Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_138 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 138~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +襤mtihan kasd覺yla onu bir kar覺t覺rsan hemen su bulan覺r, pislik rengini al覺r. \\
 +Ey yiit! Irmak sana s璽f ve berrak g繹r羹n羹yor ama senin 覺rma覺n覺n dibinde de pislik var. \\
 +3220. Yol bilen anlay覺l覺 p簾r, Nefs-i k羹ll balar覺na ark kaz覺c覺d覺r. \\
 +Irmak, kendisini nereden temizleyecek?​ 襤nsan覺n bilgisi, Tanr覺 bilgisiyle fayda verir. \\
 +K覺l覺癟 sap覺n覺 kesebilir mi? Y羹r羹, bu yaray覺 bir cerraha g繹ster. \\
 +Kimse, yaras覺n覺n k繹t羹l羹羹n羹 g繹rmesin diye her yaran覺n 羹st羹ne sinek 羹er. \\
 +O sinekler; senin d羹羹ncelerin,​ mallar覺nd覺r;​ yaran da ahvalindeki zulmet! \\
 +3225. Eer o yaraya p簾r merhem korsa o zaman derdin iyileir, feryat ve figan覺n kesilir. \\
 +Yara sahibi, merhem konunca s覺hhat buldum san覺r. Halbuki hakikatte oraya merhemin 覺覺覺 vurmutur. \\
 +Kendine gel, ey s覺rt覺 yaral覺, merhemden ba 癟ekme; iyileince de kendi kendime iyiletim deme, s覺hhati merhemden \\
 +bil! \\
 +Vahiy k璽tibine vahyin 覺覺覺 urunca 璽yeti Peygamber Aleyhissel璽m'​dan 繹nce okumas覺 ve " Bana \\
 +da vahiy geliyor"​ diyerek dininden d繹nmesi \\
 +Osman'​dan 繹nce bir k璽tip vard覺. Vahyi yazmaa gayret ederdi. Peygamber, kendisine vahyedilen 璽yetleri s繹yledi mi o, hemen k璽覺da yazard覺. \\
 +3230. Vahyin 覺覺覺, k璽tibe vurunca, g繹nl羹ne baz覺 hikmetler doard覺. \\
 +Peygamber de onun i癟ine doanlar覺 aynen s繹ylerdi. O herzevekil, bu kadarc覺k bir eyden azd覺. Yoldan 癟覺k覺p. " Tanr覺dan nur alan Peygamber, ne s繹yl羹yorsa o s繹yledii ey, benim g繹nl羹mde, o hakikat benim de g繹nl羹me domakta"​ dedi. \\
 +D羹羹ncesinin 覺覺覺, Peygambere vurdu, k璽tibin can覺na Tanr覺'​n覺n kahr覺 gelip 癟att覺. Hem k璽tiplikten 癟覺kt覺, hem dinden. Kinlenip Mustafa'​ya ve dine d羹man oldu. \\
 +3235. Mustafa " Ey inat癟覺 k璽fir! Nur, sendense ni癟in imdi kapkara kesildin? \\
 +Eer Tanr覺 覺rma覺n覺n kayna覺 olsayd覺n b繹yle bir kara suyun bendini a癟maz, ak覺tmazd覺n"​ dedi. \\
 +unun, bunun yan覺nda namusum bir paral覺k olmas覺n d羹羹ncesi,​ az覺n覺 balad覺. \\
 +Bu y羹zden i癟ten yan覺p yak覺l覺yordu. Fakat a覺lacak ey uras覺 ki t繹vbe de edemiyordu. \\
 +Ah ediyordu, fakat ah etmesi faydas覺z. K覺l覺癟 gelmi, kelleyi u癟urmutu. \\
 +3240. Tanr覺, namusu, ar ve hayay覺 y羹z batman a覺rl覺覺nda bir demir yapm覺t覺r. Nice kiiler, g繹r羹nmez balarla balan覺p kalm覺t覺r! \\
 +Kibir ve k璽firlik, o yolu, o kadar balam覺t覺r ki kibir ve k羹f羹r sahibi, a癟覺k癟a ah edemez bile! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +