Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_141 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 141~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu iki h覺rs覺z覺 daraac覺na 癟ekti, y羹kseltti. Yoksa kahr覺na uram覺 daha nice h覺rs覺z var! \\
 +Bu ikisini aik璽re kahredip 繹hretlendirdi;​ yoksa onun kahr覺yla 繹lenler say覺lamayacak kadar 癟ok! \\
 +3305. Nazeninsin, nazl覺s覺n, ama haddince Allah ak覺na olsun haddini ama! Eer kendinden daha nazenin birisine 癟atarsan seni yerin yedi kat dibine sokar. \\
 +d ve Semud kavminin hik璽yeleri ne i癟in s繹ylenip duruyor? Peygamberlerin nazik, nazenin olduklar覺n覺 bilmen i癟in. Yere batma, balar覺na ta yama, bir sesle canlar覺n覺n al覺n覺覺...Hep bu vakalar, nefs-i nat覺ka sahiplerinin y羹celerini bildirmek i癟indir. \\
 +B羹t羹n hayvanlar覺 insan i癟in 繹ld羹r, fakat b羹t羹n insanlar覺 da bir ak覺ll覺 kii i癟in 繹ld羹r. ( hi癟 beis yok!) \\
 +3310. Ak覺l dediin nedir? Ak覺l sahibinin akl-覺 K羹ll'​羹. C羹zi ak覺l da ak覺ld覺r ama pek ar覺kt覺r. 襤nsanlardan ka癟an vahi hayvanlar覺n hepsi, ehl簾 hayvanlara nispetle aa覺l覺kt覺r. Vahi hayvanlar覺n kan覺 m羹baht覺r. 羹nk羹 y羹ce ak覺ldan ka癟maktad覺rlar. Ak覺llar覺 yoktur. 襤nsan覺n emrine uymuyor diye vahinin y羹celii bu dereceye d羹m羹t羹r. \\
 +u halde ey garip adam! Aslandan ka癟an yaban eeklerine benzedikten sonra senin ne erefin var ki? \\
 +3315. Eek, ie yarad覺覺 i癟in 繹ld羹r羹lmez. Fakat yaban eei olursa kan覺 m羹baht覺r. \\
 +Eein kendisini k繹t羹l羹kten koruyan iyilie sevk eden bir bilgisi olmad覺覺 halde Tanr覺 onu m璽zur tutmuyor. \\
 +Ey y羹ce sevgili! 襤nsan (ak覺ll覺 olduu halde) o nefesten, ( Peygamberlerin,​ vel簾lerin s繹zlerinden)ka癟ar,​ vahileirse \\
 +nas覺l m璽zur olur? \\
 +Hul璽sa oklar ve s羹ng羹ler 繹n羹nde k璽firlerin kan覺 m羹baht覺r. 羹nk羹 onlar, ie yaramaktan uzakt覺rlar. Onlar覺n kar覺lar覺 ve 癟ocuklar覺 da esir say覺l覺r. 羹nk羹 ak覺llar覺 yoktur, merdut ve aa覺l覺k kiilerdir. \\
 +3320. Art覺k bir ak覺l, akl覺n akl覺ndan ka癟arsa ak覺ll覺lar taifesinden hayvanat z羹mresine ge癟mitir. \\
 +H璽r羶t, M璽r羶t Hik璽yesi \\
 +(Akl覺n akl覺ndan ka癟an, peygamber ve vel簾lere uymayan kii) mehur H璽r羶t'​la M璽r羶t'​a benzer. Onlar da gururlar覺 y羹z羹nden zehirli ok yediler. \\
 +Mukaddes yarad覺l覺lar覺na,​ melek olduklar覺na itimat ettiler. Fakat bu itimat, su s覺覺r覺n覺n aslana itimad覺 gibidir. Manda, aslana ne kadar itimat edebilir? \\
 +Onun y羹z tane boynuzu olsa ve bu boynuzlarla korunmaya 癟al覺sa yine aslan, onun boynuzunu deil; boynuzunun boynuzunu bile par癟a par癟a eder. \\
 +Kirpi gibi batan aa覺 diken olsa, aslan, yine onu 癟aresiz 繹ld羹r羹r. \\
 +3325. Kas覺rga, bir癟ok aa癟lar覺 k繹k羹nden s繹kerse de al癟ac覺k bir ota ihsanda bulunur. \\
 +O sert r羹zg璽r, otun zay覺fl覺覺na ac覺r. G繹n羹l, art覺k sen de kuvvetten dem vurma. \\
 +Balta; aa癟lar覺n,​ dallar覺n 癟okluundan,​ s覺kl覺覺ndan hi癟 korkar m覺? Hepsini parampar癟a eder, kesip bi癟er. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +