Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_133 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 133~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bir b繹l羹k asker, rahimde (癟ocuklar覺n) yetiip yeermesi i癟in babalar覺n bellerinden analara gider. Bir b繹l羹k asker, d羹nyay覺 erkek ve kad覺nla doldurmak 羹zere rahimlerden bu yery羹z羹ne sefer eder. \\
 +3075. Bir b繹l羹羹 de herkesin yapt覺覺 iin kar覺l覺覺n覺 g繹rmesi i癟in yery羹z羹nden ecel taraf覺na y羹r羹r. Bu s繹z羹n sonu yoktur. Kendine gel de iki temiz dostun hik璽yesine d繹n! \\
 +" Benim" diyen kiinin piman olarak su癟una kar覺l覺k t繹vbe ve istifar i癟in bir y覺l riyazat 癟ekmesi ve o t繹vbek璽r覺n,​ tekrar d繹n羹p o eve gelince ev sahibinin " Kim o" demesine " Sensin"​ diye cevap vermesi \\
 +Sevgilisi " Ey tamam覺 ile ben olan, i癟eri gir. Yeillikteki g羹l ve diken gibi ayk覺r覺 deilsin. 襤plik bir oldu, art覺k ey yanl覺l覺k,​ ortadan kalk! K璽f ve N羶n harflerini iki g繹r羹rsen de hakikatte birdir"​ dedi. Yokluu, b羹y羹k ve m羹k羹l ileri cezbetmek i癟in K璽f ve N羶n 癟ekicidir. \\
 +3080. 襤 yapma hususunda bir olmakla beraber halat, surette iki katt覺r. \\
 +襤ster iki ayak olsun, ister d繹rt... Yol y羹r羹r. Makasa benzer, iki a覺zl覺 olduu halde birden keser. \\
 +Bez y覺kayan iki arkadaa bak. G繹r羹n羹te o, buna ayk覺r覺 i g繹rmekte. \\
 +Birisi bezi suya sokar, 繹b羹r arkada覺 kurutur. \\
 +Sonra yine 繹teki 覺slat覺r. Sanki birbirlerine ayk覺r覺 i g繹r羹rler. \\
 +3085. Fakat, ey gen癟! G繹r羹n羹te birbirlerinin z覺dd覺na i g繹r羹r gibi olan bu iki arkada覺n g繹n羹lleri de birdir, yapt覺klar覺 i de. \\
 +Her Peygamberin,​ her vel簾nin bir meslei vard覺r. Fakat deil mi ki hepsi halk覺 Hak'ka ulat覺r覺yor,​ birdir. Dinleyenler,​ onlar覺n s繹zlerinden uykuya dald覺lar m覺... Deirmenin talar覺n覺 su g繹t羹rd羹 demektir. Bu suyun ak覺覺, deirmen i癟in deildir, deirmene sizin i癟in gitmektedir. \\
 +Fakat deirmene ihtiyac覺n覺z kalmad覺覺 i癟in deirmenci,​ suyu yata覺na koyuverdi, as覺l dereye ak覺tt覺. \\
 +3090. S繹z s繹yleme kudreti, 繹retmek i癟in aza gelir; yoksa o s繹z羹n ayr覺 bir mecras覺 vard覺r. \\
 +Sessizce, ak覺覺 tekerr羹r etmeksizin, bir akan c羹z'​羹 bir daha akmaks覺z覺n ta... alt覺nda nehirler akan g羹l bah癟elerine \\
 +kadar ak覺p gider. \\
 +Tanr覺, harfsiz s繹z beliren o makam覺, can覺m覺za sen g繹ster. \\
 +Ki p璽k can, ba覺n覺 ayak yap覺p yokluun o uzak ve geni sahas覺na kosun. \\
 +Yokluk 璽lemi, pek geni ve hudutsuz bir 璽lemdir. Bu hayal ve varl覺k, o 璽lemden y羹zlerce g覺da al覺r, o 璽lemden belirir, beslenir. \\
 +3095. Hayaller, yokluk 璽lemine nispetle dard覺r. Onun i癟in hayal, darl覺k ve s覺k覺nt覺ya sebep olur. Varl覺k da hayalden daha dard覺r. O y羹zden aylar, bu 璽lemde hil璽l gibi g繹r羹n羹r. \\
 +Duygu ve renk 璽leminin, yani bu d羹nyan覺n varl覺覺 ise... yoklua, hayale ve varl覺a nispetle b羹sb羹t羹n dard覺r, 璽deta darac覺k bir zindand覺r. \\
 +lemdeki terkip ve say覺, darl覺a sebeptir. Fakat bizi duygular覺m覺z,​ terkip 璽lemine 癟ekip durmaktad覺r. O duygularla birlik 璽lemini bil, eer birlik 璽lemini diliyorsan o tarafa y羹r羹. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +