Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_144 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 144~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Hal hat覺r sorma, g繹n羹l almak ve teselli etmek i癟indir. Halbuki bu, hat覺r sorma deil, d羹manl覺k! D羹man覺n覺 zay覺f ve bitkin bir halde g繹r羹p memnun olmak istemi"​ diyordu. \\
 +Nice ibadetten vazge癟mi,​ kulluktan 癟覺km覺 kiilerin g繹n羹llerinde Tanr覺'​n覺n r覺zas覺n覺 almak, sevaba nail olmak vard覺r, bunu umarlar. \\
 +3385. Halbuki bu, esasen gizli bir g羹naht覺r. Nice bulan覺k eyler vard覺r ki sen, onlar覺 s璽f ve berrak san覺rs覺n. O sa覺r gibL.Sa覺r,​ iyilik yapt覺m sanm覺t覺,​ halbuki aksi zuhur etti. \\
 +O, bir hastaya iyilikte bulundum hat覺r覺n覺 ele ald覺m, komuluk hakk覺n覺 ele getirdim diye rahat癟a oturmutu. Halbuki hastan覺n g繹nl羹nde bir ate alevlenmi,​ kendisini de yakm覺t覺. \\
 +Yakt覺覺n覺z atelerden korkun. Siz, onu g羹nahlar覺n覺zla 癟oaltt覺n覺z,​ g羹nah覺n覺z y羹z羹nden alevdesiniz. \\
 +3390. Peygamber bir riyak璽ra namaz k覺ld覺覺 halde " Ey yiit kalk, namaz k覺l, 癟羹nk羹 senin k覺ld覺覺n namaz deil"​ dedi. \\
 +Bu korkular y羹z羹nden her namazda " ihdinass覺r璽tal m羹stak簾me- sen bizi doru yola hidayet et" denir. \\
 +Yani " Ey Tanr覺! Bu namaz覺m覺 yolunu az覺tm覺lar覺n,​ riyak璽rlar覺n namaz覺yla kar覺t覺rma." ​ \\
 +O sa覺r adam覺n se癟tii k覺yas y羹z羹nden on y覺ll覺k konuma hi癟 olup gitti. \\
 +Ulu kii, hele bu k覺yas, tavsif edilemeyecek vahiyde aa覺l覺k duygusunun k覺yas覺 olursa... \\
 +3395. Senin duygu kula覺n harfleri anlayabilirse de bil ki gayb覺 duyan kula覺n sa覺rd覺r. \\
 +Nas kar覺s覺nda ilk olarak k覺yas覺 ileri s羹ren 襤blis'​ti \\
 +Tanr覺 nurlar覺na kar覺 bu k覺yas癟覺klar覺 ileri s羹ren ilk kii, 襤blisti. Dedi ki: " 羹phe yok, ate topraktan daha iyidir. Ben ateten yarat覺ld覺m dem kapkara topraktan. u halde fer'i, asla nispetle mukayese edelim: O zulmettendir,​ biz ayd覺n nurdan."​ Tanr覺 " Hay覺r, soy sop yok. Z璽hitlik ve 羹pheli eylerden 癟ekinmek, faziletin mihrab覺d覺r. \\
 +3400. Bu, f璽ni d羹nyan覺n miras覺 deildir ki soy sop y羹z羹nden onu elde edesin. Bu can miras覺d覺r. Hatt璽 Peygamberlerin miras覺. Bunun v璽risi 羹pheli eylerden sak覺nan m羹minlerin can覺d覺r. O Ebucehl'​in olu, a癟覺k癟a m羹sl羹man oldu; u Nuh Peygamberin olu yolunu yan覺lanlardan. Topraktan yarat覺lan, ay gibi nurland覺. Ateten yarat覺lan sen, y羹z羹 kara oldun, defol!"​ dedi. Bu k覺yaslar, bu arat覺rmalar;​ bulutlu g羹nde, yahut geceleyin k覺bleyi bulmak i癟indir. \\
 +3405. Fakat g羹ne domu, K璽be de kar覺dayken bu k覺yas覺, bu arat覺rmay覺 b覺rak, arama! K覺yas y羹z羹nden K璽be'​yi g繹rmezlikten gelme, ondan y羹z 癟evirme. Doruyu Tanr覺 daha iyi bilir. Tanr覺 kuundan bir 繹t羹 duyunca ders beller gibi yaln覺z z璽hirini beller, hat覺r覺nda tutars覺n. Sonra da kendinden k覺yaslar yapar, hayalin ta kendisini hakikat san覺rs覺n. Abd璽llerin 覺st覺lahlar覺 vard覺r ki s繹zlerin, onlardan haberi yok. \\
 +3410. Sen, ku dilini, yaln覺z ses bak覺m覺ndan 繹rendin; y羹zlerce k覺yas ve hevesler ateledin. \\
 +Fakat o hastan覺n incindii gibi senden de g繹n羹ller incindi, kederlendi. Halbuki sa覺r, kendi zann覺na kap覺l覺p, isabet \\
 +ettiini san覺p sevincinden sarho oldu. \\
 +O Vahiy K璽tibi de kuun sesini duyup kendini de o kula eit sand覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +