Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_132 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 132~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Kurt, ne k繹pek oluyor ki benim gibi misli, naziri bulunmayan bir aslan覺n huzurunda kendisini g繹r羹yor, var覺m san覺yor! Kendini beenen eek, ileri gel!" Kurt ileri gelince bir pen癟e vurup onu par癟alad覺. Onda ak覺l ve isabetli bir tedbir g繹rmeyince cezas覺n覺 verip derisini y羹zd羹. \\
 +3050. Mademki beni g繹rmek, seni kendinden ge癟irmedi, huzurumda yok olmad覺n. B繹yle cana inleyerek 繹lmek gerek. \\
 +Mademki huzurumda mahvolmad覺,​ boynunu vurmak farz oldu. \\
 +Tanr覺'​dan baka her ey f璽nidir. Mademki onun zat覺nda f璽ni deilsin, varl覺k arama! \\
 +Bizim hakikatimiz de yok olana " Her ey f璽nidir"​ cezas覺 yoktur. \\
 +羹nk羹 o " 襤ll璽"​ dad覺r, " L璽" dan ge癟mitir. " 襤ll璽"​ da f璽ni olmaz. \\
 +3055. Kap覺da dolaan, Ben'​den,​ biz'​den dem vuran kap覺dan s羹r羹l羹r, " l璽" makam覺nda dola覺p durur. \\
 +Birisinin, bir dostun kap覺s覺n覺 d繹d羹羹 zaman i癟eriden " Kimsin " s繹z羹ne " Benim " demesi 羹zerine dostun " Mademki sen, sensin, kap覺y覺 a癟m覺yorum. 羹nk羹 dostlardan kimseyi tan覺m覺yorum ki o, \\
 +ben olsun" demesi \\
 +Birisi, bir dostunun kap覺s覺na gelip kap覺y覺 癟ald覺. Dostu " Kap覺y覺 癟alan kim?" deyince. " Benim" diye cevap verdi. Dostu " Git, imdi zaman覺 deil. B繹yle bir sofra, ham kiinin makam覺 olamaz. Ham覺, ayr覺l覺k ateinden baka ne piirebilir,​ nifaktan ne kurtarabilir?​ " dedi . Adamca覺z gitti, tam bir y覺l dostunun ayr覺l覺覺yla yan覺p yak覺ld覺. \\
 +3060. Yan覺p pierek tekrar d繹nd羹, geldi. Dostunun evinin etraf覺nda dolamaya balad覺. \\
 +Kap覺ya var覺p az覺ndan edepten d覺ar覺 bir s繹z 癟覺kmas覺n diye y羹zlerce korku ile edepli edepli halkay覺 癟ald覺. \\
 +Sevgilisi " Kim o?" deyince " G繹nl羹m羹 alan sevgili sensin"​ diye cevap verdi. \\
 +Sevgili " Mademki bensin, ey ben, gel i癟eri gir! Ev dar, iki kii s覺m覺yor dedi. \\
 +襤neye ge癟irilecek iplik iki ayr覺 iplik olursa ge癟mez. Mademki birsin, bu ineden ge癟! \\
 +3065. 襤pliin ine ile m羹nasebeti vard覺r, ge癟er. Fakat deve, ine yordam覺ndan ge癟mez ki. \\
 +Devenin v羹cudu riyazat ve ibadet maksad覺ndan baka bir eyle incelir mi? \\
 +Bu ie Tanr覺 eli kudreti gerektir. 羹nk羹 Tanr覺, her hayali, bir iradesiyle var eder. \\
 +Her olmayacak ey, onun eliyle m羹mk羹n olur; her serke onun kokusuyla sakinleir. \\
 +Anadan doma k繹r ve alaca illetine tutulmu kiiler nedir ki? Onlar覺 bir tarafa b覺rak; 繹l羹 bile o aziz Tanr覺'​n覺n \\
 +afsuniyle dirilir. \\
 +3070. l羹den daha 繹l羹 yokluk bile, onun var etme avucunda muztar kal覺r, (varl覺a b羹r羹n羹r). K羹lle yevmin h羹ve fi'​e'​n 璽yetini oku da onu katiyyen isiz, g羹癟s羹z bilme. En az ii bu d羹nyaya her g羹n 羹癟 b繹l羹k asker yollamas覺d覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +