Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_130 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 130~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +2990. Usta " Aslan yap dedin ya" dedi. Kazvinli sordu:"​ Neresinden balad覺n? Usta " Kuyruundan"​ dedi. Kazvinli dedi ki:" Aman iki g繹z羹m, b覺rak kuyruunu. Aslan覺n kuyruu ile kuyruk sokumum s覺zlad覺, nefesim kesildi, boaz覺m t覺kand覺. Aslan, vars覺n kuyruksuz olsun. 襤ne yaras覺ndan y羹reime fenal覺k geldi, bay覺laca覺m."​ Usta, " Kavzinliyi kay覺rmadan,​ merhametsizce aslan覺n bir baka taraf覺n覺 d繹vmeye balad覺. Yiit yine ba覺rd覺 " Buras覺 neresi?"​ Usta: " Kula覺"​ dedi. \\
 +2995. Kazvinli " B覺rak, kulaks覺z olsun. Oras覺n覺 da yapma" dedi. \\
 +Usta bu sefer baka bir yerine balay覺nca Kazvinli yine feryat etti: \\
 +" Bu 羹癟羹nc羹 ine de neresini d繹v羹yor?"​ Usta:" Azizim, karn覺"​ dedi. \\
 +Kazvinli " Fena ac覺yor, ineyi bu kadar 癟ok bat覺rma, b覺rak, kar覺ns覺z olsun" deyince \\
 +Tell璽k a覺rd覺,​ hayli m羹ddet parma覺 az覺nda kald覺. \\
 +3000. 襤neyi yere at覺p " lemde kimse b繹yle bir hale d羹t羹m m羹 ki? \\
 +Kuyruksuz, bas覺z, kar覺ns覺z aslan覺 kim g繹rd羹? Tanr覺 bile b繹yle bir aslan yaratmam覺t覺r"​ dedi. \\
 +Karde, ine yaras覺na sabret ki g璽vur nefsin inesinden kurtulas覺n. \\
 +Varl覺klar覺n kurtulmu olanlara felek de secde eder, g羹ne de, ay da. \\
 +V羹cudunda nefsi 繹len kiinin ferman覺na g羹ne de t璽bidir, bulut da. \\
 +3005. G繹nl羹 覺覺k yakmay覺, 羶lelenmeyi 繹renmi olan kiiyi g羹ne bile yakamaz. \\
 +Tanr覺; domas覺, batmas覺 muayyen olan g羹ne hakk覺nda " Doduu ve batt覺覺 zaman onlar覺n maaralar覺na vurmaz; o maara hi癟 g羹ne y羹z羹 g繹rmezdi"​ demitir. \\
 +Bir c羹z羹, k羹lle ula覺rsa o c羹z'​羹n yan覺nda diken bile, g羹l gibi batanbaa letafet kesilir. \\
 +Tanr覺'​y覺 ululamak, y羹celtmek, nas覺l olur? Kendini, varl覺覺n覺 horlamak, toprak mesabesinde tutmakla. \\
 +Tanr覺y覺 tevhid etmeyi 繹renmek nedir? Kendini tek Tanr覺 繹n羹nde yak覺p yok etmek. \\
 +3010. G羹nd羹z gibi 羶lelenip parlamay覺 diliyorsan geceye benzeyen varl覺覺n覺 yak! \\
 +Varl覺覺n覺 o varl覺覺 meydana getirenin varl覺覺nda bak覺r覺 kimya i癟inde eritir, yok eder gibi eritir, yok eder gibi erit, yok et (de alt覺n ol) \\
 +Sen, s覺k覺 s覺k覺ya ben'e, yap覺m覺 ( yokluu ve birlie ulam覺) s覺n. B羹t羹n bozuk d羹zen iler, b羹t羹n bu perianl覺klar,​ ikilikten meydana 癟覺k覺yor. \\
 +Ava giden aslan, kurt ve tilki \\
 +Bir aslan, bir kurt, bir tilki avlanmak i癟in dalara d羹m羹ler. Birbirlerine yard覺m ederek av hayvanlar覺n覺 adamak覺ll覺 yakalamay覺,​ onlar覺n yolunu kesmeyi kurmulard覺. \\
 +3015. 癟羹 de beraberce o geni ovada bir癟ok av elde etmek niyetindeydiler. \\
 +Aslan, onlarla beraber avlanmaktan utanmaktaysa da yine onlar覺 a覺rlad覺,​ onlara yolda oldu. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +