Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_126 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 126~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Karn覺n doyunca murdarla覺yor,​ ayak 羹st羹nde duran ve hi癟bir eyden haberi olmayan bir duvar kesiliyorsun. \\
 +2875. u halde sen bir zaman pis, murdar bir hale geliyor, bir zaman k繹pekleiyorsun. Aslanlar覺n yolunda nas覺l y羹r羹yebilecek,​ nas覺l koup seirteceksin?​ \\
 +Sana avlanmakta yarayan ancak k繹pektir. Bunu b繹yle bil de k繹pee daha az miktarda kemik at! 羹nk羹 k繹pein karn覺 doyarsa daha ziyade serkeleir. Bu serkelikle ava istediin gibi gider mi? O Bedeviyi, oraya yoksulluk 癟ekiyordu. Nihayet o kap覺y覺, o devleti g繹rd羹. O penah覺 olmayan yoksula padiah覺n ihsan覺n覺 hik璽ye etmitik. \\
 +2880. 覺k, ak diyar覺nda ne s繹ylerse s繹ylesin, az覺ndan ak kokusu duyulur. \\
 +F覺k覺htan bahsetse az覺ndan hep yoklua ait s繹zler 癟覺kar; o s繹zlerden yokluk kokusu gelir. \\
 +K羹fre ait bahis a癟sa o bahsinde din kokusu vard覺r. 羹pheye dair s繹z s繹ylese s繹zleri, yak簾ni anlatm覺 olur. \\
 +Eri s繹ylese doru g繹r羹n羹r. O ne g羹zel eridir ki doruyu s羹sler. \\
 +Doruluk denizinden zuhur eden o eri k繹p羹k, feridir. S璽f as覺l, o fer'i de s璽fl覺kla bezemitir. \\
 +2885. O k繹p羹羹 s璽f ve makbul bil. Sevgilinin duda覺ndan 癟覺kan azarlay覺 say. 覺覺n,​ pek de istemedii o azar, sevgilinin y羹z羹n羹n hat覺r覺 i癟in ho g繹r羹l羹r. \\
 +ekeri, ekmek ekline sokar, piirirsen tad覺nca yine onda eker lezzeti vard覺r, ekmek lezzeti bulunmaz. Bir m羹min, alt覺ndan yap覺lm覺 bir put bulsa hi癟 onu amanlara b覺rak覺r m覺? B覺rakmad覺ktan baka al覺r, atee atar. Onun ariyet eklini bu suretle eritip bozar. \\
 +2890. Alt覺nda put ekli kalmaz. 羹nk羹 suret, ibadete m璽nidir, yol vurucudur. \\
 +O putun hakikati, yani alt覺n; Tanr覺'​n覺n bir ihsan覺d覺r. Sonradan put ekline sokulmutur. Alt覺n, Tanr覺 ihsan覺 olup alt覺nl覺k \\
 +nas覺l bu ihsan i癟in 璽riyet bir suretse put ekli de alt覺n i癟in 璽r覺zi bir surettir. \\
 +Bir pire i癟in yepyeni kilimi yakma. Sinein verdii ba ar覺s覺 y羹z羹nden g羹n羹n羹 zayi etme. \\
 +Surette kal覺rsan putperestsin. Her eyin suretini b覺rak, m璽naya bak. \\
 +Hacca gidersen hac yolda覺 ara. Ama ha Hintli olmu, ha T羹rk, ha Arap. \\
 +2895. Onun ekline rengine bakma; azmine ve maksad覺na bak. \\
 +Rengi kara bile olsa deil mi ki seninle ayn覺 maksad覺 g羹d羹yor, ayn覺 senin rengindedir,​ sen ona beyaz de. Bu hik璽ye par癟a bu癟uk s繹ylendi (araya s繹zler kar覺t覺, baka hik璽yeler girdi.) 覺klar覺n ii gibi bas覺z, ayaks覺z nakledildi. \\
 +Fakat hakikatte ba覺 yoktur, ezel gibi evveline evvel bulunmaz. Sonu da yok. Ebedle e! Hatt璽 su gibidir; her katras覺 hem bat覺r, hem ayak... Hem de bas覺z, ayaks覺z koup gider. \\
 +2900. Haa, bu hik璽ye deil, kendine gel! Bizim ve senin bug羹nk羹 halimizdir, dikkat et! Kuvvet ve kudret sahibi olan sofilerin yan覺nda ge癟mi an覺lmaz. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +