunca ebediyen mahrum kal覺r. Ve h簾le heyneh羹m \\
 +ve beyne m璽 yeteh羶n \\
 +K羹l 璽覺覺 olanlar, bu c羹z'e m羹tak olmazlar, C羹z'e m羹tak olan, k羹lden mahrum kal覺r. C羹z羹, c羹ze 璽覺k olunca m璽uku, 癟abucak k羹ll羹ne gider, 璽覺k ayr覺l覺a d羹er. \\
 +C羹z'​羹 seven, maskaralat覺,​ bakalar覺na kul oldu. Denize d羹t羹, boulmak 羹zere; eline ge癟en ota yap覺makta. O zay覺f m璽uk, hakim deildir ki 璽覺覺n derdine derman olsun. Efendisinin iini mi g繹rs羹n, kendi iini mi? \\
 +Araplar覺n atas繹z羹: Zina edersen bari h羹r kad覺nla zina et (halay覺kla deil), 癟alarsan bari inci 癟al \\
 +2805. " Zina edersen h羹r kad覺nla et" s繹z羹 bu y羹zden ata s繹z羹 olup kald覺. " alacaksan inci 癟al" s繹z羹 de neye meyledeceksen en iyisine meylet m璽nas覺na geldi. \\
 +Kul yani m璽uk; efendisinin,​ Tanr覺'​s覺n覺n yan覺na gitti. 覺k alay覺p inler bir halde kald覺. G羹l kokusu, g羹le gitti; o, hor hakir kala kald覺. \\
 +Dileinden uzaklat覺... al覺mas覺 zayi oldu. ektii eziyet hi癟e gitti, aya覺 yaraland覺. \\
 +G繹lge avlayan avc覺ya benzedi. Hi癟 g繹lge ona sermaye olur mu? \\
 +Adam kuun g繹lgesini s覺ms覺k覺 tutmu. Ku da aac覺n dal覺nda ona amakta ve." ​ \\
 +2810. Bu ak覺ls覺z adam neye seviniyor?"​ demekte... 襤te sana b璽t覺l, ite sana 癟羹r羹m羹 sebep! \\
 +Eer c羹z羹 k羹lle muttas覺ld覺r,​ ayr覺lmaz dersen diken ye, g羹l isteme. Diken de g羹lden ayr覺lmaz. \\
 +C羹z'​羹 k羹l'e ancak bir y羹zden bal覺d覺r. Yoksa Tanr覺'​n覺n peygamberleri g繹ndermesi abes olurdu. \\
 +羹nk羹 peygamberler,​ kullar覺 Tanr覺'​ya ulat覺rmak i癟in gelmilerdir. Herkes bir tenden ibaretse, Tanr覺 ile kul, k羹l ile c羹z \\
 +ise birbirine bal覺d覺r;​ kimi kime ulat覺r覺rlar?​ \\
 +Oul bu s繹z羹n sonu yoktur. G羹n sona erdi, hik璽yeyi tamamla! \\
 +Arab覺n, su testisini halifenin kullar覺na vermesi \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +