Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_131 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 131~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B繹yle bir padiaha maiyetindeki asker, ancak zahmettir. Fakat bu " Topluluk rahmettir"​ deyip onlara uydu. \\
 +B繹yle bir ay, y覺ld覺zlarla beraber gezmeden utan覺r. O, y覺ld覺zlar覺n i癟inde ancak onlar覺 parlatmak, onlara ihsan etmek \\
 +i癟in bulunur. \\
 +Reyine, tedbirine benzer isabetli bir rey, yerinde bir tedbir bulunmamakla beraber yine Peygamber'​e " 璽virhum"​ emri geldi. \\
 +3020. Terazide arpa, alt覺nla arkada olmutur. Fakat bununla arpan覺n da alt覺n gibi k覺ymetlenmesi icabetmez. Ruh, imdilik kal覺ba yolda olmutur. (kal覺p, ruhu korumakt覺r). Nitekim k繹pek de bir zaman i癟in kap覺y覺 korur. Bunlar; kudretli, evketli aslan覺n maiyetinde daa doru gittikleri zaman 襤leri rast geldi, bir da 繹k羹z羹, bir da ke癟isi, bir de semiz tavan avlad覺lar. Sava癟覺 aslan覺n maiyetinde giden kiinin kebab覺, gece olsun, eksik olmaz. \\
 +3025. lm羹 yaralanm覺,​ kan i癟inde bulunan avlar覺n覺 dadan 癟eke 癟eke ormana getirince, Kurt ve tilki padiahlara l璽y覺k bir adaletle av hayvanlar覺n覺n payla覺lmas覺na tamahland覺lar. 襤kisinin de tamah覺, aslana aksetti, o tamah覺n sebebini anlad覺. S覺rlar覺n aslan覺 ve beyi olan, kalpten ge癟enleri bilir. \\
 +Kendine gel, ey d羹羹ncelere dalmay覺 huy edinen g繹n羹l! Onun huzurunda k繹t羹 d羹羹ncelerden sak覺n! \\
 +3030. O bilir, o anlar, eei s羹k羶t i癟inde s羹rer. S覺rr覺n覺 bildiini anlatmamak, ay覺b覺n覺 y羹z羹ne vurmamak i癟in de y羹z羹ne g羹ler. \\
 +Aslan, onlar覺n vesveselerini anlad覺ysa da a癟mad覺, bir ey s繹ylemedi, onlar覺 korudu. Fakat kendi kendine " Yoksul hasisler sizi! Ben, sizin cezan覺z覺 veririm, size g繹steririm ben! " Size benim h羹km羹m k璽fi gelmedi mi? Benim ihsan覺m hususunda zann覺n覺z bu mu? Sizin ak覺llar覺n覺z,​ reyleriniz de benden; benim d羹nyam覺 ayd覺nlatan ihsanlar覺mdand覺r. \\
 +3035. Resim ressam覺 nas覺l ay覺playabilir?​ Resme o ay覺b覺, o k繹t羹 g繹r羹n羹羹 veren ressamd覺r. Benim hakk覺mda b繹yle hasis癟e bir zanna m覺 d羹eceksiniz?​ Zaman覺n ay覺b覺, ar覺 as覺l sizsiniz. Tanr覺 hakk覺nda k繹t羹 zanda bulunanlar, sizin kellenizi u癟urmazsam bu iim, hatan覺n ta kendisidir. D羹nyay覺 sizin ay覺b覺n覺zdan kurtaray覺m da bu hik璽ye, d羹nya durduk癟a s繹ylenip dursun dedi. \\
 +Aslan bu d羹羹nceyle a癟覺k癟a g羹l羹yordu. Aslan覺n g羹l羹msemelerine emin olma. \\
 +3040. D羹nya mal覺, Tanr覺n覺n g羹l羹msemeleridir. Bizi bu suret sarho, marur ve perian etmitir. \\
 +Ey Kadri y羹ce kii! Sana yoksulluk ve hastal覺k iyidir. 羹nk羹 o g羹l羹mseme nihayet tuza覺n覺 kurar, seni d羹羹r羹r! \\
 +Aslan覺n kurdu imtihan ederek " Kurt, huzuruma gel, bu avlar覺 aram覺zda payet " demesi \\
 +Aslan " Bunlar覺 payet. Ey koca kurt, adaleti tazele! Pay etmede benim vekilim ol da ne mahiyettesin,​ meydana 癟覺ks覺n"​ dedi. Kurt " Padiah覺m,​ yaban 繹k羹z羹 senin pay覺n. O b羹y羹k, sen de b羹y羹k, iri ve 癟eviksin. \\
 +3045. Ke癟i orta boyda, orta irilikte, onun i癟in benim. Tilki, sen de tavan覺 al. Tavan tam sana m羹nasip"​ dedi. Aslan dedi ki: " Ey kurt, hele bir daha s繹yle, ne dedin? Ben varken sen pay istiyorsun ha! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +