Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_142 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 142~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Fakat bir ota sald覺rmaz. Neter yaradan baka yere vurulmaz. \\
 +Aleve, odunun 癟okluundan ne gam? Kasap koyun s羹r羹s羹nden ka癟ar m覺? \\
 +3330. M璽naya nispetle suret nedir? ok zay覺f, 癟ok 璽ciz. K繹t羹y羹 ba aa覺 tutan ondaki m璽nad覺r. Dolap gibi d繹n羹p duran g繹kten k覺yas tut. Onun d繹nmesi nedendir? Onda m羹debbir olan ak覺ldan. Oul, siper gibi olan bu kal覺b覺n d繹n羹羹, hareketi de gizli ruhtand覺r. \\
 +Bu r羹zg璽r覺n hareketi onun m璽nas覺ndan ( o suretle z璽hir olan m璽nadan, Tanr覺 kudretinden) dir deirmen 癟ark覺na benzer; 癟ark, 覺rmak suyunun esiridir. \\
 +Bu nefesin al覺n覺p verilmesi, girip 癟覺kmas覺 da hevesli candan baka kimdendir? \\
 +3335. Can, o nefesi, nefesle 癟覺kan s繹z羹, bazen cim haline kor; bazen de ha ve dal haline ( bu suretle de ink璽r da bulunur). G璽h o s繹z羹 bar覺 s繹z羹 yapar, g璽h sava s繹z羹. \\
 +*Can, o nefesi bazen saa g繹t羹rmektedir,​ bazen sola ..Bazen g羹l bah癟esine koymaktad覺r,​ bazen diken haline. Yine b繹yle Tanr覺'​m覺z,​ bu r羹zg璽r覺 d kavmine ejderha yapt覺覺 halde, Yine ayn覺 r羹zg璽r覺; m羹minlere rahmet, hayat ve emniyet verici bir hale getirmiti. \\
 +lemlerin Rabbinin m璽nalar denizi olan bin eyhi, " m璽na Allah'​d覺r"​ dedi. B羹t羹n yerler, g繹kler; o y羹r羹yen denizde, o can deryas覺nda 癟繹r 癟繹p gibidir. \\
 +3340. Suda 癟繹r 癟繹p羹n sald覺rmas覺,​ oynamas覺, suyun dalgalanmas覺ndand覺r. 襤nat eder de onlar覺 hareketsiz b覺rakmay覺 dilerse k覺y覺ya at覺verir. \\
 +K覺y覺dan dalgaland覺覺 yere, kendisine 癟ekti mi... ate, ota ne yaparsa deniz de onlara onu yapar (hepsini siler, s羹p羹r羹r, yok eder). \\
 +Bu s繹ze de son yoktur. Ey gen癟 sen yine H璽r羶t M璽r羶t hik璽yesine d繹n. \\
 +H璽r羶t, M璽r羶t hik璽yesinin sonu ve onlar覺n, d羹nyada B璽bil Kuyusunda cezaland覺r覺lmalar覺 \\
 +Bu iki melek, cihan halk覺n覺n g羹nah覺n覺,​ k繹t羹l羹羹n羹 g繹r羹nce, \\
 +3345. Hiddetlerinden ellerini 覺s覺r覺yorlard覺. Fakat g繹zleriyle kendi ay覺plar覺n覺 g繹rm羹yorlard覺. Bir 癟irkin, aynada kendisini g繹r羹nce y羹z羹n羹 癟evirmi, k覺zm覺. \\
 +Kendisini g繹ren kendisini beenen; birisinde bir su癟 g繹rd羹 m羹...襤癟inde cehennemden daha iddetli bir ate parlar. \\
 +O, bu kibre din gayreti ad覺n覺 takar; kendi k璽fir nefsini g繹rmez. \\
 +Din gayretinin baka al璽meti vard覺r. O ateten b羹t羹n bir d羹nya yeerir, hayat bulur. \\
 +3350. Tanr覺; H璽r羶t'​la M璽r羶t'​a " Eer siz, nurdan yarat覺lm覺,​ m璽sum melekseniz aldanm覺, ziyank璽r su癟lular覺 g繹rmeyin. \\
 +Ey g繹ky羹z羹n羹n askerleri, benim kullar覺m! 羹kredin ki ehvetten ve cinsi temay羹lden kurtulmusunuz. \\
 +Eer size de ehvet versem, art覺k g繹k, sizi kabul etmez. \\
 +Sizdeki m璽sumluk, benim ismetimin, benim korumam覺n aksindendir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +