Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_137 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 137~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3190. Bu iki hal de peygamberlerden,​ dadan ses gelir gibi zuhur eder. Onlar覺n, her ikisinden de haberleri yoktur. Da, hay覺r olsun, er olsun... Senin sesini sana verir, duyurur. Fakat ikisinden de bihaberdir. \\
 +Konuun, Yusuf-u S覺dd覺yk'​a " Sana armaan olarak ayna getirdim. Ona her bakt覺k癟a g羹zel \\
 +y羹z羹n羹 g繹r羹r beni hat覺rlars覺n"​ demesi \\
 +Yusuf " Hadi, armaan覺n覺 癟覺kar"​ deyince konuk, bu istekten utan覺p 璽deta figan ederek. " Sana getirmek i癟in ne kadar armaan arad覺ysam hi癟bir eyi beenmedim,​ l璽y覺k g繹rmedim. Bir habbeyi al覺p da madene, bir katray覺 al覺p da ummana nas覺l g繹t羹rebilirim?​ \\
 +3195. Sana g繹n羹l ve can bile getirsem Kirman'​a kimyon g繹t羹rm羹 say覺l覺r覺m. Senin, misli olmayan g羹zelliinden baka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmas覺n. Sana g繹n羹l nuru gibi bir ayna getirmeyi l璽y覺k g繹rd羹m. \\
 +Ey g羹ne gibi g繹ky羹z羹n羹n 覺覺覺 olan g羹zel! Ona bakt覺k癟a kendi g羹zel y羹z羹n羹 g繹r羹rs羹n. G繹z羹m羹n nuru, sana ayna getirdim, ona bak覺p y羹z羹n羹 g繹rd羹k癟e beni hat覺rlars覺n"​ dedi. \\
 +3200. Koynundan aynay覺 癟覺kar覺p sundu. G羹zeller, aynayla megul olurlar. \\
 +Varl覺覺n aynas覺 nedir? Yokluk. Ahmak deilsen yokluu ihtiyar et. \\
 +Varl覺k, yoklukta g繹r羹nebilir. Zenginler, yoksula c繹mertlik edebilirler. \\
 +Ekmein saf aynas覺 a癟t覺r; kav da 癟akmak ta覺n覺n aynas覺d覺r. \\
 +Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu...bu, b羹t羹n sanatlar覺n g羹zelliine aynad覺r. \\
 +3205. Elbise bi癟ilmi, dikilmi olursa terzinin mahareti g繹r羹nebilir mi? \\
 +Budaklar yontulmam覺 olmal覺 ki marangoz onu yontsun, rendelesin... Ondan asla, yahut fer'e ait bir ey yaps覺n. \\
 +Usta k覺r覺k癟覺 nerede aya覺 k覺r覺lm覺 varsa oraya gider. \\
 +Hasta ve ar覺k kii olmazsa t覺p sanat覺n覺n g羹zellii nas覺l g繹r羹n羹r? \\
 +Ey ulu kii! Bak覺rlar覺n bayal覺覺,​ aa覺l覺覺 olmasa kimya nas覺l olur da zuhur eder? \\
 +3210. Noksanlar, kemal vasf覺n覺n aynas覺d覺r. O horluk, y羹celik ve ululua aynad覺r. \\
 +羹nk羹 yakinen z覺t, z覺dd覺 g繹sterir. Ondan dolay覺 bal, sirke ile g繹r羹n羹r, (sirkengebin olur) \\
 +Kim, kendi noksan覺n覺 g繹r羹p anlarsa yedeinde dokuz at olduu halde tekemm羹l yolunda koar. \\
 +Kendisini k璽mil sanan, ululuk sahibi Tanr覺'​n覺n yolunda u癟amaz. \\
 +Ey marur ve sap覺k! Can覺nda kendini k璽mil sanmaktan daha beter bir illet olamaz. \\
 +3215. Senden bu kendini beenme defoluncaya kadar g繹nl羹nden de 癟ok kan akar, g繹z羹nden de! \\
 +襤blis'​in illeti " Ben, dem'​den hay覺rl覺y覺m"​ demesiydi. Bu hastal覺k, her mahl羶kta vard覺r. \\
 +Bu hastal覺a m羹ptel璽 olan, kendisini hor g繹rse bile sen onu, alt覺nda pislik olan s璽f su bil! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +