Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_136 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 136~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Konukla, Yusuf'​a kardelerinin yapt覺覺 cefay覺, onlar覺n hasetlerini konutular. Yusuf " o haset ve cefa, zincirdi; biz de asland覺k. \\
 +Aslan覺n zincire vurulmas覺 ay覺p deildir. Bizim Tanr覺'​n覺n kaza ve kaderinden ik璽yetimiz yok. \\
 +3160. Aslan, boynunda zincir bulunmakla beraber b羹t羹n zincir yapanlara beydir"​ dedi. Dostu Yusuf'​a " Zindanda ve kuyuda ne haldeydin?"​ dedi. Yusuf cevap verdi: " Ay, bedir halinden 癟覺kar ve eski ay haline gelir ya... ite 繹yle." ​ \\
 +Eski ay g繹r羹nmez, sonra hil璽l olur da iki b羹kl羹m bir halde g繹r羹n羹r. Fakat sonunda yine g繹kte bedir haline gelmez mi? \\
 +襤nci tanesini havanda d繹verler ama kadri yine y羹cedir, ya il璽癟 olarak g繹ze 癟ekilir, yahut macun haline getirilir, kalp ferahl覺覺 i癟in yenir. \\
 +3165. Buday覺 toprak alt覺na att覺lar ama sonradan topraktan baaklar 癟覺kt覺. Ondan sonra deirmende 繹羹tt羹ler,​ deeri artt覺, cana can katan g覺da oldu. Sonra ekmei bir kere daha di alt覺nda ezdiler; ak覺ll覺 kiiye ak覺l ve idr璽k oldu. \\
 +Daha sonra da o can, akta mahvoldu da Hak yolunda ekildikten sonra mahs羶l verdi, ekincileri hayrete d羹羹rd羹. Bu s繹z羹n sonu gelmez. Sen, o iyi adam覺n Yusuf'​a ne dediini anlatmaya bala. \\
 +Yusuf-u S覺dd覺yk'​覺n konuktan armaan istemesi \\
 +3170. Yusuf, ba覺ndan ge癟enleri anlatt覺ktan sonra " Eh...bize ne armaan getirdin, bakal覺m?"​ dedi. Ey ulu kii! Dostlar覺 g繹rmeye eli bo gitmek, deirmene budays覺z gitmeye benzer. Ulu Tanr覺 bile maher g羹n羹, halka " K覺yamet g羹n羹 i癟in armaan覺n nerede; Bize yapayaln覺z,​ az覺ks覺z, 璽deta sizi yaratt覺覺m覺z gibi geldiniz. Kendinize gelin! K覺yamet g羹n羹 i癟in ne hediyeniz var, ne getirdiniz? \\
 +3175. Yoksa tekrar d繹n羹p geleceinizi ummuyor muydunuz, size bug羹n羹n v璽desi b璽t覺l m覺 g繹r羹nd羹 ki? der. Ona konuk olaca覺m覺z覺 ink璽r ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak ve k羹l alabilirsin. 襤nk璽r etmiyorsan ni癟in b繹yle elin bo. O sevgilinin kap覺s覺na b繹yle nas覺l ayak atacaks覺n? Yemeyi, uyumay覺 biraz azalt da onunla g繹r羹mek i癟in bir armaan g繹t羹r. Geceleri az uyuyanlardan seher 癟alar覺nda istifar edenlerden ol. \\
 +3180. Sen de rahimdeki 癟ocuk gibi az oyna da sana da nurlar覺 g繹ren duygular ba覺las覺nlar. \\
 +Rahim gibi olan d羹nyadan 癟覺k覺nca yery羹z羹nden daha geni bir sahaya dalacaks覺n. \\
 +" Tanr覺 yeri genitir"​ derler ya; o geni yer, bil peygamberlerin gidip dald覺klar覺 sahad覺r. \\
 +O geni sahada g繹n羹l daralmaz; ya aa癟, orada kuru dal haline gelmez. \\
 +imdi duygular, sen de. Fakat bir g羹n yorgun, bitkin, ba aa覺 bir hale geleceksin. \\
 +3185. Uykuda duygular覺n覺 ta覺mazs覺n,​ duygular seni ta覺r. Bu yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, s覺k覺nt覺dan kurtulursun. \\
 +Sen uyku halini, vel簾lerin uyan覺kken de duygular覺n覺 ta覺mamalar覺 halinde bir 癟eni bil. Be inat癟覺; vel簾ler, Eshab-覺 Kehf'​dir. Ayakta olsalar da, y羹r羹y羹p gezseler de uykudad覺rlar. Tanr覺, onlar覺, kendilerinin haberi olmadan iletir; saa sola 癟evirir. O saa 癟evrilme nedir? 襤yi i. Ya sola 癟evrilme? O da bedene, varl覺a ait iler. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +