Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_129 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 129~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Hi癟 kimsenin rivayetlerle,​ masallarla yoldan ay覺ramayaca覺 ak覺ll覺 bir kiinin g繹lgesine gir. \\
 +Yery羹z羹nde onun g繹lgesi Kafda覺 gibidir, ruhu da Simurg gibi 癟ok y羹kseklerde u癟makta, y羹celerde dolamakta. \\
 +K覺yamete kadar onu 繹vsem, s繹ylesem t羹kenmez. Bu 繹v羹e bir kesim, bir son arama. \\
 +G羹ne, insan suretiyle y羹z羹n羹 繹rtm羹t羹r,​ insan suretinde gizlenmitir;​ art覺k sen anlay覺ver. Dorusunu Tanr覺 daha iyi bilir. \\
 +2965. Ya Ali! Sen, Tanr覺 yolundakini b羹t羹n ibadetler i癟inde Tanr覺ya ulam覺 kiinin g繹lgesine s覺覺nmay覺 se癟. Herkes bir 癟eit ibadete sar覺ld覺, kendisi i癟in bir t羹rl羹 kurtulma 癟aresine yap覺t覺. Sen, ak覺ll覺 bir kiinin g繹lgesine ka癟 ki gizli gizli savaan d羹mandan kurtulas覺n. Bu, senin i癟in b羹t羹n ibadetlerden daha iyidir. \\
 +Bu suretle yolda ilerlemi olanlar覺n hepsini ge癟er, hepsinden ileri olursun. Bir P簾r ele ge癟irdin mi hemen teslim ol; M羶s璽 gibi H覺z覺r'​覺n h羹km羹ne girip y羹r羹. \\
 +2970. Ey m羹naf覺kl覺k nedir, bilmeyen! H覺z覺r'​覺n yapt覺覺 ilere sabret ki H覺z覺r"​ Haydi git, ayr覺l覺k geldi" demesin. \\
 +Gemiyi k覺rarsa ses 癟覺karma; 癟ocuu 繹ld羹r羹rse sa癟覺n覺 ba覺n覺 yolma. \\
 +Mademki Hak, onun eline " kendi elimdir"​ dedi; " Yedullahi fevka eyd簾him"​ h羹km羹n羹 verdi; \\
 +u halde Tanr覺 eli, onu 繹ld羹rse de yine diriltir. Hatt璽 diriltmek nedir ki? Ona ebed簾 hayat verir. \\
 +Bu yolu, nadir olarak yapayaln覺z aan bile yine P簾rlerin himmetiyle am覺, varaca覺 yere onlar覺n sayesinde ulam覺t覺r. \\
 +2975. P簾rin eli, k覺sa deildir, gaiptekilere de eriir. Onun eli, Tanr覺 kabzas覺ndan baka bir ey deildir ki. Gaipte bulunanlara b繹yle bir hil'​ati verirlerse huzurda bulunanlar 羹phesiz gaiptekilerden daha iyidir. Gaiptekileri bile doyururlar, onlara bile ihsan ederlerse art覺k konuun 繹n羹ne ne nimetler koymazlar? Huzurlar覺nda hizmet kemeri balanan nerede, kap覺 d覺覺nda bulunan nerede? \\
 +P簾ri se癟ip ona teslim oldun mu, nazik ve tahamm羹ls羹z olma; bal癟覺k gibi gevek ve s繹lp羹k bir halde bulunma. 2980. Her zahmete, her meakkate k覺zar, kinlenirsen cil璽lanmadan nas覺l ayna olacaks覺n?" ​ \\
 +V羹cuduna aslan resmi d繹d羹rmek isteyen, fakat ine ac覺s覺ndan dolay覺 piman olan Kazvinlinin \\
 +hik璽yesi \\
 +Rivayet癟iden u hik璽yeyi de dinle: Kazvinlilerin 璽detleridir;​ V羹cutlar覺na,​ kol ve omuzlar覺na,​ kendilerine zarar vermeksizin ine ile mavi d繹vmeler d繹vd羹r羹rler. Bir Kavzinli, tell璽覺n yan覺na gidip " Bana bir d繹me yap; fakat can覺m覺 ac覺tma"​ dedi. Tell璽k " S繹yle yiidim; ne resmi d繹veyim?"​ diye sorunca " bir k羹kremi aslan resmi d繹v" dedi; \\
 +2985. " Talihim asland覺r, onun i癟in aslan resmi olsun. Gayret et, d繹vmeyi adamak覺ll覺 yap!" Tellak " V羹cudunun neresine d繹veyim?"​ dedi. Kavzinli " 襤ki omzumun aras覺na"​ " dedi. Tellak, ineyi saplamaya balay覺nca yiidin s覺rt覺 ac覺maya balay覺p, " Aman usta, beni 繹ld羹rd羹n gitti. Ne yap覺yorsun?"​ diye ba覺rd覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +