Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_143 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 143~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +O m璽sumluu benden bilin, kendinizden deil. Kendinize gelin, kendinize... L璽netlenmi eytan, size galip gelmesin"​ dedi. \\
 +3355. Nitekim Peygamberin vahiy k璽tibi de hikmeti kendisinde g繹rd羹, kendine de vahiy geliyor zannetti. Tanr覺 kular覺n覺n sesi, kendinde de var sand覺, o k繹t羹 覺sl覺k, o kular覺n sesi gibi g羹zeldir zann覺na d羹t羹. Sen, kular覺n seslerini 繹v羹p dururken nereden kuun murad覺n覺 anlayacaks覺n. B羹lb羹l羹n sesini 繹rensen, tan覺san da g羹l ile ne yap覺yor, ne ii var? Nereden bileceksin? \\
 +K覺yas ve 羹phe yoluyla bildiini farz edelim... O bili sa覺rlar覺n,​ dudak oynamas覺ndan anlad覺klar覺 kadar bir anlay覺 ve biliten ibarettir. \\
 +Sa覺r覺n hasta komusuna hat覺r sormaya gidii \\
 +3360. Anlay覺l覺,​ hal hat覺r, yol yordam bilen birisi bir sa覺ra " komun hasta" diye haber verdi. \\
 +Sa覺r, kendi kendisine dedi ki: " Bu sa覺r kulakla ben onun s繹z羹n羹 nereden anlayaca覺m. \\
 +Hele hasta olur, sesi pek 癟覺kmazsa... Fakat mutlaka da gitmek l璽z覺m. \\
 +Duda覺n覺 oynar g繹r羹nce ne dediini k覺yas yoluyla kendiliinden d羹羹n羹r,​ bulurum. \\
 +Ey benim mihnete d羹m羹 dostum, nas覺ls覺n? Derim. O, elbette iyiyim, yahut houm, diyecek. \\
 +3365. 羹k羹rler olsun diye cevap verir, ne 癟orbas覺 yedin diye sorar覺m. O mesel璽, mercimek 癟orbas覺 diye cevap verir. Afiyet olsun der, hekimlerden kim geliyor, kendini hangisine tedavi ettiriyorsun?​ derim. O, filan deyince derim ki: aya覺 癟ok kutludur. Geldi mi iin yoluna girdi demektir. Biz de onun kademini denedik. Nerede vard覺ysa dilek h璽s覺l oldu." ​ \\
 +O iyi adam, k覺yas yoluyla tasarlad覺覺 bu cevaplar覺 d羹z羹p koarak hastaya hal hat覺r sormaya gitti. \\
 +3370. " Nas覺ls覺n " dedi. Hasta " 繹ld羹m"​ deyince dedi ki: " ok 羹k羹r!"​ Hasta, bu s繹zden hiddetlendi,​ can覺 pek s覺k覺ld覺. " Bu ne bi癟im 羹k羹r? O bizim k繹t羹l羹羹m羹z羹 istiyormu,​ anla覺ld覺"​ diye d羹羹nd羹. Sa覺r bir s繹zd羹r, tasarlad覺 ama yanl覺 d羹t羹. \\
 +Sonra " Ne yedin ?diye sorunca hasta " Zehir" dedi. Sa覺r " Afiyet olsun" der demez hastan覺n kah覺rlanmas覺 fazlalat覺. Sa覺r, bundan sonra da " Tedavi i癟in hekimlerden kim geliyor?"​ diye sordu. \\
 +Hasta " Hadi be, defol, Azrail geliyor!"​ diye cevap verdi. Sa覺r " Aya覺 pek kutludur, sevin, neelen!"​ dedi. \\
 +3375. Sa覺r; 羹k羹r, b繹yle bir zamanda hal hat覺r sorup komuluk hakk覺n覺 g繹zettim diye sevinerek d覺ar覺 癟覺kt覺. *Sa覺r, eekliinden tamam覺 ile aksini sand覺, ziyan覺n ta kendisi olan o ii k璽r zannetti. \\
 +Hasta ise " Bu, bizim can覺m覺za d羹manm覺,​ onun cefa madeni olduunu bilmiyormuuz"​ diyordu. Hat覺r覺na y羹z t羹rl羹 k繹t羹 eyler geliyor, ona t羹rl羹,​t羹rl羹 haber g繹ndermeyi kuruyordu. K繹t羹 bir yemek yiyenin o yemei kusuncaya kadar g繹nl羹 bulan覺r. 襤te hiddeti yenmek budur; onu kusma ki kar覺l覺k tatl覺 s繹zler duyas覺n. \\
 +3380. Sabr覺 olmad覺覺 i癟in hasta k覺vranmakta,​ " nerede bu k繹t羹 s繹zl羹 k繹pek ki. \\
 +S繹ylediklerinin hepsine kar覺l覺k vereyim. O zaman tamam覺 ile hastayd覺m, aslan gibi olan akl覺m uyumutu, hat覺r覺ma bir ey gelmedi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +