Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_139 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 139~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Tanr覺 " Onlar覺n boyunlar覺na zincirler vurduk, balar覺n覺 yukar覺 kald覺rm覺lard覺r,​ indiremezler " dedi. Bu zincirler, bizden \\
 +d覺ar覺da deil. \\
 +" nlerine, artlar覺na m璽nialar koyduk, g繹zlerini perdeleyip 繹rtt羹k"​ buyurdu. Fakat bu hale urayan, 繹n羹ndeki, ard覺ndaki m璽niaya g繹rmez. \\
 +O dikilen m璽nian覺n 癟etinlii g繹r羹nmez. 羹nk羹 o kii, kaza ve kaderin tesiriyle kurulduunu bilmez. \\
 +3245. Senin sevgilin, as覺l sevgilinin y羹z羹n羹 繹rtmekte...m羹ridin,​ as覺l m羹ridin, s繹z羹n羹 dinlemene m璽ni olmaktad覺r. Nice k璽firler vard覺r ki din sevdas覺ndad覺rlar. Fakat namus, kibir, u bu; onlar覺n m璽nialar覺,​ halleridir. Bu, gizli bir bad覺r ama demirden beter. Demir ba覺, ancak balta k覺rar... \\
 +Demir ba覺 k覺rmak, kald覺rmak ne de olsa yine m羹mk羹nd羹r. Fakat gayptan balanan baa kimse 癟are bulamaz. Bir adam覺 ar覺 sokarsa tabiat覺, derhal o k繹t羹l羹羹 gidermek i癟in uramaya balar. \\
 +3250. Bu da ar覺 sokmas覺d覺r ama kendi varl覺覺ndan,​ senden meydana gelmedir. B繹yle olunca da gam kuvvetlenir,​ illet bir t羹rl羹 ge癟mez. \\
 +襤癟imden bunu a癟mak, iyice anlatmak geliyor ama 羹mitsizlik verir diye korkuyorum. \\
 +Hay覺r, 羹mitsizlenme,​ sevin o feryada erien Tanr覺'​ya feryat et! \\
 +Ey affetmeyi seven Tanr覺, bizi affet! Ey eskimi nas覺r illetinin bile hekimi, bizi ba覺la! \\
 +Hikmetin g繹nl羹ne aksetmesi o k繹t羹y羹 yoldan 癟覺kard覺. Sen de kendini g繹rme ki bu g繹r羹 senden toz kald覺rmas覺n. \\
 +3255. Karde sana ak覺p duran hikmet " Tanr覺 Abd璽li'​ndendir,​ sana 璽riyettir. O kendisinde bir nur bulmutur ama o nur, padiahlar覺n eiinden vurmutur. 羹kret, marur olma, ululanma, kulak as ve hi癟 kendini g繹rme. Y羹z binlerce ah ki bu 璽riyet hal, 羹mmetleri 羹mmetlikten uzaklat覺rd覺. Kendisini, her konakta sofra ba覺na varacak sanmayan kiiye kul olay覺m. \\
 +3260. Adam覺n bir g羹n evine varabilmesi i癟in bir 癟ok konaklar覺 terk etmesi l璽z覺md覺r. \\
 +Demir k覺pk覺rm覺z覺 oldu ama hakikatte k覺z覺l deildir ki. Bu k覺z覺ll覺k,​ bir oca覺n demire verdii 璽riyet k覺z覺ll覺kt覺r. \\
 +Penceredeki cam, yahut ev; nurlan覺rsa,​ 覺覺k verirse onu parlak sanma, anla ki parlakl覺k g羹netedir. \\
 +Her kap覺, duvar " Ben parla覺m, bakas覺n覺n nuruyla parlam覺yorum. Parlayan benim" diyebilir. \\
 +Fakat g羹ne " Ey ham! Hele ben bir batay覺m da ne olduun meydana 癟覺kar"​ der. \\
 +3265. Yeillikler " Biz kendimizden yeerdik, sevin癟 i癟indeyiz, g羹l羹mseyip duruyoruz, ta ezelden beri bu y羹celik bizde var" diyebilirler. \\
 +Fakat yaz mevsimi, onlara " Ey 羹mmetler, ben ge癟eyim de o vakit kendinizi g繹r羹n"​ der. V羹cut g羹zellikle 繹羹n羹r, nazlan覺r durur. 羹nk羹 ruh, kuvvetini, kolunu kanad覺n覺 gizlemitir. V羹cuda der ki: " Ey s羹pr羹nt羹l羹k! Sen kim oluyorsun ki? Bir iki g羹n benim 覺覺覺mla yaad覺n: Naz覺n iven d羹nyaya s覺m覺yor?​ Hele dur, bekle; ben senden 癟覺kay覺m da g繹r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +