Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_134 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 134~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3100. K羹n emri, bir tek i yapar, fakat s繹zde K璽f ve N羶n harflerinden meydana gelmitir. M璽nas覺, yine tek ve s璽ft覺r. Bu s繹ze nihayet yoktur. D繹n de o kurdun o savata ne olduunu anlat. \\
 +Pay etmede edebe riayet etmedii i癟in aslan覺n kurdu tedibetmesi \\
 +O y羹ce aslan; iki ba, iki 羹st羹nl羹k kalmas覺n diye kurdun ba覺n覺 kopard覺. Koca kurt! Mademki padiah覺n huzurunda kendini 繹l羹 saymad覺n, cezan覺 g繹r. 襤te"​ Fentekamna minh羹m?"​ budur. Sonra y羹z羹n羹 tilkiye d繹n羹p " Hadi, bunlar覺 yememiz i癟in pay et" dedi. \\
 +3105. Tilki secde edip dedi ki: " Bu semiz 繹k羹z, ey emin padiah, kuluk yemein. O ke癟iden de baht覺 ayd覺n padiaha g羹n ortas覺nda yemesi i癟in bir yahni olur. Tavan da l羶tuf ve kerem sahibi padiah覺n akam yemeidir." ​ \\
 +Aslan " Tilki, adaleti parlatt覺n, apayd覺n bir hale getirdin. Bu 癟eit pay etmeyi kimden 繹rendin? Ey ulu kii! Bu pay edii nereden belledin? " deyince Tilki dedi ki " Padiah覺m,​ kurdun halinden!" ​ \\
 +3110. Bunun 羹zerine aslan " Mademki sen bizim ak覺m覺za kendini rehin ettin; 羹癟羹 de senin olsun, 羹癟羹n羹 de al, git. Ey tilki, sen batanbaa bizim oldun, seni nas覺l incitebilirim?​ Mademki sen, biz oldun; Biz de seniniz, b羹t羹n avlar da. Aya覺n覺 yedinci kat g繹羹n 羹st羹ne bas, y羹ksel. Al癟ak kurttan ibret ald覺覺n i癟in art覺k sen, tilki deilsin, benim aslan覺ms覺n"​ dedi. Ak覺ll覺 o kiidir ki 癟ekinilen bel璽da dostlar覺n 繹l羹m羹nden ibret al覺r. \\
 +3115. O zaman tilki " Aslan, bana bunu kurttan sonra teklif etti" diye y羹zlerce 羹k羹rde bulundu. \\
 +" Eer 繹nce bana, bunu pay et, diye teklif etseydi, ondan can覺m覺 kurtarmama imk璽n m覺 vard覺? " diye 羹k羹rler etti. \\
 +u halde bizden de Tanr覺'​ya 羹k羹rler olsun ki, bizi ancak hel璽k olanlardan sonra d羹nyaya getirdi. \\
 +Bu suretle Hakk'​覺n,​ ge癟mi zamanlarda gelip ge癟en kavimleri nas覺l hel璽k ettiini duyduk. \\
 +Nihayet, o 繹nce gelip ge癟en kurtlar覺n halini duyup da tilki gibi kendimizi koruyabiliriz. \\
 +3120. 襤te Tanr覺'​n覺n o Hak Peygamberi, o s繹z羹 doru peygamber, bize bu y羹zden " Ac覺nm覺 羹mmet"​ ad覺n覺 takt覺. Ey ulular, o kurtlar覺n kemiklerini,​ t羹ylerini apa癟覺k g繹r羹n de bu halden ibret al覺n! Ak覺ll覺, bu varl覺覺, bu kibir ve gururu terkeder; 癟羹nk羹 Firavun'​un halini hat覺ra getirir. Eer ululanmay覺 b覺rakmaz, ibret almazsa onun azg覺nl覺覺ndan bakalar覺 ibret al覺r! \\
 +Nuh'un kavmini, " Benimle uramay覺n. 羹nk羹 ben, Tanr覺'​n覺n hicab覺y覺m. Ey ziyank璽r merdutlar, hakikatte Tanr覺 ile ura覺yorsunuz"​ diye tehdit etmesi \\
 +Nuh " Ey serkeler! Ben, ben deilim. Ben, can覺mdan 繹ld羹m, varl覺覺m覺 terk ettim. Tanr覺 ile diriyim. \\
 +3125. 襤nsanl覺k duygular覺m覺 deitirdiim i癟in Tanr覺 bana duyu, anlay覺, g繹r羹 oldu. \\
 +羹nk羹 ben, ben deilim. Bu nefes ondand覺r. Bu s繹z羹n kar覺s覺nda s繹z s繹yleyen, ink璽rda bulunan k璽firdir"​ dedi. Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduu yerde yiitlik taslamaa gelmez. S羶retine bak覺p aslan olduuna inanm覺yorsan ondan aslan k羹kreyiini de duymuyor musun? Nuh'ta Tanr覺'​dan bir kudret yoktu da b羹t羹n d羹nyay覺 neden birbirine vurdu? \\
 +3130. Bir v羹cutta y羹z binlerce aslan vard覺. O, ate gibiydi, 璽lemse bir harman. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +