Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_128 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 128~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ey Hak Nuru H羹s璽meddin! Bir iki ka覺d覺 fazla al da p簾rin s覺fatlar覺n覺 anlatay覺m. 2935. Ger癟i v羹cudun nazik ve 癟ok zay覺f, fakat sensiz cihan覺n ii yoluna girmiyor. \\
 +Ger癟i 覺覺k ( gibi nurlu, l璽tif) ve s覺r癟a ( gibi ince ve nazik) oldun. Fakat g繹n羹l ehlinin ba覺s覺n, onlara muktedas覺n. Mademki ipin ucu senin elindedir, senin isteine t璽bidir; g繹n羹l gerdanl覺覺n覺n incileri de senin ihsan覺nd覺r. Yol bilen P簾rin ahvalini yaz; P簾ri se癟, onu yolun t璽 kendisi bil. P簾r, yaz mevsimidir; halk ise g羹z ay覺...Halk,​ geceye benzer, P簾r aya... \\
 +2940. Gen癟 ve ter羹 taze talihe P簾r ad覺n覺 takt覺m. Fakat o, Halk taraf覺ndan P簾r olmutur, g羹nlerin ge癟mesiyle deil. \\
 +O 繹yle bir P簾rdir ki iptidas覺 yoktur, ezel簾dir. yle tek ve esiz inciye e yoktur. \\
 +Eski arap esasen kuvvetlidir,​ hele " Min led羹nn"​ arab覺 olursa... \\
 +P簾ri bul ki bu yolculuk, P簾rsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, 璽fetlerle doludur. \\
 +Bildiin ve defalarca gittiin yolda bile k覺lavuz olmazsa a覺r覺rs覺n. \\
 +2945. Kendine gel! Hi癟 g繹rmediin o yola yaln覺z gitme, sak覺n yol g繹stericiden ba 癟evirme! \\
 +Ey nobran! P簾rin g繹lgesi olmazsa gulyabani sesi, seni sersemletirir,​ yolunu a覺rt覺r. \\
 +Gulyabani, sana sana zarar verir, yolundan al覺kor. Bu yolda nice senden daha dahi kiiler kaybolup gittiler. \\
 +Yolcular覺n yollar覺n覺 a覺rd覺klar覺n覺,​ k繹t羹 ruhlu 襤blis'​in onlara neler yapt覺覺n覺 Kur'​an'​dan iit! \\
 +Onlar覺 ana yoldan y羹z binlerce y覺l uzak olan yola g繹t羹rd羹, felakete uratt覺, 癟覺r癟覺plak b覺rakt覺. \\
 +2950. Onlar覺n kemiklerine,​ k覺llar覺na ( onlardan kalan eserlere) bak da ibret al; eeini onlar覺n yoluna s羹rme. \\
 +Eein ba覺n覺 癟ek, onu yola sok, doru yolu bilen ve g繹renlerin yoluna s羹r. \\
 +Onu bo b覺rakma, yular覺n覺 tut; 癟羹nk羹 o, yeillie gitmei sever. \\
 +Gaflet edip de bir an bo b覺rakt覺n m覺 癟ay覺rlara doru fersahlarca yol al覺r. \\
 +Eek yol d羹man覺d覺r,​ yeillik g繹r羹nce sarho olur. Onun y羹z羹nden nice ona kul olanlar telef olup gitmilerdir. 2955. Eer yol bilmezsen eein dileine ayk覺r覺 hareket et; doru yol, o ayk覺r覺 yoldur. \\
 +Kad覺nlarla meverette bulunun, ne derlerse aksini yap覺n. 羹phe yok ki onlara ayk覺r覺 hareket etmeyen hel璽k oldular. Heva hevesle, nefsin isteiyle az dost ol. 羹nk羹 seni Tanr覺 yolundan 癟覺karan, yolunu a覺rtan,​ heva ve hevestir. Cihanda bu heva ve hevesi, yoldalar覺n g繹lgesini k覺r覺p 繹ld羹rd羹羹 gibi hi癟bir ey k覺ramaz, yok edemez. \\
 +Peygamber -Sall璽llahu Aleyhi Vesellem - in, Ali'ye -Tanr覺 ondan raz覺 olsun - " Herkes bir 癟eit ibadetle Tanr覺'​ya yaklamay覺 diler, sen ak覺ll覺 ve Tanr覺'​ya ulam覺 kulla sohbet y羹z羹nden yaklamaya 癟al覺 ki o kullar覺n en ileri gideni olas覺n " diye nasihat etmesi \\
 +Peygamber, Ali'ye dedi ki: " Ey Ali! Tanr覺 aslan覺s覺n,​ kuvvetlisin,​ korkmazs覺n,​ y羹reklisin. \\
 +2960. Fakat aslanl覺覺na dayanma, g羹venme. mit aac覺n覺n g繹lgesine s覺覺n! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +