Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_135 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 135~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Harman, onun onda bir hakk覺n覺 g繹zetmeyince o da harmana b繹yle bir 羶leyi sald覺, yak覺p k羹l etti. \\
 +Kim, bu gizli aslan覺n 繹n羹nde kurt gibi a覺z a癟覺p edepten d覺ar覺 konursa, \\
 +Aslan, kurdu nas覺l paralad覺ysa onu da paralar, ona nas覺l " Fentekamna"​ 璽yetini okuduysa buna da okur. Aslandan pen癟eyi yer. Aslan覺n 繹n羹nde yiitlik satan覺n akl覺 yoktur. \\
 +3135. Keke o yara yaln覺z v羹cuda gelseydi de g繹n羹l ve iman sel璽mette kalsayd覺... S繹z buraya gelince kuvvetim kesildi. Bu s覺rr覺 nas覺l a癟ay覺m? O tilki gibi siz de boaz覺n覺z覺 az d羹羹n羹n,​ onun huzurunda hileye az sap覺n. Huzurunda b羹t羹n bizi, beni terk edin... M羹lk, onun m羹lk羹d羹r;​ m羹lk羹 ona teslim edin. Doru yola yoksulca gelirseniz aslan da sizindir, aslan覺n avlad覺覺 av da sizin. \\
 +3140. 羹nk羹 o, pakt覺r; S羹bhan, onun vasf覺d覺r. O, bat覺n簾 eylerden de m羹stanidir,​ z璽hiri eylerden de. Ondaki her t羹rl羹 av, her 癟eit ikram ve ihsan o padiah覺n kullar覺 i癟indir. \\
 +Padiah覺n hi癟bir eye tamah覺 yoktur, O, b羹t羹n bu devleti halk i癟in d羹z羹p komutur;​ ne mutlu anlayana! D羹nyan覺n ve ahiretin devletleri; devleti, d羹nyay覺 ve ahireti yaratan kiinin ne iine yarar? u halde S羹phan'​覺n huzurunda g繹nl羹n羹z羹 koruyun ki sonra k繹t羹 d羹羹nceden utanmayas覺n覺z. \\
 +3145. 羹nk羹 o; halis s羹t羹n i癟indeki siyah k覺l gibi b羹t羹n gizli eyleri, d羹羹nceleri aray覺p taramay覺...her eyi g繹r羹r. \\
 +Suretten ge癟ip g繹nl羹n羹 ar覺tan kii, gayp suretlerine ayna olur. \\
 +羹phe yok, s覺rr覺m覺z覺 anlar; 癟羹nk羹 m羹min, m羹minin aynas覺d覺r. \\
 +Nakdimizi mehenge urunca derhal yak簾ni 羹pheden ay覺rt eder. \\
 +Can覺, nakitlerin mehengi olunca elbette ayar覺 salam olan覺 da g繹r羹r, kalp olan覺 da. \\
 +Padiahlar覺n 璽rif sofileri kar覺lar覺na oturtmas覺 \\
 +3150. Hat覺rlarsan duymusundur;​ padiahlar覺n b繹yle bir 璽deti vard覺: \\
 +Sol taraflar覺nda yiitler, bahad覺rlar dururdu, 癟羹nk羹 kalp v羹cudun sol taraf覺ndad覺r. \\
 +Defterdarlarla hesap memurlar覺n覺n ve kalem ehli olanlar覺n makam覺 sa taraflar覺ndayd覺. 羹nk羹 yaz覺 yazmak ve bir eyi tespit etmek sa elin iidir. \\
 +Sofilere kar覺lar覺nda yer verirlerdi. Zira onlar, can aynas覺d覺rlar,​ hatt璽 aynadan da iyidirler. \\
 +G繹n羹l aynas覺n覺n fikir suretleri kabul etmesi o aynada bu g繹r羹lmemi suretlerin g繹r羹nmesi i癟in kalplerini zikirle, \\
 +fikirle cil璽lam覺lard覺r. \\
 +3155. Yarat覺l覺 sulb羹nden temiz ve g羹zel doan kiinin 繹n羹ne ayna koymak gerektir. \\
 +G羹zel y羹z aynaya 璽覺kt覺r. G羹zel y羹z, aynaya 璽覺k olduu gibi cana cil璽, kalplere de temizlik verir. \\
 +Bir konuun Yusuf-u S覺dd覺yk'​a gelmesi, Yusuf'​un ondan bir armaan istemesi \\
 +Uzak yerlerden bir merhametli dost, Yusuf-u S覺dd覺yk'​a konuk oldu. ocukluktan beri birbirlerini tan覺rlard覺. Eskiden beri 璽inal覺k yast覺覺na yaslanm覺lard覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +