Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_125 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 125~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2850. O Arap, bari o hususta ma'​zurdu. 羹nk羹 Dicle'​yi bilmiyordu, 癟ok uzaktayd覺. Bizim gibi Dicle'​den haberi olsayd覺 o testiyi al覺p konaktan konaa kona g繹癟e g繹t羹rmezdi. Hatt璽 Dicle'​yi bilseydi o testiyi k覺rar, bu iten tamam覺 ile vazge癟erdi. \\
 +Halifenin suya hi癟bir ihtiyac覺 yokken o armaan覺 kabul edip testiyi alt覺nla doldurmas覺,​ Arab覺n \\
 +sevinmesi \\
 +Halife, bunu g繹r羹p bedevinin ahvalini duyunca o testiyi alt覺nla doldurdu, daha fazla da ihsanda bulunup. Hediyeler, hususi hil'​atler verdi, bedeviyi yoksulluktan kurtard覺. *O Ulu padiah, o ihsan d羹nyas覺, o adalet denizi, adamlar覺ndan birisine. \\
 +2855. " Bu alt覺n dolu testiyi ona ver. D繹nerken de onu Dicle yoluyla g繹t羹r. \\
 +繹l yolundan buraya gelmi. Halbuki Dicle yolu, yurduna daha yak覺nd覺r"​ dedi. \\
 +Bedevi, gemiye binip Dicle'​yi g繹r羹nce utanc覺ndan iki b羹kl羹m olmaya, yere kapanmaya balad覺. \\
 +" Bu ihsan sahibi c繹mert padiah覺n l羶tfuna at覺m. Daha ziyade a覺lacak ey de u ki, o suyu ald覺. \\
 +O c繹mertlik denizi 繹yle hor ve kalp armaan覺 nas覺l oldu da kabul etti?" diyordu. \\
 +2860. Ey oul! B羹t羹n d羹nyay覺, az覺na kadar ilimle, g羹zellikle dolu bir testi bil. \\
 +Fakat bu ilim ve g羹zellik, fevk璽lade dolu olduundan derisine s覺amayan kiinin (zuhuru, zat覺n覺n muktazas覺 olan ve zuhur etmemesine imk璽n bulunmayan Tanr覺'​n覺n ) Dicle'​sinden bir katrad覺r. \\
 +O, gizli bir defineydi. Pek dolu olduundan yar覺ld覺, kendisini izhar etti.Topra覺,​ g繹klerden daha parlak bir hale getirdi. \\
 +Gizli bir hazineyken cotu; topra覺 atlas giyen bir sultan haline soktu. \\
 +O Bedevi, Tanr覺'​n覺n Dicle'​sinden bir katray覺 g繹rseydi hakikatte bir deniz olan o katran覺n 繹n羹nde testisini atard覺. \\
 +2865. Onu g繹renler, daima kendilerinden ge癟mi bir haldedirler. Bu yokluk halinde testilerini talay覺p k覺rm覺lard覺r. \\
 +Ey himmet edip testiyi k覺ran! O testi, k覺r覺lmakla daha iyi yap覺lm覺 olur. \\
 +K羹p k覺r覺l覺r ama i癟indeki su d繹k羹lmez. Bu k覺r覺lmada y羹zlerce salaml覺k vard覺r. \\
 +K羹p羹n b羹t羹n par癟alar覺 oynamakta, hallenmektedir. Fakat Akl-覺 C羹z'​簾,​ bunu imk璽ns覺z g繹r羹r. \\
 +Bu halette ortada ne testi g繹r羹n羹r, ne su. Bunu iyice g繹r, dorusunu Tanr覺 daha iyi bilir. \\
 +2870. M璽na kap覺s覺n覺 d繹versen a癟arlar. Fikir kanad覺n覺 terket ki seni iri bir doan haline getirsinler. \\
 +Fikir kanad覺, 癟amurlara bulanm覺t覺r,​ a覺rd覺r. Sen toprak yemee al覺m覺s覺n;​ onun i癟in toprak, sana can gibi geliyor. \\
 +Ekmek et... Bunlar toprakt覺r, bunlar覺 daha az ye de toprak gibi yery羹z羹nde kalma. \\
 +Ac覺k覺nca k覺zg覺n ge癟imsiz, asl覺 k繹t羹 bir k繹pek oluyorsun. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +