Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_140 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 140~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +3270. Seni o ziyadesiyle sevenler, mezara t覺karlar; kar覺ncalara,​ y覺lanlara g覺da ederler. \\
 +ok defalar senin 繹n羹nde 繹l羹me raz覺 olan yok mu? 襤te o, senin pis kokundan burnunu t覺kar!" ​ \\
 +S繹z, g繹z, kulak... Hep ruhun 覺覺覺d覺r. Suda coan p覺r覺ldayan,​ atein par覺lt覺s覺d覺r. \\
 +Can覺n 覺覺覺 nas覺l tene vuruyorsa Abd璽l'​覺n 覺覺覺 da benim can覺ma vurmakta. \\
 +Can覺n can覺 olan o Abd璽l'​覺n 覺覺覺 candan ayak 癟ekti mi...Ten, cans覺z ne hale gelirse o hale gelir. unu bil ki, \\
 +3275. Ben k覺yamet g羹n羹 bu s繹z羹me ahit olsun diye yere ba koyuyorum. \\
 +Yerlerin iddetle sars覺ld覺覺 k覺yamet g羹n羹nde bu yery羹z羹, insanlar覺n hallerine ahit olur. \\
 +Gizledii haberleri apaik璽r s繹yler. Yery羹z羹 ve dikenler s繹ze gelir. \\
 +Filozof; kendi fikrince, kendi zann覺nca bunu ink璽r eder. Ona de: Sen var, ba覺n覺 o duvara vura g繹r! G繹n羹l ehlinin duygular覺; suyun, topra覺n, 癟amurun s繹z羹n羹 duyar durur. \\
 +3280. Filozof, Hann璽ne direinin inlemesini ink璽r eder. 羹nk羹 vel簾lerin duygular覺ndan haberi yok, onlara yabanc覺. Der ki: " Halkta sevdan覺n aksi, bir癟ok hayaller yarat覺r, onlara g繹sterir" ​ \\
 +Halbuki bu fikir, onun fesat ve k羹fr羹n羹n aksidir. Bu ink璽r hayali; ona fikrinden, inan覺覺ndaki bozukluktan gelmitir. Filozof; cini, eytan覺 ink璽r eder; fakat ink璽r eder etmez bir cinin, bir eytan覺n maskaras覺 olmutur. Ey filozof, eer eytan覺 g繹rmedinse kendine bak!( Ba覺n覺 duvara vurup 癟羹r羹tm羹s羹n,​ g繹mg繹k olmu) Deli olmadan al覺n b繹yle g繹erir mi? \\
 +3285. Kimin g繹nl羹nde 羹phe, vesvese varsa felsefeye inanm覺t覺r,​ gizli m羹nkirdir. Bazen dine inan覺r ama baz覺,baz覺 da o filozofluk damar覺 y羹z羹n羹 kapkara eder. Sak覺n覺n m羹minler; o felsefeye inan覺 sizde de vard覺r. Sizde nice sonsuz 璽limler var. B羹t羹n bu yetmi iki din ve eriat sendedir. Senden z璽hir olduu g羹n eyvah haline! Kimde o ayk覺r覺 inan覺tan bir yaprac覺k varsa o g羹n羹n korkusundan yaprak gibi titrer. \\
 +3290. 襤blis'​e cine, kendini iyi adam g繹rd羹羹nden g羹ld羹n. \\
 +Fakat can, postunu ters giyer, i癟indekini d覺ar覺 verirse din ehlinden ne kadar ahlar vahlar 癟覺kar. D羹kk璽nda alt覺n gibi g繹r羹nen madenlerin hepsi g羹ler. 羹nk羹 imtihan ta覺 gizlidir. Ey ay覺plar覺 繹rten Tanr覺! Perdemizi kald覺rma; imtihan zaman覺nda bize yard覺m et, bizi kurtar! Geceleyin kalp alt覺n, hakiki alt覺nla yan yanad覺r. Alt覺n ise g羹nd羹z羹 bekler. \\
 +3295. Hal diliyle der ki: " Yalanc覺, hele bir dur. Herkesin meydana 癟覺kaca覺 g羹n bir gelsin!"​ L璽netlenmi 襤blis; y羹z binlerce y覺l Abd璽l'​ dendi, m羹minler beyiydi. \\
 +Naz ve istinas覺 y繹n羹nden demle savat覺, kuluk vakti kokmaya balayan pislik gibi r羹svay oldu. \\
 +Temsil yoluyla B璽羶r'​un hik璽yesi \\
 +D羹nya halk覺, B璽羶r olu Bel'​am'​a zaman覺n 襤sa'​s覺na mal羶p olduklar覺 gibi mal羶p ve zebun olmutu. Ondan baka kimseye secde etmezlerdi. Afsunu, hastalara ifa verirdi. \\
 +3300. Kendisini beendii,​ ulu g繹rd羹羹 i癟in Musa ile savat覺. Sonra hali, duyduun gibi oldu. D羹nyada y羹z binlerce 襤blis ve Bel'am vard覺r ki gizli, a癟覺k hep bu hale d羹m羹lerdir. Tanr覺, dierlerine misal olsun diye bu ikisini mehur etti; \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +